Chcesz przenieść biznes do internetu? Wyceń: Strona www | e-Sklep | B2B |SEO/SEM | Administracja | napisz: studio@thenewlook.pl

Framework JavaScript co to jest?

Framework JavaScript co to jest

Szukając technologii dla profesjonalnej strony lub sklepu internetowego zapewne spotkasz się z Frameworkami JavaScript. Co to jest framework JavaScript i do czego można wykorzystać tą technologię?

Strony internetowe działają bardzo konkurencyjnym rynku. Właściciele stron muszą zadbać o to, by ich platformy były responsywne i atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim szybkie pod względem prędkość ładowania strony. Odpowiedzią na takie wyzwania jest nowy trend, jakim jest rozwiązanie Framework JavaScript.

Jest wiele sposobów na zbudowanie dedykowanego strony internetowej lub aplikacji. Jeśli chcesz, żeby rozwiązanie było w pełni dopasowane do Twoich oczekiwań, poznaj ciekawą technologię, jaką jest Framework JavaScript.

Stworzenie profesjonalnego strony internetowej to pracochłonne zadanie, na które składa się wiele elementów. Żeby wszystkie ze sobą współgrały, w projekt powinien być oparty na nowoczesnej technologii. Jeżeli więc chcesz zainwestować w rozwiązanie najwyższej jakości, wybierz Framework JavaScript.

Framework JavaScript to narzędzie programistyczne, które stanowi fundament budowy nowoczesnych aplikacji internetowych. Jest to kompleksowy zestaw gotowych rozwiązań, bibliotek, narzędzi i reguł, które ułatwiają i przyspieszają proces tworzenia aplikacji opartych o język JavaScript. Frameworki JavaScript zapewniają strukturę i organizację kodu, ułatwiają zarządzanie danymi, interakcję z interfejsem użytkownika oraz integrację z różnymi technologiami.


Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest JavaScript?
 • Framework JavaScript co to jest i do czego służy?
 • Jakie są najważniejsze frameworki JavaScrpit?
 • Na jakie aspekty trzeba zwrócić uwagę przy wyborze frameworku JavaScript?
 • Kto wykona stronę, sklep, aplikację internetową z zastosowaniem frameworku JavaScript?

W naszym artykule zapoznamy Cię z frameworkami JavaScript i odkryjesz znaczenie frameworków JavaScript, ich kluczowych cechach oraz roli, jaką pełnią w procesie rozwoju aplikacji internetowych. Dowiesz się, dlaczego są one tak istotne dla współczesnego świata programowania oraz jakie korzyści mogą przynieść dla projektów programistycznych.

Zaczniemy od podstawowych definicji i wyjaśnienia, czym jest JavaScript oraz jak działa. Następnie przejdziemy do omówienia kluczowych frameworków JavaScript. Przeanalizujemy także korzyści wynikające z wykorzystania tych technologii.

W dalszej części artykułu przyjrzymy się przykładom firm i agencji, które z powodzeniem wdrożą Framework JavaScript. Przeanalizujemy również trendy rynkowe i prognozy dotyczące przyszłości frameworków JavaScript, jak również wpływu, jaki może mieć na strategie treści i doświadczenia użytkownika.


Framework JavaScript co to jest – poradnik

W tym artykule dowiesz się, czym jest framework JavaScript, jak działa, jakie są jego zalety. Omówimy również niektóre z najpopularniejszych frameworków JavaScript, takich jak React, Angular, Next.js i inne.

Szacowany czas czytania: 37 minut

Przejdź do sekcji:

 1. Framework JavaScript – definicje
 2. Co to jest framework Javascript?
 3. Zalety frameworków JavaScript
 4. Architektura i funkcje frameworków JavaScript
 5. Frameworki JavaScript
 6. Jaki framework dla WordPress?
 7. Kto wykona projekt na frameworku JavaScript?
 8. Software house
 9. Gotowe oprogramowanie czy rozwiązania dedykowane?
 10. Jakie oprogramowanie stworzy software house?
 11. Jak rozpocząć współpracę z software house?
 12. Wybór software house
 13. Fixed price i Time & Material
 14. The New Look Software House
 15. Podsumowanie

Framework JavaScript definicje

JavaScript to język skryptowy, który jest powszechnie używany w projektowaniu stron internetowych. Jest to wysokopoziomowy, interpretowany język programowania stosowany głównie do tworzenia interaktywnych elementów na stronach internetowych. Jest on wszechstronny i szeroko używany do tworzenia aplikacji internetowych, zarówno po stronie klienta (frontend), jak i po stronie serwera (backend).

Framework JavaScript to zbiór narzędzi, bibliotek, szablonów oraz zasad programistycznych, które ułatwiają projektowanie, rozwijanie i zarządzanie aplikacjami internetowymi opartymi na języku JavaScript. Jest to struktura organizacyjna, która upraszcza proces tworzenia oprogramowania poprzez dostarczenie gotowych rozwiązań do często spotykanych problemów w programowaniu webowym.

Technologia headless (ang. Headless technology) odnosi się do podejścia do budowy systemów informatycznych, w których warstwa prezentacji (front-end) jest całkowicie oddzielona od logiki biznesowej i zasobów danych (back-end). W przypadku technologii headless, interfejs użytkownika nie jest bezpośrednio powiązany z systemem lub aplikacją, co daje większą elastyczność i możliwość dostosowania do różnych platform i urządzeń.

Headless CMS (ang. Headless Content Management System) to system zarządzania treścią, który skupia się wyłącznie na zarządzaniu i dostarczaniu treści, nie dostarczając jednocześnie warstwy prezentacyjnej. W przeciwieństwie do tradycyjnych platform CMS, które łączą tworzenie i zarządzanie treścią z szablonami prezentacyjnymi, headless CMS odłącza treść od jej wyświetlania, umożliwiając jej wykorzystanie na różnych kanałach i urządzeniach.

Headless commerce to architektura e-commerce, w której front-end jest oddzielony od funkcji back-end commerce, dzięki czemu można go aktualizować lub edytować bez ingerencji w back-end, podobnie jak system zarządzania treścią headless (CMS). 

Front-end development oznacza tworzenie stron internetowych, aplikacji typu front-end, czyli opracowywanie graficznego interfejsu użytkownika, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać tę stronę lub sklep i wchodzić z nią w interakcję.

Front-end development odpowiada za wygląd i zachowanie strony, czyli wszystko to, co widzi użytkownik podczas używania strony. Na front-end może składać się np. menu strony oraz wszystko inne treści i elementy. Główne technologie, w których jest tworzony front-end to przede wszystkim CSS, HTML oraz JavaScript.

Back-end Development oznacza tworzenie zaplecza technicznego strony internetowej, sklepu lub aplikacji. Back-end odnosi się do procesu tworzenia i utrzymywania serwera, bazy danych oraz logiki biznesowej dla aplikacji lub strony internetowej.

Tworząc część back-end agencja interaktywna lub software house odpowiada za podstawy bezpieczeństwa, architektury systemów, skalowalności, integracji z API, a także muszą być w stanie rozwiązywać problemy techniczne.

Back-end developerzy tworzą aplikacje, które działają na serwerze i zapewniają interakcję z bazą danych oraz integrację z różnymi zewnętrznymi serwisami. Główne technologie i języki programowania to Python, PHP, Ruby, Java oraz frameworki takie jak Django, Flask, Ruby on Rails czy Spring.

Aplikacja internetowa (webowa) to aplikacja internetowa uruchamiana w przeglądarce, która przez zaprojektowany interfejs dostarcza użytkownikom konkretną usługę. Aplikacje komunikują się z serwerem, by przekazać użytkownikowi treści i reagować na jego akcje. Do używania aplikacji webowej niezbędny jest dostęp do internetu. Aplikacje webowe mają charakter interaktywny i mogą posiadać różnorodne funkcjonalności. Jest to oprogramowanie tworzone zawsze na zamówienie klientów i dopasowywane do indywidualnych potrzeb projektu.

API (Application Programming Interface), czyli interfejs programowania aplikacji to zestaw reguł umożliwiających przesyłanie danych między aplikacjami. Wiele serwisów internetowych oferuje publiczne API, pozwalające każdemu na wysyłanie i odbieranie zawartości z danego serwisu.


Co to jest Framework JavaScript?

Framework JavaScript to zestaw szablonów i bibliotek, które ułatwiają tworzenie złożonych aplikacji JavaScript. Frameworki zapewniają gotowe rozwiązania dla wielu typowych problemów, takich jak zarządzanie stanem, routing i obsługa formularzy. Dzięki frameworkom JavaScript programiści mogą szybciej i łatwiej tworzyć wydajne i niezawodne aplikacje.

Frameworki JavaScript są potężnym narzędziem, które może ułatwić i przyspieszyć tworzenie złożonych stron i aplikacji JavaScript. Jeżeli jesteś początkującym programistą JavaScript, warto zapoznać się z jednym z popularnych frameworków.

Frameworki JavaScript oferują predefiniowane wzorce projektowe, które pozwalają na efektywne zarządzanie kodem, zwiększając jednocześnie jego czytelność i łatwość konserwacji. Wprowadzają abstrakcje i standaryzowane metody pracy, umożliwiające szybsze tworzenie aplikacji oraz unikanie powtarzania się kodu.

Kluczowe cechy frameworków JavaScript obejmują m.in. narzędzia do manipulacji interfejsem użytkownika, zarządzania danymi, nawigacji w aplikacji, obsługi zdarzeń oraz komunikacji z serwerem. Dzięki tym elementom, programiści mogą skupić się na implementacji specyficznej logiki biznesowej, zamiast tracić czas na rozwiązywanie problemów, które zostały już wcześniej zdefiniowane i zaimplementowane w ramach frameworka.

Popularne frameworki JavaScript

Popularne frameworki JavaScript to m.in. React, Angular, Vue.js, Next.js, z których każdy ma swoje unikatowe cechy i zastosowania, dostosowane do różnych typów projektów i wymagań programistycznych.

Oto niektóre z najpopularniejszych frameworków JavaScript:

 • React to framework JavaScript do tworzenia interfejsów użytkownika. Jest on często używany w aplikacjach internetowych i mobilnych.
 • Angular to framework JavaScript do tworzenia aplikacji jednostronicowych (SPA). Jest on często używany w aplikacjach internetowych.
 • Vue.js to framework JavaScript do tworzenia interfejsów użytkownika. Jest on często używany w aplikacjach internetowych.

Zalety frameworków JavaScript

Dlaczego używać frameworki JavaScrpit? Frameworki JavaScript oferują wiele korzyści. Istnieje kilka powodów, dla których warto używać frameworków JavaScript. Oto niektóre z nich:

Szybszy rozwój

Frameworki JavaScript zapewniają gotowe rozwiązania dla wielu typowych problemów, takich jak zarządzanie stanem, routing i obsługa formularzy. Dzięki temu programiści mogą szybciej i łatwiej tworzyć aplikacje. Nie muszą oni sami pisać kodu do wykonywania tych czynności, co może zaoszczędzić im mnóstwo czasu.

Większa wydajność

Frameworki JavaScript mogą poprawić wydajność aplikacji poprzez wykorzystanie optymalizowanych algorytmów i struktur danych. Na przykład, frameworki JavaScript często wykorzystują techniki renderowania po stronie klienta, aby poprawić wydajność aplikacji.

Lepsza spójność

Frameworki JavaScript zapewniają spójny styl i strukturę dla aplikacji. Dzięki temu aplikacje są łatwiejsze do utrzymania i rozbudowy. Programiści nie muszą martwić się o to, jak aplikacja będzie wyglądać i działać, ponieważ frameworki JavaScript zapewniają spójne środowisko.

Większa elastyczność

Frameworki JavaScript są zazwyczaj elastyczne i mogą zostać dostosowane do potrzeb konkretnego projektu. Programiści mogą wybierać między różnymi funkcjami i opcjami w zależności od wymagań swojej aplikacji.

Frameworki JavaScript oferują wiele korzyści, które mogą ułatwić i przyspieszyć tworzenie złożonych aplikacji JavaScript. Jeśli jesteś początkującym programistą JavaScript, warto zapoznać się z jednym z popularnych frameworków.


Architektura i funkcje frameworków JavaScript

Architektura frameworków JavaScript różni się w zależności od konkretnego frameworka. Jednakże istnieją pewne wspólne cechy, które są charakterystyczne dla większości frameworków JavaScript.

Jedną z najważniejszych cech frameworków JavaScript jest to, że są one oparte na komponentach. Komponenty to samodzielne jednostki kodu, które mogą być wykorzystywane do tworzenia złożonych aplikacji. Komponenty zazwyczaj mają własny HTML, CSS i JavaScript.

Funkcje frameworków JavaScript

Frameworki JavaScript zapewniają szereg funkcji, które ułatwiają projektowanie, rozwój i zarządzanie oraz przyspieszyć tworzenie złożonych aplikacji JavaScript. Oto niektóre z najważniejszych funkcji frameworków JavaScript:

 1. Komponenty i modułowość. Frameworki JavaScript umożliwiają podział aplikacji na mniejsze, niezależne komponenty lub moduły. Te komponenty są zazwyczaj łatwe do zrozumienia, utrzymania i ponownego wykorzystania w różnych częściach aplikacji.
 2. Routing: Pozwalają na zarządzanie nawigacją w aplikacji, definiowanie tras (URL) i przypisywanie do nich odpowiednich komponentów lub widoków.
 3. Zarządzanie Stanem. Frameworki oferują mechanizmy do zarządzania stanem aplikacji, umożliwiające skuteczne przechowywanie i aktualizację danych na poziomie całej aplikacji.
 4. Interakcja z Interfejsem Użytkownika. Umożliwiają dynamiczne aktualizowanie interfejsu użytkownika w odpowiedzi na akcje użytkownika lub zmiany w aplikacji.
 5. Obsługa Zdarzeń. Zapewniają wygodne metody obsługi zdarzeń, takich jak kliknięcia, wpisywanie tekstu, itp., co pozwala na reakcję na interakcje użytkownika.
 6. Zapytania do Serwera (AJAX). Ułatwiają wykonywanie asynchronicznych zapytań do serwera, wymianę danych oraz aktualizację widoków bez konieczności odświeżania strony.
 7. Animacje i efekty. Zapewniają gotowe rozwiązania do tworzenia animacji oraz efektów wizualnych, które poprawiają doświadczenie użytkownika.
 8. Testowanie. Oferują narzędzia i biblioteki ułatwiające testowanie kodu, w tym jednostkowe, funkcjonalne i testy akceptacyjne.
 9. Zarządzanie zależnościami. Frameworki pozwalają na efektywne zarządzanie zależnościami między komponentami i modułami aplikacji.
 10. Wirtualny DOM. Niektóre frameworki (jak React) wykorzystują wirtualny DOM, który pozwala na minimalizację operacji na rzeczywistym drzewie DOM, co zwiększa wydajność aplikacji.
 11. Rozbudowane API. Dostarczają bogate API do obsługi różnych aspektów aplikacji, takich jak manipulacja danymi, obsługa zdarzeń, manipulacja DOM, itp.
 12. Wsparcie dla narzędzi deweloperskich. Oferują narzędzia ułatwiające debugowanie, profilowanie kodu, analizowanie wydajności aplikacji oraz tworzenie raportów.

Te funkcje ułatwiają programistom efektywne tworzenie, zarządzanie i rozwój aplikacji internetowych, przyspieszając procesy programistyczne i poprawiając jakość końcowego produktu.

Oprócz tych podstawowych funkcji, frameworki JavaScript mogą również zapewniać inne funkcje, takie jak:

 • SEO: Frameworki JavaScript mogą pomóc w poprawie widoczności aplikacji w wyszukiwarkach internetowych.
 • Testowanie: Frameworki JavaScript mogą pomóc w łatwiejszym testowaniu aplikacji.
 • Analiza danych: Frameworki JavaScript mogą pomóc w analizie danych użytkowników aplikacji.

Frameworki JavaScript zapewniają szereg funkcji, które mogą ułatwić i przyspieszyć tworzenie złożonych aplikacji JavaScript. Architektura frameworków JavaScript różni się w zależności od konkretnego frameworka, ale większość frameworków JavaScript jest oparta na komponentach i zapewnia wsparcie dla zarządzania stanem, routingu i obsługi formularzy.


Frameworki JavaScript

Framework JavaScript to zestaw narzędzi, bibliotek i wytycznych programistycznych, które ułatwiają rozwój aplikacji opartych na języku JavaScript. Frameworki dostarczają gotowych rozwiązań i abstrakcji, które pomagają programistom w budowaniu skomplikowanych aplikacji, oszczędzając czas i wysiłek.

Frameworki JavaScript oferują różne funkcje i możliwości, w zależności od ich przeznaczenia. Oto kilka popularnych frameworków JavaScript:

 1. React

  React to biblioteka JavaScript stworzona przez Facebook. Jest często używana do budowy interfejsów użytkownika, szczególnie w aplikacjach jednostronicowych (SPA). React opiera się na komponentach i wprowadza wirtualny DOM, co umożliwia efektywną aktualizację interfejsu.

 2. Next.js

  Next.js to potężny i wszechstronny framework JavaScript do tworzenia aplikacji webowych. Next.js oferuje szereg funkcji, które mogą pomóc w tworzeniu wydajnych, przyjaznych dla SEO i łatwych w użyciu aplikacji webowych.

 3. Gatsby

  Gatsby to potężny i wszechstronny framework JavaScript do tworzenia statycznych stron internetowych i aplikacji. Gatsby oferuje szereg funkcji, które mogą pomóc w tworzeniu szybkich, bezpiecznych, łatwych w utrzymaniu i skalowalnych stron internetowych i aplikacji.

 4. Angular

  Angular to kompletny framework do budowy aplikacji internetowych stworzony przez Google. Oferuje wiele funkcji, takich jak dwukierunkowe wiązanie danych, wstrzykiwanie zależności i obsługę routowania.

 5. Vue.js

  Vue.js to progresywny framework JavaScript, który jest prosty w użyciu i zrozumieniu. Podobnie jak React, Vue.js opiera się na komponentach i oferuje dwukierunkowe wiązanie danych.

 6. Node.js

  Node.js to środowisko uruchomieniowe JavaScript, które pozwala na uruchamianie kodu JavaScript poza przeglądarką, na serwerze. Node.js umożliwia tworzenie aplikacji sieciowych i back-endowych przy użyciu JavaScript.

 7. Ember.js

  Ember.js to framework JavaScript, który skupia się na konwencji ponad konfiguracją. Zapewnia strukturyzowany sposób budowania aplikacji internetowych i obejmuje wiele gotowych rozwiązań, takich jak routowanie, zarządzanie stanem i obsługa interakcji użytkownika.

Wybór frameworka zależy od indywidualnych preferencji, wymagań projektu i doświadczenia programisty. Każdy z tych frameworków ma swoje unikalne cechy i oferuje narzędzia, które ułatwiają tworzenie zaawansowanych aplikacji JavaScript.


Frameworki JavaScript – przegląd rozwiązań

Framework React

React to biblioteka JavaScript do tworzenia interfejsów użytkownika. Jest rozwijana przez Facebooka i jest szeroko używana do budowy dynamicznych stron internetowych i aplikacji.

Reacta ułatwia tworzenie efektywnych, responsywnych i modułowych interfejsów. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść do tworzenia stron internetowych, React stosuje podejście oparte na komponentach, które umożliwia dekompozycję interfejsu na mniejsze, samodzielne części zwane komponentami. Komponenty mogą być ponownie używane i zarządzane niezależnie, co przyczynia się do łatwiejszego utrzymania i rozwoju kodu.

React wykorzystuje wirtualny DOM (Document Object Model) do efektywnego renderowania i aktualizacji interfejsu użytkownika. Przy każdej zmianie stanu komponentu, React porównuje wirtualny DOM z rzeczywistym DOM-em i aktualizuje tylko te części interfejsu, które się zmieniły. Dzięki temu React osiąga wysoką wydajność i szybkość działania.

Główne cechy Reacta:

 • Komponenty: React jest oparty na komponencie, co oznacza, że ​​aplikacje są tworzone z małych, niezależnych jednostek kodu. Komponenty mogą być ponownie wykorzystane i modyfikowane, co ułatwia tworzenie złożonych aplikacji.
 • Virtual DOM: React używa wirtualnego DOM do zarządzania stanem aplikacji. Wirtualny DOM to reprezentacja DOM, która jest aktualizowana tylko wtedy, gdy wystąpią zmiany w aplikacji. Dzięki temu React może znacznie poprawić wydajność aplikacji.
 • JSX: React wykorzystuje JSX, który jest rozszerzeniem języka JavaScript, które umożliwia pisanie kodu HTML bezpośrednio w kodzie JavaScript. JSX ułatwia tworzenie złożonych interfejsów użytkownika.

Dodatkowe funkcje Reacta:

 • Zarządzanie stanem: React zapewnia wsparcie dla zarządzania stanem aplikacji. Stan aplikacji to dane, które są przechowywane i wykorzystywane przez aplikację. React oferuje kilka różnych bibliotek do zarządzania stanem, takich jak Redux i MobX.
 • Routing: React zapewnia wsparcie dla routingu. Routing to proces przechodzenia między różnymi stronami w aplikacji. React oferuje bibliotekę React Router do zarządzania routingiem aplikacji.
 • Obsługa formularzy: React zapewnia wsparcie dla obsługi formularzy. Obsługa formularzy to proces walidacji i przetwarzania danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu. React oferuje bibliotekę Formik do obsługi formularzy.
 • SEO: React może pomóc w poprawie widoczności aplikacji w wyszukiwarkach internetowych.
 • Testowanie: React może pomóc w łatwiejszym testowaniu aplikacji.
 • Analiza danych: React może pomóc w analizie danych użytkowników aplikacji.

React oferuje również wiele innych funkcji, takich jak jednokierunkowy przepływ danych, obsługa zdarzeń, kompozycja komponentów, narzędzia do debugowania i wiele innych. Ponadto, istnieje bogaty ekosystem narzędzi i bibliotek związanych z Reactem, które ułatwiają jego wykorzystanie i rozszerzanie.

Framework React jest szeroko stosowany w branży, popularnym narzędziem wśród programistów front-endowych i jest szeroko stosowany w przemyśle. Jego elastyczność, wydajność i duża społeczność wspierająca, czynią go atrakcyjnym wyborem do budowy nowoczesnych interfejsów użytkownika.

React posiada bogatą społeczność oraz wiele zasobów edukacyjnych, co sprawia, że jest atrakcyjnym narzędziem do budowy nowoczesnych, skalowalnych i wydajnych aplikacji internetowych.


Framework Angular

Angular to otwartoźródłowy framework JavaScript stworzony przez zespół Google. Jest używany do budowania rozbudowanych aplikacji internetowych (web applications) oraz aplikacji mobilnych. Angular jest często porównywany do innych frameworków, ale ma swoje własne cechy i podejście do tworzenia aplikacji.

Angular jest oparty na języku TypeScript, który jest nadzbiorem JavaScript. TypeScript dodaje statyczną typizację i rozbudowane funkcje programowania obiektowego do JavaScript, co pozwala na lepszą skalowalność, bezpieczeństwo i narzędzia wspomagające rozwój aplikacji.

Angular jest oparty na komponencie, co oznacza, że aplikacje są tworzone z małych, niezależnych jednostek kodu. Komponenty mogą być ponownie wykorzystane i modyfikowane, co ułatwia tworzenie złożonych aplikacji. Angular wykorzystuje również wirtualny DOM, który jest reprezentacją DOM, która jest aktualizowana tylko wtedy, gdy wystąpią zmiany w aplikacji. Dzięki temu Angular może znacznie poprawić wydajność aplikacji.

Główne cechy i funkcje Angulara obejmują:

 • Komponentowy model. Angular opiera się na tworzeniu komponentów, które są odizolowanymi częściami interfejsu użytkownika. Komponenty mogą zawierać logikę biznesową, szablony HTML i style CSS, co ułatwia organizację i ponowne wykorzystanie kodu.
 • Zarządzanie stanem. Angular zapewnia wsparcie dla zarządzania stanem aplikacji. Stan aplikacji to dane, które są przechowywane i wykorzystywane przez aplikację. Angular oferuje kilka różnych bibliotek do zarządzania stanem, takich as NgRx Store i NgRx Effects.
 • Routing. Angular zapewnia wsparcie dla routingu. Routing to proces przechodzenia między różnymi stronami w aplikacji. Angular oferuje bibliotekę Angular Router do zarządzania routingiem aplikacji.
 • Obsługa formularzy. Angular zapewnia wsparcie dla obsługi formularzy. Obsługa formularzy to proces walidacji i przetwarzania danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu. Angular oferuje bibliotekę Angular Forms do obsługi formularzy.
 • SEO. Angular może pomóc w poprawie widoczności aplikacji w wyszukiwarkach internetowych.
 • Testowanie. Angular może pomóc w łatwiejszym testowaniu aplikacji.
 • Analiza danych. Angular może pomóc w analizie danych użytkowników aplikacji.

Dlaczego warto używać Angulara?

Angular jest popularnym frameworkiem JavaScript z wielu powodów.

 • Bogaty w funkcje: Angular oferuje szeroki zakres funkcji, które mogą pomóc w tworzeniu złożonych aplikacji.
 • Skalowalny: Angular jest skalowalnym frameworkiem, który może być używany do tworzenia aplikacji o dowolnej wielkości.
 • Silne wsparcie społeczności: Angular ma dużą i aktywną społeczność, która jest zawsze gotowa pomóc.

Angular jest szeroko stosowany w branży i ma duże wsparcie ze strony społeczności programistycznej. Oferuje wiele narzędzi, bibliotek i rozszerzeń, które ułatwiają rozwój aplikacji. Angular oferuje szeroki zakres funkcji, jest skalowalny i ma silne wsparcie społeczności.Ponadto, Angular posiada bogatą dokumentację i aktywny zespół deweloperów, co umożliwia szybkie znalezienie pomocy i rozwiązanie problemów.


Framework Vue.js

Vue.js to popularny otwartoźródłowy framework JavaScript, który jest stosowany do tworzenia interfejsów użytkownika. Jest często porównywany do innych frameworków, takich jak Angular i React, ale wyróżnia się prostotą i elastycznością.

Jednym z głównych zalet Vue.js jest jego łatwość nauki i zrozumienia. Framework oferuje prostą i intuicyjną składnię opartą na HTML, CSS i JavaScript, co ułatwia tworzenie komponentów interfejsu użytkownika. Vue.js pozwala na tworzenie komponentów, które są odizolowane, wielokrotnego użytku i mogą być zagnieżdżane w innych komponentach, co przyczynia się do modułowej struktury kodu.

Vue.js jest oparty na komponencie, co oznacza, że aplikacje są tworzone z małych, niezależnych jednostek kodu. Komponenty mogą być ponownie wykorzystane i modyfikowane, co ułatwia tworzenie złożonych aplikacji.

Vue.js oferuje również szereg innych funkcji, takich jak:

 • Zarządzanie stanem: Vue.js zapewnia wsparcie dla zarządzania stanem aplikacji. Stan aplikacji to dane, które są przechowywane i wykorzystywane przez aplikację. Vue.js oferuje kilka różnych bibliotek do zarządzania stanem, takich as Vuex i Pinia.
 • Routing: Vue.js zapewnia wsparcie dla routingu. Routing to proces przechodzenia między różnymi stronami w aplikacji. Vue.js oferuje bibliotekę Vue Router do zarządzania routingiem aplikacji.
 • Obsługa formularzy: Vue.js zapewnia wsparcie dla obsługi formularzy. Obsługa formularzy to proces walidacji i przetwarzania danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu. Vue.js oferuje bibliotekę VeeValidate do obsługi formularzy.
 • SEO: Vue.js może pomóc w poprawie widoczności aplikacji w wyszukiwarkach internetowych.
 • Testowanie: Vue.js może pomóc w łatwiejszym testowaniu aplikacji.
 • Analiza danych: Vue.js może pomóc w analizie danych użytkowników aplikacji.

Dlaczego warto używać Vue.js?

Vue.js jest popularnym frameworkiem JavaScript z wielu powodów.

 • Łatwy w nauce i użyciu: Vue.js jest bardzo łatwy w nauce i użyciu, nawet dla początkujących programistów JavaScript. Vue.js ma również bardzo dobrą dokumentację i społeczność, która jest zawsze gotowa pomóc.
 • Lekki i wydajny: Vue.js jest bardzo lekki i wydajny frameworkiem. Dzięki temu Vue.js może być używany do tworzenia aplikacji, które są szybkie i responsywne.
 • Wszechstronny: Vue.js może być używany do tworzenia różnych rodzajów aplikacji, takich jak aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i aplikacje desktopowe.

Vue.js można wykorzystywać do tworzenia zarówno małych interaktywnych komponentów na stronach internetowych, jak i bardziej rozbudowanych aplikacji. Jest również kompatybilny z innymi bibliotekami i narzędziami JavaScript, co pozwala na elastyczną integrację z istniejącym kodem.

Vue.js to potężny i wszechstronny framework JavaScript, który może być używany do tworzenia złożonych interfejsów użytkownika. Vue.js jest łatwy w nauce i użyciu, a także oferuje wiele funkcji, które mogą pomóc w tworzeniu szybkich, wydajnych i responsywnych aplikacji. Framework ten jest również dobrze wspierany i posiada duże i aktywne społeczność, co umożliwia łatwe znalezienie pomocy, narzędzi i rozszerzeń.


Framework Gatsby

Gatsby to framework JavaScript do tworzenia statycznych stron internetowych i aplikacji. Jest oparty na React i GraphQL, dwóch popularnych bibliotekach JavaScript. Gatsby wykorzystuje te biblioteki do generowania statycznych stron internetowych, które są szybkie, bezpieczne i łatwe w utrzymaniu.

Gatsby działa poprzez generowanie statycznych plików HTML, CSS i JavaScript na podstawie danych źródłowych. Dane źródłowe mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak pliki Markdown, JSON lub API. Gatsby może również pobierać dane źródłowe z CMS-ów, takich jak WordPress lub Drupal.

Po wygenerowaniu statycznych plików HTML, CSS i JavaScript, Gatsby może być użyty do wdrożenia ich na dowolnym serwerze webowym. Statyczne pliki HTML, CSS i JavaScript mogą być również wdrożone w CDN-ie, aby jeszcze bardziej poprawić wydajność strony.

Gatsby oferuje szereg funkcji, które mogą pomóc w tworzeniu statycznych stron internetowych i aplikacji.

Główne cechy i funkcje Gatsby obejmują:

 • Zarządzanie stanem: Gatsby zapewnia wsparcie dla zarządzania stanem aplikacji. Stan aplikacji to dane, które są przechowywane i wykorzystywane przez aplikację. Gatsby oferuje kilka różnych bibliotek do zarządzania stanem, takich as Redux i MobX.
 • Routing: Gatsby zapewnia wsparcie dla routingu. Routing to proces przechodzenia między różnymi stronami w aplikacji. Gatsby oferuje bibliotekę React Router do zarządzania routingiem aplikacji.
 • Obsługa formularzy: Gatsby zapewnia wsparcie dla obsługi formularzy. Obsługa formularzy to proces walidacji i przetwarzania danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu. Gatsby oferuje bibliotekę Formik do obsługi formularzy.
 • SEO: Gatsby może pomóc w poprawie widoczności strony w wyszukiwarkach internetowych.
 • Testowanie: Gatsby może pomóc w łatwiejszym testowaniu aplikacji.
 • Analiza danych: Gatsby może pomóc w analizie danych użytkowników aplikacji.

Dlaczego warto używać Gatsby?

Gatsby jest popularnym frameworkiem do tworzenia statycznych stron internetowych i aplikacji z wielu powodów.

 • Szybkość: Statyczne strony internetowe generowane przez Gatsby są bardzo szybkie.
 • Bezpieczeństwo: Statyczne strony internetowe generowane przez Gatsby są bardziej bezpieczne niż dynamiczne strony internetowe.
 • Łatwość utrzymania: Statyczne strony internetowe generowane przez Gatsby są łatwiejsze w utrzymaniu niż dynamiczne strony internetowe.
 • Skalowalność: Gatsby jest skalowalnym frameworkiem, który może być używany do tworzenia statycznych stron internetowych i aplikacji o dowolnej wielkości.
 • Rozszerzalność: Gatsby jest rozszerzalnym frameworkiem, który może być dostosowany do potrzeb konkretnego projektu.

Gatsby to potężny i wszechstronny framework JavaScript do tworzenia statycznych stron internetowych i aplikacji. Gatsby oferuje szereg funkcji, które mogą pomóc w tworzeniu szybkich, bezpiecznych, łatwych w utrzymaniu i skalowalnych stron internetowych i aplikacji.


Framework Next.js

Next.js to framework JavaScript oparty na Node.js, który umożliwia tworzenie aplikacji internetowych w technologii React. Jest to popularne narzędzie wykorzystywane do budowy aplikacji jednostronicowych i aplikacji wielostronicowych o zoptymalizowanej wydajności.

Next.js jest rozwijany i wspierany przez firmę Vercel, ale jest również dostępny jako otwarte oprogramowanie (open-source). Posiada rozbudowaną dokumentację oraz duże i aktywne społeczności, co ułatwia naukę i rozwiązywanie problemów. Framework ten jest często wybierany do tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych, które wymagają zaawansowanych funkcji renderowania i optymalizacji.

Next.js umożliwia budowanie aplikacji webowych z renderowaniem po stronie serwera i generowaniem statycznych stron internetowych. Oznacza, że strony internetowe są generowane na serwerze, a następnie wysyłane do klienta w postaci gotowych do wyświetlenia stron HTML.

Next.js oferuje wiele funkcji i ułatwień, które pomagają programistom w tworzeniu zaawansowanych aplikacji internetowych.

Główne cechy i funkcje Next.jsobejmują:

 • Zarządzanie stanem: Next.js zapewnia wsparcie dla zarządzania stanem aplikacji. Stan aplikacji to dane, które są przechowywane i wykorzystywane przez aplikację. Next.js oferuje kilka różnych bibliotek do zarządzania stanem, takich as Redux i MobX.
 • Routing: Next.js zapewnia wsparcie dla routingu. Routing to proces przechodzenia między różnymi stronami w aplikacji. Next.js oferuje bibliotekę React Router do zarządzania routingiem aplikacji.
 • Obsługa formularzy: Next.js zapewnia wsparcie dla obsługi formularzy. Obsługa formularzy to proces walidacji i przetwarzania danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu. Next.js oferuje bibliotekę Formik do obsługi formularzy.
 • SEO: Next.js może pomóc w poprawie widoczności strony w wyszukiwarkach internetowych.
 • Testowanie: Next.js może pomóc w łatwiejszym testowaniu aplikacji.
 • Analiza danych: Next.js może pomóc w analizie danych użytkowników aplikacji.

Dlaczego warto używać Next.js?

Next.js jest popularnym frameworkiem do tworzenia aplikacji webowych z wielu powodów.

 • Wydajność: Next.js może poprawić wydajność aplikacji webowych dzięki wykorzystaniu SSR i SSG.
 • SEO: Next.js może pomóc w poprawie widoczności strony w wyszukiwarkach internetowych.
 • Łatwość użycia: Next.js jest łatwy w użyciu, nawet dla początkujących programistów JavaScript.
 • Wszechstronność: Next.js może być używany do tworzenia różnych rodzajów aplikacji webowych, takich jak aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i aplikacje desktopowe.

Framework Next.js to potężny i wszechstronny framework JavaScript do tworzenia stron i aplikacji internetowych. Next.js oferuje szereg funkcji, które mogą pomóc w tworzeniu wydajnych, przyjaznych dla SEO i łatwych w użyciu aplikacji webowych.


Jaki framework dla WordPress?

Wybór frameworka JavaScript zależy od preferencji programisty, umiejętności zespołu oraz wymagań projektu. Wszystkie te frameworki są dobrze obsługiwane przez Headless WordPress, ponieważ interfejsy API WordPressa (np. REST API lub GraphQL) pozwalają na pobieranie treści z back-endu i wykorzystywanie ich w interfejsach użytkownika stworzonych przy użyciu tych frameworków.

Należy również pamiętać, że framowork JavaScript lub Headless WordPress oferuje elastyczność w wyborze technologii front-endowych. Można również używać innych frameworków lub bibliotek JavaScript, takich jak Ember.js, Svelte czy nawet czysty JavaScript, w zależności od preferencji i potrzeb projektu.

Wszystkie te frameworki JavaScript (React, Next.js, Angular, Vue.js i inne) są kompatybilne z interfejsami API WordPressa, takimi jak REST API lub GraphQL. Dzięki temu można pobierać treści z back-endu WordPressa i wyświetlać je w interfejsach użytkownika stworzonych przy użyciu tych frameworków.

Ważne jest również zrozumienie, że wybór między frameworkami zależy od preferencji programisty oraz wymagań projektu. Każdy z tych frameworków ma swoje unikalne cechy i narzędzia, które można wykorzystać w budowie interfejsu użytkownika w połączeniu z Headless WordPress.


Kto wykona projekt na frameworku JavaScript

Większość firm i osób prywatnych powierza stworzenie strony internetowej specjalistom. Ma to na celu profesjonalne wykonanie projektu strony. Niestety wybór firmy, która może się podjąć tego zadania, nie jest prosty. Rozwiązanie oparte o framework JavaScrpit jest bardzo zaawansowane technologicznie, dlatego też wymaga zaangażowania wyspecjalizowanej firmy projektujące i wdrażające rozwiązania. 

Projekt oparty o jeden z franworków JavaScript może wykonać dla Ciebie:

 • Agencja interaktywna
 • Software house

Każda z tych firm ma swoją specyfikę pracy oraz używanych technologii. Pamiętaj, że możliwości danej firmy, można określić po możliwościach jej pracowników.

Agencja interaktywna to firma specjalizująca się w przygotowaniu i wdrożeniu strategii budowy wizerunku przedsiębiorstw w internecie na podstawie założeń marketingowych przedstawionych przez klienta. Do najpopularniejszych usług proponowanych przez agencje interaktywne należą projektowanie serwisów www i stron internetowych.

Software house to wyspecjalizowana firma zajmujące się tworzeniem oprogramowania. W typowych projektach realizowanych przez software house dużą wagę przykładana się do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.


Fixed Price i Time & Material

Wdrożenie projektu na framworku JavaScript może być rozliczone za pomocą dwóch różnych metod rozliczania pracy programistycznej i projektowej są to: Fixed Price i Time & Material.

Fixed Price to model współpracy najczęściej używany pomiędzy Software house a klientem, który polega na tym, że cena za realizację projektu ustalana jest na podstawie stałego cennika usług. Pozwala to na bardzo precyzyjne dopasowanie budżetu do zleconego projektu. Wycena dotyczy zakresu prac, a nie tego, ile czasu zajmie jego wykonanie.

Natomiast w modelu pracy Time & Material jest częściej używany w pracy z software house. Jest to rozliczenie, które opiera się na podstawie ilości godzin przeznaczonych przez developera na realizację projektu. Klient płaci więc za efektywne roboczogodziny. Cena za usługi jest elastyczna, ponieważ w każdym momencie możemy zlecać wykonanie poprawek, który zostaną uwzględnione i nie będzie to miało wpływu na cenę projektu.

Więcej o Fixed Price i Time & Material


Software house

Software house to przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania, testowania funkcjonalności narzędzi internetowych. Ich specjalizacja to aplikacje webowe, aplikacji mobilnych i automatyzacja procesów mających usprawnić działanie oprogramowania.

Projekty realizowane przez software house bazują głównie na dedykowanych rozwiązaniach umożliwiających tworzenie wysoko spersonalizowanych aplikacji webowych, systemów CRM oraz wielu innych rozwiązań. Realizacja projektów przez software house może być na początku droższa, ale można to traktować jako inwestycję w oprogramowanie lub aplikację. Biorąc jednak pod uwagę możliwości personalizacji i rozwoju dedykowanego projektu w dłuższej perspektywie może być to wydatek racjonalny.

co to jest software house

Co to jest Software House?

Chcesz stworzyć profesjonalną stronę internetową, sklep e-Commerce, aplikację mmobilną? Przeczytaj nasz poradnik nt. Software House…


Gotowe oprogramowanie czy rozwiązania dedykowane?

Rozpoczynając projekt biznesowy często stajemy przed wyborem pomiędzy gotowym oprogramowaniem a rozwiązaniem dedykowanym, czyli potocznie nazywanym szytym na miarę.

Gotowe rozwiązania, szczególnie rozwiązania typu SaaS mają ograniczone możliwości rozwoju i dostosowania. Takie rozwiązania sprawdzają się tam, gdzie nie jest potrzebne indywidualne podejścia i klient jest w stanie pogodzić się z brakiem pewnych funkcjonalności. Zaletą gotowych rozwiązań jest zwykle niższy koszt oraz krótszy czas wdrożenia i realizacji projektu. Potencjalne problemy mogą się pojawić, gdy wraz z rozwojem biznesu gotowe funkcjonalności przestają być wystarczające. W przypadku gotowych rozwiązań rozwój funkcjonalności lub dodanie nowych może okazać się stosunkowo kosztowne a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe.

Rozwiązania dedykowane mają w zasadzie nie ograniczone możliwości, a ich jedynym ograniczeniem może być w zasadzie wyskość budżetu, jaki można przeznaczyć na projekt. Rozwiązania dedykowane i ich wdrożenia to domena firm typu software house, które mogą wykonać każdy rodzaj dedykowanej aplikacje lub oprogramowania. To podejście i możliwości software house pozwala na dostosowanie aplikacji, oprogramowania do indywidualnych potrzeb i jego rozwoju wraz z rozwojem projektu i jego potrzeb biznesowych.


Jakie oprogramowanie stworzy software house?

Zaletą software house jest wszechstronność, poparta doświadczenie w projektowaniu oprogramowania i aplikacji. Dzięki temu, że pracują w niej osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach IT, możesz zgłosić do software house praktycznie każdy projekt i mieć pewność, że wykonają go profesjonalnie. Nie ogranicza ją żadna branża ani forma czy funkcjonalność.

Pod względem funkcjonalności możemy wyróżnić następujące rodzaje oprogramowania dedykowanego:

Aplikacja webowa (internetowa)

Aplikacja webowa (web application) to aplikacja internetowa uruchamiana w przeglądarce, która przez zaprojektowany interfejs dostarcza użytkownikom konkretną usługę. Aplikacje komunikują się z serwerem, by przekazać użytkownikowi treści i reagować na jego akcje. Do używania aplikacji webowej niezbędny jest dostęp do internetu. Aplikacje webowe mają charakter interaktywny i mogą posiadać różnorodne funkcjonalność. Jest to oprogramowanie tworzone zawsze na zamówienie klientów i dopasowywane do indywidualnych potrzeb projektu.

Rodzaje aplikacji webowych to m.in.:

 • aplikacja e-Commerce – umożliwiaja dokonywania zakupów, przeprowadzanie aukcji i innych transakcji sprzedażowych
 • aplikacja e-Learning – służy do wykonywania kursów i nauki online, ćwiczeń, powtórzeń, testów oraz kontrolowania postępów
 • aplikacja bookingowa – umożliwia dokonanie rezerwacji, wizyt, a także dokonanie płatności
 • system CRM – oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem (Customer Relationship Managmet)
 • system ERP – oprogramownaie do planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning)
 • aplikacja HR – wykorzystywana do rekrutacji pracowników
 • aplikacja ogłoszeniowa – aplikacja do zamieszczania ofert dotyczących wykonywania usług, sprzedaży produktów oraz nieruchomości
Strona internetowa premium

Opiera się na najnowszych trendach graficznych i rozwiązaniach UX (User Experience – doświadczenie użytkownika). Jest to strona z niestandardowymi funkcjonalnościami oraz z szeregiem rozwiązań ułatwiających pozycjonowanie w Google’u i zachowanie bezpieczeństwa danych.

Sklep e-Commerce

To rozwiązanie idealne dla przedsiębiorcy, który potrzebuje profesjonalnego, w pełni funkcjonalnego rozwiązania e-Commerce.

Możliwości na stworzenie własnej przestrzeni o internecie i zintegrowanych narzędzi do sprzedaży produktów i usług jest wiele. Profesjonalna software house wdroży rozwiązania i zaproponuje indywidualne projekty, które będziesz mógł modyfikować.


Jak rozpocząć współpracę z software house?

Jeżeli, Twój projekt biznesowy wymaga dedykowanego rozwiązania, zapewne zastanawiasz się jak rozpocząć współpracę przy tego typu projektach. Od czego zacząć proces współpracy i na co zwrócić uwagę wybierając odpowiedni software house?

Na początku warto zastanowić się, na czym ma polegać oprogramowanie lub aplikacja, jakie będą jej najważniejsze funkcjonalności, na czym polega jej innowacyjność. Projekty dedykowane ze względu na swoje skomplikowanie oraz pracochłonność są kosztowne. Przed kontaktem z software housem, warto zastanowić się, jaki masz budżet na wdrożenie projektu. Wyznaczenie budżetu jest szczególnie ważny aspektem pracy nad projektem, ponieważ wysokość budżetu pozwoli dokładnie zaplanować projekt i dobrać odpowiednie technologie.

Jeżeli masz pomysł dedykowany program lub aplikacje i potrzebujesz pomocy, możesz uzyskać bezpłatną wycenę i konsultację projektu, podczas której uzyskasz wsparcie. Po skompletowaniu wymagań dotyczących oprogramowania, aplikacji należy przesłać brief projektu lub skontaktować się z przedstawicielem software houseu, z którym możesz porozmawiać na temat projektu i razem przeanalizujecie pomysł. Następnie software house zweryfikuje projekt i zaproponują odpowiednie rozwiązanie techniczne.


Wybór software house

Ze względu na rozwój internetu, aplikacji mobilnych i e-Commerce w ostatnich latach, powstaje coraz więcej firm software house świadczących usługi z zakresu projektowania dedykowanych stron, sklepów e-Commerce, oprogramowania i aplikacji. Na co więc zwrócić uwagę przy składaniu zlecenia? Jest kilka czynników, które powinieneś wziąć pod uwagę przy wyborze dobrego partnera.

Doświadczenie i profesjonalizm

Software house powinien móc pochwalić się bogatym portfolio z projektami o różnym stopniu trudności. Od aplikacji mobilnej na platformę iOS i Android oraz różne aplikacje webowe i oprogramowanie dedykowane. Bogate portfolio developerskie podkreśla indywidualne podejście do klienta i dużą elastyczność, jeśli chodzi o projektowanie i wprowadzanie modyfikacji w strukturze oprogramowania.

Ciągłość współpracy

To ważny aspekt pracy z software house, który odróżnia ją zasadniczo od wszystkich freelancerów. Dlatego że po wykonaniu zlecenia, gdy będziesz chciał rozwinąć oprogramowanie lub aplikację, możesz liczyć na dodatkową wsparcie techniczne i pomoc administracyjną. Kontakt telefoniczny i mailowy, stałe godziny to ogromny plus w przypadku współpracy.

Zespół specjalistów

Stworzenie oprogramowania lub aplikacji to proces składający się z kilku etapów. W pierwszej kolejności klient kontaktuje się z software house drogą mailową, wysyła zapytanie, które jest analizowane i na tej podstawie otrzymuje ofertę z wyceną realizacji projektu. Następnie w zależności od modelu współpracy wysyła wymagania biznesowe i ewentualnie materiały niezbędne do realizacji projektu. Po wdrożeniu rozwiązań i wymaganych funkcjonalności następuje etap finalny, czyli testowanie działania oprogramowania.

Zdecydowanie lepiej jest zlecić wykonanie tej czasochłonnej pracy zespołowi złożonemu z doświadczonych specjalistów w swojej dziedzinie: grafik, projektant UX, developerzy. Zgrany zespół, mający doświadczenie przy wielu projektach, którym zarządza sprawny manager, będzie mógł znacznie szybciej wykonać zlecenie od jednej osoby pracującej na własne konto.

Regularne publikacje na blogu

Prowadzenie bloga na temat pracy software house to świetny sposób na budowanie pozycji merytorycznego eksperta w dziedzinie projektowania dedykowanego oprogramowania i aplikacji. To potwierdzenie wiarygodności i kompetencji każdego z członków zespołu. Poza tym blog może stanowić poradnik dla osób, które chciałyby skorzystać z usług software house, ale nie są do końca pewne, jaki byłby to zakres.

Cennik usług

Profesjonalny software house jest w stanie po przeanalizowaniu potrzeb i na podstawie wysłanego przez Ciebie briefu i w krótkim czasie wycenić koszt stworzenia oprogramowania lub aplikacji. W cenie projektu otrzymasz gotową oprogramowanie dedykowane, wliczając w to: indywidualny projekt graficzny, wdrożenie, gwarancję właściwego funkcjonowania i wsparcie techniczne. W ofercie niektórych software housów możesz liczyć wsparcie merytoryczne, biznesowe i marketingowe oraz możliwość współpracy w przypadku potrzeby rozbudowy oprogramowania lub aplikacji.

Przybliżony czas powstania oprogramowania

Jak wspominaliśmy wcześniej działanie oprogramowania, jego wygląd i funkcjonalność, uzależnione jest od pracy zespołu specjalistów. W związku z tym zlecając wykonanie oprogramowania, aplikacji możesz mieć pewność, że gotowy projekt zostanie oddany w terminie.


The New Look Software House

Szukasz zaawansowanych możliwości rozwoju strony internetowej opartej na framworku JavaScript lub sklepu internetowego w headless commerce? Jesteśmy software housem specjalizującym się w rozwiązaniach headless. Pomagamy firmom, startupom, agencjom w rozwoju projektów sprzedaży elektronicznej.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy i który framework Javascript jest odpowiednim dla Twojego projektu, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym programistą naszego softwear housu.

Dzięki frameworkom JavaScript niemożliwe staje się proste. Projektujemy, programujemy, rozwijamy produkty, które kochają klienci i użytkownicy. W ramach naszego software housu rozwijamy kilka zespoły specjalistów: Headless oraz WordPress Development.

Doświadczenie naszych pracowników pozwala na sprawną realizację rożnorodnych projektów. Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem stron headless, headless commerce i stron WordPresssklepów WooCommerce, konsultingiem internetowym, doradztwem dotyczącym hostingu, pozycjonowaniem stron internetowych SEO oraz prowadzeniem mediów społecznościowych.

Celem działań naszego Software House jest nie tylko zaprojektowanie i wdrożenie dedykowanego projektu lub strony WordPress, ale również widoczność Twojej firmy, produktów i usług w Internecie. Wszystkie nasze projekty dopasowujemy do Twoich potrzeb oraz końcowego odbiorcy. Specjalizujemy się w kreacji profesjonalnego wizerunku poprzez projektowanie graficzne oraz dobór wartościowych treści.

E-commerce Software House

Szukasz zaawansowanych możliwości rozwoju e-Commerce? Jesteśmy software housem specjalizującym się w rozwiązaniach e-Commerce. Pomagamy firmom, startupom, agencjom w rozwoju projektów e-Commerce.


Podsumowanie

Mam nadzieję, że dzieki naszemu artkułowi już wiesz jak istotne jest znaczenie frameworków JavaScript oraz poznałeś ich kluczowe cechachy oraz rolę, jaką pełnią w procesie rozwoju stron i aplikacji internetowych. Dlaczego są one tak istotne dla współczesnego świata programowania oraz jakie korzyści mogą przynieść dla projektów programistycznych. Ponadto wiesz już dlaczego przedstawione popularne frameworki JavaScript odgrywają znaczącą rolę w branży i są wykorzystywane przez programistów na całym świecie. Być może takie dedykowane rozwiązanie znajdzie zastowoaenie na Twojej stronie lub sklepie internetowym

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego artykułu już wiesz, dlaczego warto korzystać z frameworkw JavaScrpit, gdy chcesz stworzyć dedykowany projekt strony lub aplikacji internetowej. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu powstawania dedykowanej aplikacji webowej hederless lub sklepu e-Commerce, wyślij do nas maila na adres: studio@thenewlook.pl lub zadzwoń pod nr telefonu: 730 170 330 albo wypełnij brief, opisując czego potrzebujesz, a my odpowiemy na niego w ciągu 48 godzin.


Czytaj również:

Agencja interaktywna

Potrzebujesz wspacia profesjonalnej agencji interaktywnej do stworzenia Twojej strony internetowej, e-sklepu lub pozycjonowania SEO? Poznaj nas i pracuj z nami...

5/5 - (33 votes)
Agencja interaktywna:
Projektujemy strony internetowe WordPress, sklepy internetowe WooCommerce, pozycjonujemy w Google, dbamy o media społecznościowe. Tworzymy kompleksowe kreacje, projekty graficzne i identyfikacje wizualne. Zadzwoń 730 170 330, wyślij brief, albo napisz do nas, aby otrzymać informację cenową.
Kontakt przez messenger