Odbiór strony internetowej WordPress

Możesz liczyć na nasze wsparcie i zaangażowanie po wdrożeniu strony internetowej.

Odbiór i rozwój strony internetowej

Naszym zadaniem jest wykonanie nie tylko estetycznej, funkcjonalnej strony internetowej, ale przede wszystkim utrzymanie jej funkcjonowania oraz bezpieczeństwo. By to osiągnąć i efekt współpracy satysfakcjonował obie stron, konieczne jest zapoznanie się każdego Klienta z procesem odbioru i utrzymania strony.
 • 1

  Odbiór strony

  Przekazanie strony i rozliczenie projektu.

  Etap 1
 • 2

  Pomoc techniczna

  Bezpłatna pomoc techniczna 30 dni od startu strony.

  Etap 2
 • 3

  Gwarancja

  12 miesięczna gwarancja z pakietem administracyjnym.

  Etap 3
 • 4

  Utrzymanie i rozwój

  Administracja, bieżąca pomoc w obsłudze i rozwoju WordPressa.

  Etap 4

1. Odbiór strony WordPress

Podsumowanie ostatecznego zakresu projektu, przekazanie strony oraz rozliczeniem projektu zgodnie z podpisaną umową, specyfikacją wykonania strony internetowej oraz zgodnie z zakresem zleconym prac przez Zamawiającego podczas trwania projektu.
 • 1.

  Podsumowanie projektu

  Podsumowanie projektu, wykonanych prac oraz wycena dodatkowych prac wykonanych podczas projektu, a nie uwzględnionych w Specyfikacji

 • 2.

  Odbiór strony

  Odbiór strony przez Zlecającego i przekazanie dostępu do panelu administracyjnego strony WordPress.

 • 3.

  Rozliczenie projektu

  Przekazanie w formie elektronicznej faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności. W przypadku nieterminowego uiszczenia należności naliczane są ustawowe odsetki za opóźnienie.

Odbiór strony internetowej (Dzieła)

Terminy realizacji został określony w Specyfikacji – załącznik do umowy wykonania strony internetowej. Klient zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji (w szczególności wskazanych w Specyfikacji) nie później niż 5 dni od momentu rozpoczęcia realizacji.

 

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu materiałów wskazanych terminy wskazane w Specyfikacji ulegają przesunięciu proporcjonalnemu do opóźnienia oraz Klient nie otrzyma rabatu.

 

Rabat
Pakiety strony internetowe cennik zawierają rabat dla klientów posiadających wszystkie niezbędne materiały do stworzenia strony internetowej. Ceny pakietów bez rabatu to: Pakiet Wizytówka 1150 zł netto, Pakiet Starter 2100 zł netto, Pakiet Plus 2700 zł netto, Pakiet Standard 3600 zł netto, Pakiet Biznes 5400 zł, Pakiet PRO 7200 zł.


Odbiór strony internetowej
Klient zobowiązuje się zaakceptować strony internetowej będącego przedmiotem podpisanej wcześniej umowy w dowolnej formie, w tym formie dorozumianej lub elektronicznej (e-mail) lub wnieść zastrzeżenia na piśmie w terminie do 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu wersji Dzieła. Zastrzeżenia powinny wyraźnie wskazywać treść oczekiwanej zmiany tak, aby jej uwzględnienie mogło zostać wykonane w sposób niebudzący wątpliwości. Klient ma prawo do kolejnego zastrzeżenia na piśmie w terminie do 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu wersji zmienionej Dzieła.

 

W przypadku gdy Klient nie wniesie zastrzeżeń w terminie do 5 dni roboczych, Wykonawca uznaje Dzieło za zaakceptowane i odebrane przez Klienta.

Dodatkowe opłaty

Dodatkowe modyfikacje projektu strony internetowej nie uwzględnione w wycenie strony i specyfikacji to koszt od 40 zł/godz. – pełny cennik.

Modyfikacja to zmiana koncepcji na inną, w znacznym stopniu zmieniająca układ projektu, połączenie elementów z kilku projektów wstępnych lub dodanie innych zmian w projekcie.


Dodatkowa podstrona to 60 zł netto za wdrożenie podstrony lub wycena godzinowa na podstawie przesłanych treści.

2. Pomoc techniczna

Bezpłatna 30 dniowa pomoc techniczna od startu strony internetowej i przekazania jej klientowi.

Każdy Klient po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i rozliczeniu projektu uzyskuje 30-dniową wsparcie po wdrożeniowe, w ramach którego agencja zobowiązuje się na własny koszt naprawić rażące błędy, niepozwalające na normalne korzystanie ze strony internetowej. Usługa projektu strony internetowej podlega reklamacji do 30 dni od momentu wdrożenia i przekazania projektu. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonej usłudze wad lub niezgodności z usługą zawartą w umowie i specyfikacji – zgłoszenie reklamacji.

Prawidłowe działanie strony

Prawidłowe działanie strony

Strona internetowa wykonany przez THE NEW LOOK będzie prawidłowo wyświetlać się na urządzeniach, rozdzielczościach i przeglądarkach z ponad 6% udziału w rynku:

THE NEW LOOK nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłową edycję treści, aktualizacje prowadzone na stronie internetowej oraz wykasowanie treści spowodowane działaniem Klienta. Klient odpowiada za ingerencję w pliki strony internetowej, które mogą powodować niestabilne lub niewłaściwe działanie, lub całkowity brak działania strony internetowej.

Istnieje możliwość wykupienia abonamentu kwartalnego administrowania strony internetowej. Administracja stroną internetową rozumiana jest aktualizacja WordPressa, tworzenie kopii zapasowych strony oraz kwestie bezpieczeństwa. Administrowanie nie jest edytowanie treści na stronie oraz dokonywanie modyfikacji funkcjonalnej i wyglądu strony internetowej.

Dodatkowe usługi cennik

Ceny usług zawarte na stronie

Lista usług i ceny umieszczona na stronie internetowej www.thenewlook.pl ma jedynie charakter informacyjny. Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są wyrażone w złotych polskich w netto, czyli bez podatku VAT.

Podane ceny nie są wiążące i mogą ulec zmianie w trakcie przygotowania ofert. Zastrzegamy sobie prawo do zmian wyceny ze względu na indywidualny tryb wykonywania umowy, tworzenie modułów i funkcjonalności, których cenę można oszacować dopiero po doprecyzowaniu szczegółów oferty.

Szczegółowa wycena przeprowadzana po rozmowie i przesłaniu przez klienta briefu (opisu projektu) przekazana jest drogą e-mailową oraz zawierana w umowie wraz z dodatkowymi zapisami dotyczącymi szczegółów projektu.

Usługa / Cena netto za rozpoczętą godzinę pracy:

 • Poprawka lub zmiana w tekście: 40 zł
 • Poprawka lub zmiana graficzna: 40-60 zł
 • Dodanie podstrony wraz z wprowadzeniem jednorazowej zawartości: 40 zł
 • Zmiana układu menu/podstron w tym usunięcie: 20 zł
 • Dodanie funkcjonalności, o której nie było mowy w projekcie: 60-160 zł (w zależności od pakietu)
 • Odstępstwa od wyglądu projektu graficznego, zmiany w projekcie: od 60 zł
 • Inne – niesklasyfikowane w cenniku: 40-60 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

3. Gwarancja

Każda strona internetowa po podpisaniu z Klientem 12-miesięcznego pakietu administracyjnego objęta jest gwarancją w tym okresie.

Klient, który nie posiada pakietu administracji strony internetowej, może skorzystać z naszej usługi Wsparcie WordPress przez cały okres używania strony, rozliczając każdą zmianę – modyfikację lub poprawkę na zasadach godzinowych – cennik Wsparcie WordPress.

Gwarancja strony internetowej

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

THE NEW LOOK świadczy 12-miesięczną gwarancję na wykonany strony internetowej przy zakupie pakietu administracyjnego.

THE NEW LOOK nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłową edycję treści, aktualizacje prowadzone na stronie internetowej oraz wykasowanie treści spowodowane działaniem Klienta. Klient odpowiada za ingerencję w pliki strony internetowej, które mogą powodować niestabilne lub niewłaściwe działanie, lub całkowity brak działania strony internetowej.

Istnieje możliwość wykupienia abonamentu kwartalnego administrowania strony internetowej. Administracja stroną internetową rozumiana jest aktualizacja WordPressa, tworzenie kopii zapasowych strony oraz kwestie bezpieczeństwa. Administrowanie nie jest edytowanie treści na stronie oraz dokonywanie modyfikacji funkcjonalnej i wyglądu strony internetowej.

Prawidłowe wyświetlanie strony

Strona internetowa wykonany przez THE NEW LOOK będzie prawidłowo wyświetlać się na urządzeniach, rozdzielczościach i przeglądarkach z ponad 6% udziału w rynku:

Odpowiedzialność z tytułu hostingu

Nasza firma nie świadczy gwarancji za hosting prowadzony przez firmy trzecie.

Polecamy hosting z bezpłatnym certyfikatem SSL od 79 zł: www.THECAMELS.org

Polecamy hosting z bezpłatnym certyfikatem SSL od 99 zł: www.SMARTHOST.pl

4. Utrzymanie i rozwój

Twój WordPress w dobrych rękach! Oferujemy stałą opiekę nad Twoją nową stroną. Możemy administrować, aktualizować i rozwijać stronę za ciebie.

Prowadzenie strony WordPress nie jest trudne. Jeżeli będzie to konieczne, służymy radą i pomocą przez pierwszy miesiąc od wystartowania strony oraz dodatkową usługą wsparcia i administrowania strony w przyszłości.

 • 1.

  Administracja

  Oferta obejmuje kompleksowy pakiet usług związanych z bieżącą administracją i bezpieczeństwem strony WordPress.

  Czytaj więcej
 • 2.

  Rozwój strony

  Bieżąca pomoc w obsłudze i rozwóju funkcjonalości, zmianami tręści oraz wyglądu strony WordPress.

  Czytaj więcej
 • 3.

  Szkolenie

  Z nami poznasz potrzebne funkcje systemu WordPress. Odpowiemy na Twoje pytania związane z obsługą strony.

  Czytaj więcej
 • 4.

  Wsparcie HelpDesk

  Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania związane z obsługą WordPress. Oferujemy dedykowane wsparcie i rozwój strony.

  Czytaj więcej

Optymalizacja i pozycjonowanie

Zadbamy o pozycję SEO Twojej nowej strony internetowej WordPress i poprawimy wyniki wyszukiwania Google.

Uzupełnieniem naszej oferty projektowej jest wsparcie w zakresie optymalizacji i pozycjonowania SEO. Dzięki tym dodatkowym działaniom strona łatwiej się pozycjonuje i jest częściej odwiedzana przez potencjalnych klientów. Zobacz naszą dodatkową ofertę pozycjonowania stron internetowych.

 • 1.

  Optymalizacja

  Prowadzimy działania podnoszące sprawność działania strony, szybkość ładowania i użyteczności.

 • 2.

  Pozycjonowanie SEO

  Pomagamy Indeksować stronę w Google, wdrażamy i konfigurujemy narzędzia SEO.

 • 3.

  Wsparcie SEO

  Budujemy wartościowych treści, prowadzimy audyt konkurencji

Czytaj więcej

Zainteresowany? Napisz do nas!

Projektujemy strony internetowe WordPress, sklepy internetowe WooCommerce, pozycjonujemy w Google, dbamy o media społecznościowe. Tworzymy kompleksowe kreacje, projekty graficzne i identyfikacje wizualne.
Kontakt

Baza wiedzy

Strony internetowe WordPress – Sklepy internetowe WooCommerce – Pozycjonowanie SEO – Media społecznościowe – Branding – Identyfikacja wizualna – Projektowanie graficzne
platforma LMS kursy i szkolenia online

Platforma LMS kursy i szkolenia online

Prowadzisz szkolenia, tworzysz kursy, zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i chcesz przenieść Twój biznes do internetu? Platforma LMS pozwala na stworzenie kursów, szkoleń online z możliwością wykupienia […]

system identyfikacji wizualnej

Co to jest system identyfikacji wizualnej?

Identyfikacja wizualna to podstawowy element tworzenie wizerunku firmy lub marki, budowania jej tożsamości oraz świadomości | Zasady identyfikacji wizualnej, Elementy systemu identyfikacji, Logo, Materiały firmowe, Księga znaku, Branding, Key visual

Brief sklepu internetowego

Brief sklepu internetowego

Potrzebujesz nowy sklep internetowy i zastanawiasz się, jak profesjonalnie podejść do procesu projektowego? Zacznij od briefu projektowego ssklepu internetowego. Sklep internetowy to podstawowe narzędzie sprzedaży dla każdej […]

oprogramowanie sklepu internetowego

Jakie oprogramowanie sklepu internetowego?

Oprogramowanie sklepu internetowego to kluczowy element dla każdego, kto chce prowadzić sprzedaż online. Pozwala ono zarządzać sprzedażą, produktami, stanami magazynowymi, płatnościami, wysyłkami, marketingiem. Chcąc rozpocząć sprzedaż w internecie, […]

dedykowana strona internetowa

Dedykowana strona internetowa

Dedykowana strona internetowa to strona stworzona specjalnie dla Ciebie lub Twojej firmy. Nie jest oparta na szablonie ani gotowym rozwiązaniu, ale zaprojektowana i zbudowana od podstaw, aby […]

Redesign sklepu internetowego

Redesign sklepu internetowego

Projekt sklepu internetowego to nie jednorazowe wdrożenie, ale niekończący się proces udoskonaleń, poprawek, dostosowań i eksperymentów. Redesign sklepu internetowego ma na celu zwiększenie sprzedaży, przyciągnięcie nowych klientów […]

Ruch zimny i gorący w sklepie internetowym

E-commerce stał się jednym z głównych kanałów sprzedaży, zrozumienie zachowań klientów online jest kluczowe dla sukcesu każdego e-biznesu. Sklepy internetowe stały się naszą codziennością, a coraz większą […]

Trendy sklepów internetowych

Najnowsze trendy sklepów internetowych 2024

Design sklepu internetowego ma kluczowe znaczenie dla sukcesu e-Commerce. Nie chodzi tylko o estetykę, ale przede wszystkim o stworzenie intuicyjnego i spersonalizowanego doświadczenia użytkownika, które zachęci do […]

4.6/5 - (17 votes)

Poznaj nas i pracuj z nami!

Projektujemy strony internetowe WordPress, strony One Page, sklepy internetowe WooCommerce, pozycjonujemy w Google, dbamy o media społecznościowe. Tworzymy kompleksowe kreacje, projekty graficzne i identyfikacje wizualne.
Zadzwoń 730 170 330, wyślij brief, albo napisz do nas, aby otrzymać informację cenową odnośnie strony internetowej