Chcesz przenieść biznes do internetu? Wyceń: Strona www | e-Sklep | B2B |SEO/SEM | Administracja | napisz: studio@thenewlook.pl

Makieta strony internetowej

Makieta strony internetowej

Zastanawiasz się, jak podejść do procesu projektowania strony internetowej, przetestować pomysły i upewnienie się, że strona będzie spełniać oczekiwania użytkowników? Znacznym ułatwieniem w procesie projektowym jest stworzenie makiety strony internetowej.

W dzisiejszych czasach strony internetowe są nieodłączną częścią naszego życia. Są one wykorzystywane do przekazywania informacji, sprzedaży produktów i usług, a także do budowania relacji z klientami. Aby strona internetowa była skuteczna, musi być dobrze zaprojektowana i łatwa w nawigacji.

Za sukcesem strony internetowej lub sklepu stoi dobry projekt. Jednym z ważniejszych etapów tworzenia strony lub sklepu jest zaprojektowanie makiety strony internetowej.

Makieta strony internetowej to fundamentalne narzędzie projektowania stron internetowych, które stanowi niezbędny krok w procesie tworzenia każdej funkcjonalnej i atrakcyjnej strony internetowej. Jest to graficzna reprezentacja struktury oraz układu elementów na stronie, która pomaga projektantom, programistom i klientom zrozumieć, jak będzie wyglądać ostateczna strona lub sklep jeszcze przed rozpoczęciem właściwej produkcji.

Makieta strony internetowej to istotny etap procesu tworzenia strony internetowej. Pozwala ona na przetestowanie pomysłów i upewnienie się, że strona będzie spełniać oczekiwania użytkowników.

Zrozumienie, co to jest makieta strony internetowej, to kluczowy krok na drodze do stworzenia atrakcyjnej i efektywnej strony, która spełni oczekiwania użytkowników i cele biznesowe. W tym artykule dowiesz się więcej na temat różnych rodzajów makiet, ich znaczenia w procesie projektowania stron internetowych oraz jakie korzyści niesie ze sobą ich właściwe wykorzystanie.

W dalszej części tego tekstu zgłębimy szczegóły dotyczące procesu tworzenia makiety strony internetowej, jej kluczowych elementów i istotnej roli, jaką odgrywa w doskonaleniu projektu stron internetowych. Zastanowimy się również jakie są najważniejsze plusy z tworzenia makiety strony oraz minusy, które moga się pojawić w procesie projektowym, jeżeli nie będzie gotowa makieta strony internetowej


Makieta strony internetowej

Od czego zatem zacząć, jeżeli chcesz zaprojektować stronę internetową i chcesz bazować na makiecie strony internetowej. Przede wszystkim powinieneś przemyśleć, jakiej strony www potrzebujesz, jakie funkcje są dla Ciebie najważniejsze oraz jak projekt strony będzie wdrażany. Wdrożenie, czyli zakodowanie strony to zapewne najtrudniejsze zadanie, które może się wiązać ze znacznymi kosztami dodatkowymi. Jaki mądrze zaprojektować makietę strony internetowej?

Przejdź do sekcji:

Szacowany czas czytania: 25 minut

 1. Makieta strony internetowej – definicje
 2. Czym jest makieta strony internetowej?
 3. Rodzaje makiet strony internetowej
 4. Kroki tworzenia makiety strony internetowej
 5. Zalety tworzenia makiety stron internetowych
 6. Jak tworzyć ciekawe makiety stron internetowych?
 7. Kto zaprojektuje makietę strony internetowej
 8. Narzędzia do tworzenia makiet stron internetowych
 9. Jak wdrożyć makietę strony internetowej?
 10. Wdrożenie makiety strony internetowej na WordPress
 11. Jak wdrożyć makietę strony na WordPress?
 12. Podsumowanie

Makieta strony internetowej – definicje

Strona internetowa (ang. web page) to zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki elementów, prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem URL. Strona to dokument napisany językiem HTML lub innym, udostępniana w internecie przez serwer www. Po stronie użytkownika strona internetowa jest zwykle otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Tworząc stronę internetową, możesz dobrać teksty, filmy, kolory, grafiki, animacje, dźwięki czy hiperłącza (linki) do innych stron internetowych lub też plików.

Makieta strony internetowej to podstawowy, uproszczony projekt graficzny lub schemat strony internetowej, który przedstawia układ i rozmieszczenie elementów interfejsu użytkownika (UI), który jest używany w procesie projektowania stron internetowych. Jest to często pierwszy etap projektowania strony internetowej, w którym skupia się na strukturze i organizacji treści oraz interakcji użytkownika ze stroną. Makieta przedstawia podstawowe elementy strony oraz ich rozmieszczenie na stronie, ale nie uwzględnia jeszcze szczegółowego designu czy grafiki.

Wireframe jest to angielska nazwa makiety strony internetowej, która jest używana wymiennie z polskim tłumaczeniem.

UI (User Interface), co oznacza Interfejs Użytkownika. UI to element interaktywny, który umożliwia użytkownikowi interakcję ze stroną, sklepem internetowym, lub z aplikacją. Interfejs użytkownika może składać się z różnych elementów, takich jak przyciski, pola tekstowe, menu, paski narzędziowe, formularze, ikony, grafika i wiele innych. UI Design jest częścią UX.

UX (User Experience), czyli doświadczenia użytkownika. UX to dziedzina zajmująca się projektowaniem interakcji użytkownika ze stroną, sklepem internetowym lub aplikacją w celu stworzenia najlepszego możliwego doświadczenia dla użytkownika.

Projektowanie interfejsu (UI) jest końcową fazą tworzenia doświadczeń użytkowników (UX).

Narzędzia UI to oprogramowanie i zasoby wykorzystywane do projektowania interfejsów użytkownika. Obejmują one programy do tworzenia prototypów, narzędzia do projektowania graficznego, a także zasoby do testowania i badania interfejsów użytkownika. Narzędzia UI pozwala na szybkie zaprojektowanie i poprawę interfejsu, oraz często pozwalają na bieżące podglądanie projektu przez klienta. Popularne narzędzia UI: Figma, Adobe XD, Sketch, InVision Studio


Czym jest makieta strony internetowej?

Makieta strony internetowej, znana również jako wireframe, to wstępny szkic struktury i układu graficznego witryny internetowej. Jest to swojego rodzaju „szkic” lub plan, który ma na celu określenie ogólnej architektury strony, umiejscowienia elementów, interakcji użytkownika oraz ogólnej estetyki przed rozpoczęciem fazy projektowania.

Makieta strony internetowej jest kluczowym etapem w procesie projektowania, ponieważ pozwala na wczesne zidentyfikowanie i poprawienie potencjalnych problemów z układem, nawigacją i interakcjami, zanim zostanie przystąpione do bardziej zaawansowanego etapu projektowania. Pomaga również w efektywnej komunikacji między członkami zespołu projektowego oraz z klientem, umożliwiając zrozumienie ogólnej koncepcji strony.

Proces projektowy strony internetowej

Makieta stanowi fundamentalny krok w procesie projektowania stron internetowych, pozwalając zespołowi projektowemu, klientowi i innym zainteresowanym stronom zrozumieć, jak będzie wyglądać ostateczny produkt. To abstrakcyjne przedstawienie pozwala na szybkie eksperymentowanie z różnymi układami, funkcjonalnościami i elementami interfejsu, co ułatwia dostosowanie projektu do oczekiwań użytkowników i celów biznesowych.

Stworzenie makiety strony internetowej umożliwia projektantom, programistom i zespołowi projektowemu zobaczenie ogólnej struktury strony przed rozpoczęciem bardziej zaawansowanych prac nad projektem, co pozwala na wczesne identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów z interfejsem użytkownika oraz usprawnienie doświadczenia użytkownika.

Cechy makiety strony internetowej

Makieta strony jest swoistym planem lub projektem, który oddaje rozkład poszczególnych komponentów, takich jak nagłówek, menu nawigacyjne, treść, obrazy i stopka. Ma ona na celu uwidocznienie struktury strony oraz interakcji między jej różnymi elementami, co pozwala uniknąć błędów i poprawić użyteczność strony.

Podstawowe cechy makiety strony internetowej obejmują:

 1. Układ i struktura
  Określa rozmieszczenie elementów na stronie, takie jak nagłówek, menu, treść, przyciski, stopka (footer) itp., na stronie.
 2. Hierarchia elementów i informacji
  Wskazuje, które elementy są najważniejsze i mają wyższy priorytet dla użytkownika oraz jak są zorganizowane w hierarchii informacji na stronie.
 3. Nawigacja
  Pokazuje schemat nawigacji po stronie, w tym menu, przyciski, linki i ich pozycje.
 4. Funkcjonalności
  Opisuje, jakie funkcje i interakcje będą dostępne dla użytkowników, np. przyciski, formularze, pola wyszukiwania.
 5. Prostota i minimalizm
  Koncentruje się na podstawowych kształtach, linii i strukturze, pomijając szczegółowy design czy grafikę.
 6. Brak treści tekstowej
  Zwykle nie zawiera pełnych treści, skupiając się na kompozycji i rozmieszczeniu elementów.

Makieta pomaga w lepszym zrozumieniu funkcjonalności witryny, nawigacji, komunikatów, oraz pozwala na dokładniejsze dopracowanie projektu przed przejściem do bardziej zaawansowanych etapów projektowania. Projekt makiety strony internetowej nie zawiera żadnych informacji o kolorach, fontach czy grafiki.

Funkcje makiet stron internetowych

Makiety stron internetowych pełnią kilka funkcji, w tym:

 • Pozwalają na wizualizację koncepcji strony. Makieta pozwala zobaczyć, jak strona będzie wyglądać i działać. Jest to przydatne do przedstawienia pomysłu klientowi lub zespołowi projektowemu.
 • Pozwalają na przetestowanie funkcjonalności strony. Makieta pozwala użytkownikom testować stronę i sprawdzać jej funkcjonalność. Jest to przydatne do wykrycia błędów i poprawy doświadczeń użytkownika.
 • Pozwalają na uzyskanie feedbacku od użytkowników. Makieta może zostać pokazana użytkownikom w celu uzyskania ich opinii i sugestii. Jest to przydatne do stworzenia strony, która będzie spełniać ich potrzeby.

Rodzaje makiet strony internetowej

Makieta strony internetowej to obrazowe przedstawienie koncepcji wyglądu nowej strony. Łączy ona logikę i strukturę szkieletu strony z graficznymi rozwiązaniami. Makiety stron internetowych można tworzyć na różny sposób i dla róznych celów.

Rodzaje makiet stron internetowych

Wybór rodzaju makiety zależy od etapu rozwoju projektu strony internetowej. Makiety lo-fi są najczęściej wykorzystywane na wczesnym etapie, aby sprawdzić koncepcję strony i jej funkcjonalność. Makiety hi-fi są tworzone na późniejszym etapie, aby sprawdzić, jak strona będzie wyglądać i działać w ostatecznej wersji.

Makiety stron internetowych dzielą się na dwa główne rodzaje:

Makiety low fidelity (lo-fi)
Charakteryzują się niskim poziomem szczegółowości. Są to zazwyczaj szkice wykonane na papierze lub w prostym programie graficznym. Makiety lo-fi służą do wstępnego zarysowania koncepcji strony i sprawdzenia jej funkcjonalności.

Makiety high fidelity (hi-fi)
Charakteryzują się wysokim poziomem szczegółowości. Zawierają wszystkie elementy strony, takie jak grafika, tekst, animacje i interakcje. Makiety hi-fi są tworzone w celu sprawdzenia, jak strona będzie wyglądać i działać w ostatecznej wersji.

Typy makiet stron internetowych

Oprócz tych dwóch głównych rodzajów makiet stron interneetowych, możemy je również skategoryzować ze względu na typ makiety strony internetowej.

Istnieją dwa główne typy makiet stron internetowych:

Wireframe

Makiety wireframe’owe to bardzo uproszczone makiety, które przedstawiają tylko strukturę strony i jej najważniejsze elementy.

Wireframe to prosta reprezentacja struktury strony internetowej. Wykorzystuje on proste kształty, aby przedstawić układ strony i położenie poszczególnych elementów. Wireframe nie zawiera żadnych informacji o wyglądzie strony internetowej.

Mockup

Makieta mockup to typ makiety, które zawierają pełną kolorystykę i grafikę strony.

Mockup to bardziej szczegółowa reprezentacja strony internetowej. Zawiera on informacje o wyglądzie strony internetowej, takie jak kolory, fonty i grafika. Mockup można wykorzystać do testowania funkcjonalności strony internetowej.

Oprócz dwóch głównych typów makiet, istnieją również inne rodzaje, takie jak:

Wireframe interaktywny
Wireframe interaktywny to wireframe, który umożliwia interakcję z nim. Możesz na przykład kliknąć na elementy strony, aby zobaczyć, jak reagują.

Prototyp
Makiety prototypowe to interaktywne makiety, które pozwalają użytkownikom testować stronę i sprawdzać jej funkcjonalność. Prototyp to bardziej zaawansowana wersja makiety. Zawiera on informacje o funkcjonalności strony internetowej.


Kroki tworzenia makiety strony internetowej

Makieta strony internetowej jest ważnym elementem procesu tworzenia strony internetowej. Pozwala ona na zaprojektowanie strony internetowej przed rozpoczęciem kodowania.

Proces tworzenia makiety strony internetowej można podzielić na następujące kroki:

1. Zdefiniowanie celów strony internetowej

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie celów strony internetowej. Co chcesz osiągnąć za pomocą tej strony? Jakie informacje chcesz na niej umieścić?

Analiza celów
Należy określić, jakie są cele strony internetowej. Czy ma ona na celu informowanie, sprzedaż, czy interakcję z użytkownikami?

Analiza informacji
Należy określić, jakie informacje będą prezentowane na stronie internetowej. Czy będą to informacje o firmie, produktach, czy usługach?

2. Analiza konkurencji

Warto również przeanalizować strony internetowe Twojej konkurencji. Jakie rozwiązania wykorzystują? Jakie elementy są dla nich ważne?

Analiza konkurencji
Należy przeanalizować strony internetowe konkurencji pod kątem ich struktury, układu, wyglądu i funkcjonalności.

Analiza trendów
Należy również zapoznać się z aktualnymi trendami w projektowaniu stron internetowych.

3. Stworzenie szkicu

Następnie należy stworzyć szkic strony internetowej. Pomoże Ci to w ułożeniu poszczególnych elementów strony i określeniu ich położenia. Szkic strony internetowej możesz stworzyć na papierze lub za pomocą programu graficznego.

4. Stworzenie makiety

W tym kroku należy stworzyć makietę strony internetowej. Możesz to zrobić za pomocą programu do tworzenia stron internetowych, aplikacji do tworzenia makiet, które przedstawimy w dalszej części.

Wybór narzędzia
Należy wybrać odpowiednie narzędzie do tworzenia makiety. Dostępne są zarówno programy do tworzenia stron internetowych, jak i aplikacje do tworzenia makiet.

Stworzenie makiety
Należy stworzyć makietę strony internetowej zgodnie ze zdefiniowanymi celami i wymaganiami.

5. Testowanie makiety

Po stworzeniu makiety należy ją przetestować. Sprawdź, czy jest ona łatwa w nawigacji i czy spełnia Twoje cele.


Zalety tworzenia makiety stron internetowych

Makieta strony internetowej to prototyp, który przedstawia jej strukturę i układ elementów. Jest to kluczowy etap procesu projektowania, ponieważ pozwala na przetestowanie funkcjonalności i ergonomii strony przed wprowadzeniem jej do produkcji.

Oto kilka zalet tworzenia makiet stron internetowych:

Możliwość sprawdzenia funkcjonalności i ergonomii strony
Makieta pozwala na sprawdzenie, czy strona jest łatwa w nawigacji i czy spełnia potrzeby użytkowników. Dzięki temu można uniknąć błędów i zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia.

Zmniejszenie kosztów i czasu produkcji
Makieta pozwala na identyfikację potencjalnych problemów i poprawki przed rozpoczęciem produkcji strony. Dzięki temu można uniknąć kosztownych zmian w późniejszym etapie.

Poprawa jakości strony
Makieta to coś więcej niż tylko szkic, który pokazuje, jak będzie wyglądała strona. To również sposób na sprawdzenie, czy jej struktura jest logiczna i łatwa do zrozumienia dla użytkowników. Makiety mogą być wykorzystywane do analizy ścieżki użytkownika, czyli sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie. Pozwala to na identyfikację potencjalnych problemów i ułatwienie użytkownikom wykonywania zadań.

Dobre narzędzie do współpracy
Makieta to również sposób na komunikację między projektantem, klientem i programistą. Pozwala ona wszystkim stronom zaangażowanym w projektowanie strony na zrozumienie jej koncepcji i uzgodnienie szczegółów. Makiety mogą być wykorzystywane do prezentacji koncepcji projektu klientowi lub do zbierania opinii od użytkowników.

Szansa na poprawki
Makieta to również szansa na wprowadzenie zmian i poprawek, zanim strona zostanie uruchomiona. Dzięki temu można uniknąć błędów i zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia. Makiety mogą być wykorzystywane do testowania funkcjonalności strony i identyfikacji potencjalnych problemów.


Jak tworzyć ciekawe makiety stron internetowych?

Praca nad makietami umożliwia projektantom eksperymentowanie z różnymi rozwiązaniami i iteracyjne doskonalenie projektu. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę opinie użytkowników oraz trendy w projektowaniu stron internetowych, aby stworzyć atrakcyjne, funkcjonalne i nowoczesne strony.

Aby stworzyć ciekawą makietę strony internetowej, warto pamiętać o następujących wskazówkach:

Poznaj potrzeby użytkowników
Przed rozpoczęciem pracy nad makietą należy dokładnie przeanalizować potrzeby użytkowników. Kto będzie korzystał ze strony? Jakie są ich cele? Jakie informacje chcą znaleźć?

Zastosuj zasady UX
Do tworzenia makiet warto stosować zasady UX, które pomogą zapewnić użytkownikom dobre doświadczenia. Dotyczy to m.in. takich aspektów jak: czytelność, spójność, czytelność i łatwość obsługi.

Testuj makietę z użytkownikami
Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy makiet jest funkcjonalna i łatwa w użyciu, jest przetestowanie jej z użytkownikami. Można to zrobić na przykład poprzez ankiety lub wywiady.

Makieta to nie tylko obrazek, który pokazuje, jak będzie wyglądała strona. To również sposób na sprawdzenie, czy jej struktura jest logiczna i łatwa do zrozumienia dla użytkowników.


Kto zaprojektuje makietę strony internetowej

Makiety stron internetowych są projektowane przez specjalistów z dziedziny projektowania interfejsów użytkownika (UI) oraz doświadczonych projektantów stron internetowych.

Podczas tworzenia makiet, projektanci starają się uwzględnić zarówno estetykę, jak i intuicyjność użytkowania. Skrupulatne planowanie układu, dobór kolorów, typografii i grafik są kluczowe dla stworzenia spójnej wizji projektu. Każdy element ma znaczenie, od najmniejszych detali po ogólną strukturę strony.

Poniżej opisuję główne grupy osób, które są zaangażowane w proces projektowania makiety strony internetowej:

 1. Projektant UI/UX (User Interface/User Experience)
  To ekspert, którzy skupiają się na projektowaniu interfejsu użytkownika (UI) oraz zapewnieniu pozytywnej wrażenia użytkownika (UX). Projektanci UI projektują wygląd i układ strony, aby był intuicyjny, estetyczny i łatwy w nawigacji, natomiast projektanci UX dbają o to, aby użytkownicy mieli pozytywne doświadczenia podczas korzystania z witryny.
 2. Grafik komputerowy
  To osoby, któa zajmuje się tworzeniem grafik, ikon, graficznych elementów tła, kolorów i innych aspektów wizualnych, które uatrakcyjniają stronę internetową i nadają jej spójny wygląd.
 3. Front-end developerz
  Po zaprojektowaniu makiety strony internetowej przez projektantów, front-end developerzy zajmują się jej implementacją. Konwertują graficzne projekty i makiety na kod HTML, CSS i często JavaScript, aby stworzyć funkcjonalną stronę internetową, która będzie działać w przeglądarkach internetowych.
 4. Product manager
  Osoba, która nadzoruje proces projektowy, komunikują się z klientem lub zespołem, definiują cele projektu oraz dbają o zgodność makiety z wymaganiami biznesowymi i oczekiwaniami klienta.
 5. Kierownik projektu
  Klienci mogą mieć swoje oczekiwania i pomysły dotyczące makiety strony internetowej. Kierownicy projektu współpracują z klientem, nadzorują proces projektowy i dbają o spełnienie oczekiwań klienta.

Efektywne współdziałanie między tymi grupami specjalistów jest kluczowe dla stworzenia makiety strony internetowej, która będzie atrakcyjna, funkcjonalna i zgodna z oczekiwaniami użytkowników oraz klienta.


Narzędzia do tworzenia makiet stron internetowych

W procesie tworzenia makiety strony internetowej wykorzystuje się różnorodne narzędzia, które umożliwiają projektantom oraz programistom przekazanie klientowi pierwszych wrażeń związanych z finalnym produktem. Zastosowanie takich narzędzi pozwala na wypracowanie optymalnej struktury informacji, nawigacji, kolorystyki, typografii i innych kluczowych elementów strony.

Do tworzenia makiet stron internetowych można wykorzystać różne narzędzia, takie jak:

 • Programy graficzne: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch
 • Aplikacje do tworzenia makiet online: Figma, Moqups, InVision, Miro
 • Papier i ołówek

Ważne jest, aby wybrać narzędzie, które najlepiej odpowiada potrzebom Twojego projektu.


Narzędzia UI

Do projektowania interfejsów użytkownika służą specjalne narzędzia do tworzenia prototypów i testowania interfejsów użytkownika. Narzędzia UI pozwala na szybkie zaprojektowanie i poprawę interfejsu, oraz często pozwalają na bieżące podglądanie projektu przez klienta.

Narzędzia UI to programy i aplikacje online służące do projektowania, najpopularniejsze z nich to:

Figma
Figma to popularnie narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika i tworzenia wizualnych projektów. Jest to narzędzie, które umożliwia używanie grafik wektorowych, oferujące bogate funkcje prototypowania interaktywnego i współpracę w czasie rzeczywistym. W pakiecie na start Firgma jest darmowa, a w wersji profesjonalnej kosztuje od 12 Euro miesięcznie.

› Figma.com

Adobe XD
Adobe XD to narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika i prototypowania z rodziny Adobe Cloud. Adobe XD oferuje pełną integrację z innymi programami Adobe, funkcje projektowania wektorowego, prototypowanie interaktywne oraz współpracę w czasie rzeczywistym. Adobe XD nie ma wersji bezpłatnej. Pojedynczy program kosztuje 25 Euro/miesiąc lub miesięcznie od 37 Euro za pakiet Creative Cloud.

› Adobe.com

Sketch
Sketch to narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika i tworzenia wizualnych projektów, oferujące funkcje takie jak projektowanie wektorowe, prototypowanie i automatyzację projektów. Sketch działa tylko na komputerach z macOS i kosztuje miesięcznie od 9 Dolarów.

› Sketch.com

InVision Studio
InVision to narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika i prototypowania, oferujące funkcje takie jak projektowanie wektorowe, animacje i prototypowanie interaktywne. InVision występuje w wersji darmowej oraz wersji PRO za 4 Dolary miesięcznie.

› Invisionapp.com

Innymi popularnymi narzędziami wśród projektantów UI są MarvelAdobe Photoshop, Abobe Illustrator

Jak sam widzisz, istnieje wiele interesujących narzędzi UI dostępnych na rynku. Wybór najlepszego narzędzia zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb projektanta oraz możliwości finansowych


Jak wdrożyć makietę strony internetowej?

Wdrożenie makiety strony internetowej to proces przeniesienia jej z poziomu projektu do realnej wersji strony internetowej. Polega on na wykonaniu następujących kroków:

 1. Przygotowanie środowiska do wdrożenia.
  W zależności od technologii, w której będzie tworzona strona internetowa, należy przygotować odpowiednie środowisko programistyczne. Może to być serwer lokalny, serwer zdalny lub chmura obliczeniowa.
 2. Dostosowanie makiety do technologii.
  Jeśli makietę tworzono w programie graficznym, należy ją dostosować do technologii, w której będzie tworzona strona internetowa. Może to wymagać konwersji formatu pliku lub zmiany formatowania.
 3. Tworzenie kodu HTML, CSS i JavaScript.
  Na podstawie makiety należy stworzyć kod HTML, CSS i JavaScript, który będzie odpowiadał za wygląd i funkcjonalność strony internetowej.
 4. Testowanie strony internetowej.
  Przed wdrożeniem strony internetowej należy ją przetestować, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.
 5. Wdrożenie strony internetowej na serwer.
  Po zakończeniu testów stronę internetową należy wdrożyć na serwer.

Wdrożenie makiety strony internetowej na WordPress

WordPress to najpopularniejszy system zarządzania treścią na świecie i w Polsce. Jest to najbardziej przyjazny CMS dla użytkowników z intuicyjnym panelem administracyjnym. Idealnie sprawdza się do pozycjonowania strony dzięki strukturze platformy i posiadaniu profesjonalnych narzędzi SEO.

Kiedy i dla kogo CMS WordPress?

Strona internetowa ułatwia komunikację z klientami i partnerami biznesowymi. Jeśli chcesz prowadzić ją w sposób profesjonalny, koniecznie poznaj bliżej platformę WordPress. WordPress jest genialny, szybki, a jego główną zaletą jest prostota i intuicyjność. Nawet nowi użytkownicy, którzy dopiero zaczynają obsługiwać stronę internetową, szybko opanują podstawy jego obsługi. WordPress to potężne narzędzie, ale można je opanować bez wiedzy technicznej. Pokażemy Ci, jak korzystać z WordPress, dopasowując go do własnych potrzeb.

Dzięki temu system stwarza naprawdę szerokie możliwości wykorzystania i skonfigurowania pod własne wymagania. W połączeniu z WooCommerce może również służyć do obsługi pełnowartościowego sklepu internetowego. WordPress jest oczywiście darmowy, choć niektóre z szablonów czy wtyczek są płatne. Atutów WordPress jest naprawdę wiele, które szerzej opiszemy w dalszej części.

co to jest WordPress

Co to jest WordPress?

Chcesz stworzyć profesjonalną stronę internetową? Poznaj bliżej platformę WordPress. Przeczytaj nasz poradnik nt. Co to jest WordPress…


Jak wdrożyć makietę strony na WordPress?

Wdrożenie makiety strony internetowej na WordPressie to proces, który polega na przeniesienie projektu statycznego makiety do działającej strony opartej na WordPressie.

Wdrożenie makiety strony internetowej na WordPress to proces, który polega na przekształceniu makiety w stronę internetową, która działa na WordPressie. Proces ten można wykonąc samodzielnie lub przekazać do realizacji agencji interaktywnej specjalizującej się w projektowaiu stron internetowych na platformie WordPress.

Szczegółowe kroki wdrożenia makiety strony internetowej na WordPress

1. Przygotowanie środowiska
Aby przygotować środowisko do wdrożenia makiety strony internetowej na WordPress, należy zainstalować WordPress na serwerze lokalnym lub wykupić hosting.

2. Dostosowanie makiety do WordPressa
Jeśli makietę tworzono w programie graficznym, należy ją dostosować do możliwości platformy WordPressa.

3. Tworzenie motywu (szablonu)
Na podstawie makiety należy stworzyć motyw WordPressa, który będzie odpowiadał za wygląd i funkcjonalność strony internetowej. Stworzenie motywu można zlecić agencji interaktywnej lub skorzystać z gotowego motywu (szablonu).

4. Dodawanie treści
Następnie należy dodać do strony internetowej treści, takie jak tekst, obrazy i filmy. Aby to zrobić, należy wybrać w panelu adnministracyjnym > Wpisy lub Strony.

5. Testowanie strony internetowej

Przed wdrożeniem strony internetowej na serwer należy ją przetestować, aby sprawdzić, czy działa poprawnie. Aby to zrobić, należy uruchomić WordPressa na serwerze lokalnym i sprawdzić, czy strona internetowa wygląda i działa tak, jak to było zamierzone.

7. Wdrożenie strony internetowej na serwer

Po zakończeniu testów stronę internetową należy wdrożyć na serwer. Aby to zrobić, należy wygenerować pliki instalacyjne WordPressa i zainstalować je na serwerze zdalnym.

Wdrożenie makiety strony internetowej na WordPress to złożony proces, który wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy. Jeżeli nie masz doświadczenia w tworzeniu stron internetowych, warto skorzystać z pomocy doświadczonego programisty lub agencji WordPress.

Zamów wdrożenie WordPress

Szukasz wykonawcy wdrożenia makiety strony internetowej? Jesteśmy agencją interaktywną specjalizującym się w platformie WordPress. Pomagamy firmom, startupom, agencjom w rozwoju projektów WordPress.


Samodzielne wdrożenie makiety strony na WordPress

Wdrożenie prostej makiety strony internetowej na WordPress możesz zrobić samodzielnie. Pamiętaj, że dostosowanie makiety do WordPressa może wymagać pewnych kompromisów ze względu na ograniczenia motywów i wtyczek. Jeżeli nie masz doświadczenia w tworzeniu szablonów WordPressa, możesz skorzystać z szablonu gotowego, który dostosujesz do własnych potrzeb.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą ułatwić samodzielne wdrożenie makiety strony internetowej na WordPress:

 1. Zakup i Konfiguracja Hostingu WordPress:
  • Wybierz dostawcę hostingu, który oferuje obsługę WordPressa.
  • Zarejestruj domenę lub skonfiguruj domenę na nowym serwerze.
 2. Instalacja WordPressa:
  • Zaloguj się na panel administracyjny hostingu.
  • Zainstaluj WordPressa z poziomu panelu administracyjnego, zgodnie z instrukcjami dostawcy hostingu.
 3. Wybór motywu (szablonu) WordPressa:
  • Wybierz motyw WordPressa, który będzie najlepiej odpowiadał Twojej makiety.
  • Jeśli to konieczne, dostosuj wybrany motyw, aby lepiej pasował do projektu makiety.
 4. Dodanie Wtyczek:
  • Zidentyfikuj niezbędne funkcjonalności z makiety (np. formularze kontaktowe, galerie, itp.).
  • Zainstaluj i skonfiguruj odpowiednie wtyczki WordPressa, które spełnią te funkcje.
 5. Przygotowanie struktury i treści:
  • Na podstawie makiety, przygotuj odpowiednie strony, sekcje treści i grafiki, które będą zawarte na stronie WordPressa.
 6. Tworzenie Stron i Sekcji w WordPressie:
  • Zaloguj się do panelu administracyjnego WordPressa.
  • Dodaj strony, posty i sekcje zgodnie z projektem makiety.
 7. Dostosowanie wyglądu:
  • Dostosuj wygląd i układ strony, korzystając z opcji dostępnych w wybranym motywie WordPressa.
 8. Integracja grafik:
  • Dodaj i zoptymalizuj grafiki zgodnie z projektem makiety.
 9. Optymalizacja i testowanie:
  • Zoptymalizuj stronę pod kątem wydajności, szybkości ładowania i SEO.
  • Przetestuj stronę, upewniając się, że wszystkie elementy działają poprawnie.

Podczas wdrożenia makiety strony internetowej na WordPress warto pamiętać o stosowanie standardów i dobrych praktyk bezpieczeństwa WordPress ułatwi proces wdrażania i sprawi, że strona internetowa będzie bardziej stabilna i bezpieczna.

wordpress jak zacząć

WordPress jak zacząć?

Chcesz założyć stronę internetową i zastanawiasz się, jak stworzyć stronę WordPress? Przeczytaj nasz poradnik WordPress jak zacząć…


Przykłady stron WordPress

Zastanawiasz się jak wyglądają strony oparte o WordPress? Strona internetowa na WordPressie to coraz częściej wybierana opcja zarówno przez osoby, które chcą prowadzić bloga, jak i firmy potrzebujące swojej wizytówki internetowej lub rozbudowanej strony premium. Skąd taka popularność WordPressa? Związana jest ona z dostępnością tego systemu oraz z łatwością jego obsługi i możliwościami szybkiej rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności. WordPress to najpopularniejszy CMS do stron internetowych na świecie. Jest on prosty w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Tworzenie stron na WordPressie jest bardzo popularne wśród agencji interaktywnych, ponieważ WordPress jest napisany czystym kodem i programiści nie mają większych problemów z jego obsługą, stąd też jego popularność. Projektujemy strony internetowe WordPress, sklepy internetowe WooCommerce, pozycjonujemy w Google, dbamy o media społecznościowe. Tworzymy kompleksowe kreacje, projekty graficzne i identyfikacje wizualne. Poznaj przykłady stron WordPress zrealizowanych w naszej agencji interaktywnej.


Podsumowanie

Makieta strony internetowej to szkielet, na którym powstaje ostateczny wygląd strony. Jest to kluczowy etap procesu projektowania, ponieważ pozwala na przetestowanie funkcjonalności i ergonomii strony przed wprowadzeniem jej do produkcji.

Ostateczne makietowanie stanowi istotny krok w procesie tworzenia stron internetowych, ponieważ to na podstawie makiet projektanci i programiści będą budować działającą stronę. Dlatego właściwe opracowanie makiet ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w projektowaniu stron internetowych.

Stworzenie makiety strony internetowej to ważny etap procesu projektowania, który pozwala na przetestowanie funkcjonalności i ergonomii strony przed wprowadzeniem jej do produkcji. Warto pamiętać o tym, że makieta to nie tylko wygląd, ale również sposób na udną współpracę z programistą lub agencją interaktywną.

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego artykułu już wiesz, dlaczego warto stworzyć makietę strony internetowej, a potem przekazać wykonanie kodowania profesjonalnej agencji interaktywnej. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu powstawania strony bazującej na takiej makiecie, wyślij do nas maila z linkiem do Twojego projektu na adres: studio@thenewlook.pl lub zadzwoń pod nr telefonu: 730 170 330 albo wypełnij brief, opisując czego, potrzebujesz, a my odpowiemy na niego w ciągu 48 godzin.


Czytaj również:

Platforma WordPress

Potrzebujesz wsparcia przy założeniu strony, sklepu WordPress lub instalacji i konfiguracji WordPressa. Czytaj więcej o naszych usługach...

4.9/5 - (104 votes)
Agencja interaktywna:
Projektujemy strony internetowe WordPress, sklepy internetowe WooCommerce, pozycjonujemy w Google, dbamy o media społecznościowe. Tworzymy kompleksowe kreacje, projekty graficzne i identyfikacje wizualne. Zadzwoń 730 170 330, wyślij brief, albo napisz do nas, aby otrzymać informację cenową.
Kontakt przez messenger