Zgłoszenie reklamacji

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś reklamację

Formularz zgłoszenia reklamacji

Usługa podlega reklamacji do 30 dni od momentu wdrożenia usługi. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonej usłudze wad lub niezgodności z usługą zawartą w umowie. Do zgłoszenia reklamacji prosimy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni od daty otrzymania formularza reklamacyjnego.