Chcesz przenieść biznes do internetu? Wyceń: Strona www | e-Sklep | B2B |SEO/SEM | Administracja | napisz: studio@thenewlook.pl

Zmiany w prawie e-Commerce – dyrektywa Omnibus

dyrektywa omnibus zmiany w e-commerce 2023

E-Commerce zmienia się nie tylko dzięki pojawiającym się nowym trendom, ale również pod wpływem zmieniającego się prawa. Na co musi być gotowy Twój sklepy internetowy w 2023 roku?

Założenie sklepu internetowego to bardzo poważny krok prowadzący do niezależności w zakresie zatrudnienia i zarabiania, ale również niesie za sobą szereg obowiązków. Wiele osób boi się ryzyka związanego z prowadzeniem sklepu, ale i ogromu formalności oraz biurokracji. Zwykle są to jednak bezpodstawne obawy. Sprawdź, jak dostosować Twój sklep internetowy do nowych zmian prawnych krok po kroku i przekonaj się, że formalności związane z dostosowaniem sklepu internetowego do nowych dyrektyw wcale nie muszą być przytłaczające.

E-commerce jest niezwykle dynamiczną branżą. Regulujące ją prawo musi nadążać za jej galopującym tempem i wprowadzać aktualizacje. Dlatego kolejny może okazać się dla e-biznesu prawdziwą rewolucją. Tym bardziej że zmiany mają dotyczyć nie tylko aspektów prawnych, ale i technologicznych.


Przeczytaj nasz tekst i dowiedź się:

 1. Jak dyrektywa Omnibus i pozostałe przepisy wpłyną na Twój sklep internetowy?
 2. O co musisz zadbać i jakie zmiany musisz wprowadzić w sklepie internetowym?
 3. Czego się spodziewać po zmianach i jak być na bieżąco z nowym prawem w e-Commerce?

Będąc właścicielem sklepu internetowego, masz określone obowiązki prawne do spełnienia. Nowe zmiany związane z dyrektywami UE to największe zmiany związanymi z prowadzeniem sklepów internetowych od kilku lat. Poprzednie rewolucyjne zmiany w prawodawstwie związanym z e-Commerce były związane z wejściem w życie słynnego RODO, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Zmiany w sprzedaży e-Commerce Omnibus i inne dyrektywy UE

Szacowany czas czytania: 17 minut

 1. Zmiany w prawie e-Commerce w 2023 roku
 2. Dyrektywa Omnibus
 3. Dyrektywa towarowa
 4. Dyrektywa cyfrowa
 5. Aktualizacja regulaminu sklepu internetowego
 6. Dyrektywa Omnibus sklep WordPress
 7. Podsumowanie

Zmiany w prawie e-Commerce w 2023 roku

Wpływ na to, jak wygląda sprzedaż w internecie od strony formalnej, ma wiele czynników. W 2023 r. sklepy internetowe czekają zmiany w przepisach prawnych dotyczących działania sprzedaży w internecie. Zmiany te wynikają z implementacji przez Polskę prawa Unii Europejskiej. Są to m.in. trzy unijne dyrektywy, które potocznie nazywamy: Omnibus, cyfrowa i towarowa i to one w istotny sposób zmieniają zasady funkcjonowania sklepów internetowych.

 • Dyrektywą Omnibus
 • Dyrektywą towarową
 • Dyrektywą cyfrową

Dyrektywa Omnibus

Co dyrektywa Omnibus znaczy dla Twojego sklepu?

Zmiany związane z nową dyrektywą Omnibus rodzą wiele pytań. Ma ona kluczowe znaczenie dla właścicieli e-Biznesów, ponieważ w jej przypadku zmiany nie będą dotyczyć wyłącznie regulaminu sklepu internetowego. Dyrektywa Omnibus wpływa również na funkcjonowanie sklepu internetowego.

Co wprowadza dyrektywa Omnibus?

Od nowego roku jako sprzedawca w sklepie internetowym będziesz mieć obowiązek:

 • W przypadku przedmiotów oznaczonych promocją należy pokazywać najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni przed promocją.
 • Należy informować klientów o tym, w jaki sposób zbierasz i weryfikujesz widoczne na stronie sklepu opinie o produktach.
 • Musisz udostępnić użytkownikom numer telefonu, pod którym mogą uzyskać w Twoim sklepie pomoc.
 • Regulamin sklepu internetowego musi być zaktualizowany zgodnie z nowym prawem.

Kiedy dyrektywa Omnibus wchodzi w życie? 

Prace nad ustawami implementującymi w Polsce trwały już od dawna. Początkowo nowe przepisy miały się pojawić w styczniu, a później w maju 2022 roku. Dyrektywa Omnibus wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku, a przepisy będą obowiązywać od dnia ich wprowadzenia, bez okresu przejściowego.


Jak przygotować Twój sklep na zmiany w przepisach?

W naszym tekście podpowiemy Ci, jak krok po kroku przygotować sklep internetowy na te zmiany i jaki będzie ich zakres.

Informowanie o cenie sprzed obniżki

Głównym celem dyrektywa Omnibus jest m.in. zapobieganie tzw. fikcyjnym obniżkom. Dlatego w przypadku każdej promocji w sklepie internetowym obok informacji o obniżonej cenie będzie konieczne wskazanie informacji o najniższej cenie tego produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji.

Obowiązek ten będzie również występował przy towarach w sklepie znajdujących się w sprzedaży przez krótszy okres. W takim przypadku na karcie produktu powinna się pojawić informacja o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia wprowadzenia tego produktu do sprzedaży do dnia rozpoczęcia obniżki.

Obowiązek informacyjny dotyczący opinii w sklepie

Dyrektywa Omnibus wprowadza również zmiany w sposobie pozyskiwania i wykorzystywania opinii klientów na stronie sklepu internetowego. Jeżeli sklep internetowy zbiera i udostępnia opinie klientów o produktach dostępnych w sklepie, to nowe przepisy zobowiązują cię do:

 • wskazania czy dbasz o to, aby opinie były prawdziwe i pochodzą od prawdziwych konsumentów
 • w jaki sposób dbasz o to i weryfikujesz, że publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili

Taka informacja powinna być umieszczona w miejscu, gdzie publikujesz opinie od klientów. Jeżeli oświadczasz, że są one przez ciebie weryfikowane np. poprzez wysyłanie próśb o opinię tylko do klientów, którzy zamówili produkt w sklepie, musisz wywiązywać się z tej deklaracji.

Obowiązkowy numer telefonu

Do tej pory sklepy internetowe nie były zobligowane do podania numeru telefonu kontaktowego. Na stronie sklepu internetowego wymagano jedynie podania lokalizacji siedziby firmy oraz adresu e-mail. Obecnie zgodnie z nową dyrektywą Omnibus jako sprzedawca internetowy masz też obowiązek udostępnienia swoim klientom numeru telefonu, pod którym mogą się z tobą kontaktować np. w sprawie reklamacji. Numer kontaktowy sklepu internetowego może być widoczny w nagłówku menu głównego, stopce, w zakładce Kontakt oraz w regulaminie sklepu.

Zmiany w regulaminie sklepu internetowego

Wejście w życie ustawy implementującej dyrektywę Omnibus wymaga również od Ciebie jako prowadzącego sklepu aktualizacji zapisów regulaminu sklepu.

Na czym polegają zmiany regulaminu sklepu:

 • zmiana brzmienia postanowienia dotyczącego odpowiedzialności sprzedawcy i nowych warunków reklamacji
 • jeżeli sprzedajesz treści cyfrowe dostarczane online dodaj informację na temat rozszerzenia postanowień dotyczących braku prawa odstąpienia od umowy w przypadku treści tego typu
 • podanie numeru telefonu do sklepu zapewniającego szybki i efektywny kontakt

Produkty cyfrowe

Co zmienia się w sprzedaży produktów cyfrowych w sklepie internetowym?

Dyrektywa Omnibus w znacznym stopniu zmienia zakres sprzedaży produktów cyfrowych. Zgodnie z nowym prawem, kupujący traci ustawowe prawo odstąpienia od umowy w momencie spełnienia świadczenia, czyli dostarczenia treści. Przesłanka taka zachodzi, pod warunkiem że:

 • Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez sklep internetowy, utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 • Sklep internetowy przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Pamiętaj, że wymagana jest nie tylko zgoda i przyjęcie wymienionych konsekwencji do wiadomości, ale również przekazanie konsumentowi potwierdzenia otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych.

› Produkty cyfrowe w sklepie – poradnik


Dyrektywa towarowa

Dyrektywa towarowa wprowadza szereg zmiany w funkcjonowaniu sklepów internetowych, które również wpłyną na zmianę treść regulaminów sklepów. Dyrektywa ta wchodzi w życie razem z dyrektywą Omnibus, czyli na początku 2023 roku.

Najważniejsze punkty dyrektywy towarowej:

Nowe zasady rękojmi (reklamacji)

Rękojmia (reklamacje) na nowych zasadach obowiązuje wraz z wejściem w życie zmian w dyrektywie towarowej. Reklamowanie wadliwego towaru przez konsumenta oraz tzw. przedsiębiorcę uprzywilejowanego będzie się odbywać na nowych warunkach. Regulacje związane z rękojmią i reklamacją nie będą się znajdować, tak jak obecnie, w Kodeksie cywilnym, tylko w ustawie o prawach konsumenta.

Część zasad pozostanie taka sama, a zmiany obejmują przede wszystkim ograniczenie możliwości żądania przez konsumenta obniżenia ceny lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy np. w przypadku wady towaru.

Skorzystanie z opcji reklamacyjnych przez klienta będzie możliwe m.in.:

 • w przypadku gdy niezgodność towaru z umową jest istotna,
 • gdy sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 • gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową.

Nowelizacja prawa wprowadza domniemanie, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Dlatego też to sprzedawca będzie miał obowiązek udowodnienia, że wada nie jest istotna i konsument nie może skorzystać z takiej opcji reklamacyjnej.

Dostarczenie wadliwego (reklamowanego) towaru – naprawa lub wymiana

Zmiana w prawie stanowi ponadto, że konsument udostępnia towar podlegający naprawie lub wymianie, a sklep internetowy odbiera go od klienta na swój koszt.

Zgodnie z nowymi przepisami przy żądaniu naprawy lub wymiany towaru sklep internetowy będzie ponosić koszt odesłania towaru, ale będzie go musiał również od kupującego odebrać. Oznacza to, że musi zorganizować kuriera, który zajmie się przejęciem wadliwego towaru i przekazaniem go do sklepu.

Dostarczenie wadliwego (reklamowanego) towaru – odstąpienie od umowy

Przy odstąpieniu od umowy ze względu na wadę towaru, konsument niezwłocznie zwraca towar do sklepu na jego koszt. Następnie sklep internetowy zwraca klientowi koszt niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

W przypadku reklamacji, w zależności od opcji reklamacyjnej zastosowane są dwa różne rozwiązanie odebrania towaru.

Towar z elementami cyfrowymi

Nowe przepisy wprowadziły nowy rodzaj towaru, czyli produkt z elementami cyfrowymi. Towar z elementami cyfrowymi zawiera treść cyfrową albo usługę cyfrową w taki sposób, że brak treści czy usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie. 

Przykładem takiego produktu może być smartwatch, który może pełnić swoje funkcje wyłącznie z aplikacją, która udostępniana jest na podstawie tej samej umowy sprzedaży, a którą konsument musi pobrać na smartfon.


Dyrektywa cyfrowa

Produkty i treści cyfrowe były do tej pory uregulowane jedynie w niewielkim stopniu. Dyrektywa cyfrowa i wejście w życie nowelizacji przepisów to zmieni w znacznym stopniu.

Dyrektywa cyfrowa w szczególności oznacza, że:

 • treści cyfrowe doczekają się oddzielnych regulacji dotyczących reklamacji,
 • w ustawie zostanie jasno wskazane, za co i kiedy odpowiada dostawca treści cyfrowych.

Jeżeli w sklepie internetowym sprzedajesz treści cyfrowe i dostarczasz je drogą elektroniczną, to regulamin Twojego sklepu internetowego będzie wymagał całkowitego przeredagowania.


Aktualizacja regulaminu sklepu internetowego

W związku z powyższymi zmianami regulamin Twojego sklepu internetowego będzie wymagał istotnych zmian. Zadbaj przede wszystkim o aktualizację zapisów dotyczących reklamacji w Twoim sklepie. Brak dostosowania regulaminu do nowych przepisów może cię narazić na kary pieniężne.

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży zawierana pomiędzy Tobą jako sprzedawcą a klientem. Opisuje się w nim warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i warunki sprzedaży. Warto zadbać o to, by był on łatwo dostępny dla użytkowników. Dobrą praktyką jest zamieszczenie treści regulaminu również formie załącznika, by klient mógł zapisać go na komputerze.

Regulamin Twojego sklepu internetowego powinien zawierać pełną informację o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach konsumenta, opisywać dostępne metody dostawy i płatności. Zapisy regulaminu powinny jasno określać moment, w którym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży oraz opisywać jej warunki. Należy określić w regulaminie prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klienta informować o terminie, w jakim klient może odstąpić od umowy, wyjątki odstąpienia od umowy, procedury i przebieg postępowania reklamacyjnego.

Sklepy internetowy to nie tylko sprzedaż towarów, ale również miejsce świadczenia usług drogą elektroniczną np. prowadzenie konta klienta, newslettery, możliwość zamieszczenia opinii o zakupionym produkcie są w świetle prawa usługami. Regulamin sklepu powinien zawierać szczegółowy opis usług, zakres oraz warunki ich świadczenia. Konieczne jest również określenie wymogów technicznych, jakie powinien spełnić klient, by móc korzystać ze sklepu internetowego.

Regulamin sklepu internetowego

Jak napisać regulamin dla e-sklepu?

Chcesz napisać regulamin sklepu internetowego lub szukasz bezpłatny wzór regulaminu, przeczytaj nasz poradnik...


Odstąpienie od umowy i zwroty
Robiąc zakupy na odległość w sklepie internetowym, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

RODO w sklepie internetowym
WordPress i WooCommerce przykłada duże znaczenie do kwestii prawnych. Platforma zapewnia kompatybilność z wymogami RODO (Regulacje o Ochronie Danych Osobowych) dzięki funkcjonalności ochrony danych osobowych: możliwość usunięcia danych użytkownika na prośbę klienta (prawo do bycia zapomnianym), eksport danych użytkowników, narzędzie do usuwania oraz anonimizowania zamówień, danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które nie wymagają już przetwarzania. Ustawienia polityki prywatności znajdziesz w zakładce Konta i prywatność w panelu WooCommerce. W prosty sposób możesz dodać tekst związany z polityką prywatności do strony zamówienia oraz strony rejestracji konta.

W przypadku wątpliwości prawnych dotyczących Twojego sklepu internetowego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zamówienie dokumentu u prawnika albo wygenerować regulamin w Kreatorze prowadzonym przez kancelarię prawną Legal Geek, gdzie odpowiadając na pytania dotyczące Twojego sklepu, otrzymasz od razu indywidualny regulamin z dostępem do aktualizacji prawnych. 


Dyrektywa Omnibusa sklep WordPress

Dostosuje Twój sklep WordPress do zmian w sprzedaży e-Commerce zgodnie z dyrektywą Omnibus i innymi dyrektywami UE.

Sklep WordPress nie posiada wymaganych ustawień na karcie produktu, które pokazują obok aktualnej ceny także najniższej ceny produktu z ostatnich 30 dni. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dostosować sklep WordPress do wymaganych zmian. W prosty sposób możesz wyświetlać na karcie produktu informację o najniższej cenie dla danego produktu w przeciągu ostatnich 30 dni, wraz z datą, kiedy ta cena obowiązywała.

Potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu najnowszych zmian prawa e-Commerce? Dostosujemy każdy sklep WordPress WooCommerce do najnowszych zmiany w prawie e-Commerce w 2023 roku.

Dostosowanie sklepu WordPress

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się jak zarabiać na e-Commerce i jak sprzedawać przez internet? Skontaktuj się z ekspertami branży.


Jak założyć sklep internetowy?

Wejście na rynek e-Commerce i otworzenie własnego sklepu internetowego nie jest trudne i nie wymaga w większości przypadków dużego budżetu. Na pewno będzie to wymagało podjęcia kilku ważnych decyzji i zdobycia pewnej wiedzy w temacie e-Commerce.

Jeżeli zdecydowałeś się, co chcesz sprzedawać, powinieneś poznać otaczający rynek i przeanalizowanie konkurencję. Jeśli zaś masz swój unikatowy produkt, warto przeanalizować najważniejsze funkcjonalności, które są istotne dla Twoich odbiorców. Pamiętaj o sukcesie w e-Commerce bardziej niż od umiejętności przedsiębiorcy, często zależy od jego pasji, zapału i ciekawego pomysłu.

Wdrożenie sklepu internetowego to proces, który możesz wykonać zarówno samodzielnie lub zlecić agencji e-Commerce. Proces wdrożenia prostego sklepu opiera się na kilku podstawowych elementach.

Po przejściu tych kroków sklep internetowy jest już w pełni gotowy do sprzedaży. Aby jednak e-Commerce odniósł sukces w dzisiejszych czasach, trzeba od razu przenieść do kolejnych kroków: pozycjonowanie SEO i marketingu oraz codziennego prowadzenia sklepu i obsługi klienta. Te elementy pomogą wypromować sklep, budować markę oraz jak najszybciej pozyskać klientów.

jak założyć sklep internetowy

Jak założyć sklep internetowy?

Przeczytaj nasz poradnik jak założyć sklep internetowy krok po kroku: wybór platformy e-commerce, logistyka, płatności, marketing i SEO, kwestie prawne…


Ile kosztuje założenie sklepu internetowego?

Założenie własnego sklepu internetowego w dzisiejszych czasach jest znacznie tańsze i prostsze niż założenie małego sklepu osiedlowego. Profesjonalny i w pełni funkcjonalny sklep internetowy może powstać już za kwotę 2500 zł przy założeniu podstawowych funkcjonalności.

Od czego zatem zależy koszt utworzenia sklepu internetowego? Ostateczny koszt sklepu internetowego składa się kilka kwestii jak wybór platformy e-commerce, roczny koszt hostingu i domeny, instalacja i konfiguracja sklepu oraz koszt funkcjonalności takich jak bramki płatności, wysyłki itd. Wszystko, o czym musisz wiedzieć na temat kosztów założenia sklepu internetowego, opisaliśmy w naszym innym tekście.

ile kosztuje sklep internetowy

Ile kosztuje sklep internetowy?

Zastanawiasz się, ile kosztuje założenie sklepu oraz jaki jest koszt funkcji i integracji. Przeczytaj nasz poradnik na temat kosztów stworzenia i prowadzenia e-Commerce...


Co musisz zrobić, by sprzedawać zgodnie z dyrektywą Omnibus

Informowanie o cenie sprzed obniżki

Dodaj w swoim sklepie internetowym wyświetlenie najniższej ceny z 30 dni przed obniżką przy produktach oznaczonych promocją.

Obowiązek informacyjny dotyczący opinii w sklepie

Jeżeli wykorzystujesz w sklepie internetowym opinie klientów, poinformuj konsumentów o tym, jak je zbierasz i weryfikujesz.

Obowiązkowy numer telefonu

Dodaj na stronie sklepu kontaktowy numer telefonu, pod którym twoi klienci mogą otrzymać pomoc dotyczącą twoich produktów lub usług.

Zmiany w regulaminie sklepu internetowego

Zaktualizuj regulamin sklepu internetowego z uwzględnieniem: nowych warunków reklamacji, zmiany postanowienia dotyczącego odpowiedzialności sprzedawcy. Jeżeli sprzedajesz produkty cyfrowe, dodaj rozszerzenie postanowień dotyczących braku prawa odstąpienia od umowy w przypadku treści cyfrowych.


Podsumowanie

Jak widzisz, w związku ze zmianami prawa e-Commerce i dyrektywą Omnibus czekają Cię w sklepie internetowym spore zmiany. Przygotowanie sklepu internetowego na dyrektywę cyfrową, towarową i Omnibus wiąże się również ze zmianami w regulaminie sklepu.

Pamiętaj, że zmiany w regulaminie sklepu internetowego to nie jedynie zmiany, które musisz wprowadzić w Twoim sklepie internetowym w związku z nowymi przepisami, obowiązującymi od 2023 r. Zmian w funkcjonowaniu e-Commerce dotyczą bowiem również m.in. zasad publikowania opinii konsumenckich, jak również informowania o obniżkach cen.

Staramy się, we wdrożeniu nowych zmian prawnych w sklepach internetowych naszych obecnych oraz nowych klientów, tak były jak najłatwiejsze i nie wymagało od ciebie wielu działań. Jeśli trafiłeś/aś na ten tekst i szukasz pomocy przy aktualizacji Twojego sklepu internetowego lub po prostu chcesz wycenić zmiany, prosimy o kontakt.

Decydując się na współpracę z nami, otrzymasz nie tylko zgodny z obowiązującym prawem sklep internetowy, ale również atrakcyjny graficznie, zbudowany zgodnie z zasadami UX i UI oraz w pełni responsywny sklep internetowy, ale także funkcjonalny i przejrzysty system zarządzania sklepem oparty o WordPress, dzięki któremu zarządzanie Twoim sklepem internetowym będzie proste i intuicyjne.

Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę sklepu, zadzwoń lub wypełnij formularz, w którym podasz podstawowe informacje, a bezpłatną wycenę Twojej przyszłego sklepu prześlemy w 48h.


Czytaj również:

Jak założyć sklep internetowy?

Myślisz nad założeniem e-sklepu? Przeczytaj nasz poradnik jak zalożyć sklep internetowy krok po kroku: wybór platformy e-commerce, logistyka, metody płatności, pozycjonowanie SEO, marketing, kwestie prawne…

5/5 - (2 votes)
Agencja interaktywna:
Projektujemy strony internetowe WordPress, sklepy internetowe WooCommerce, pozycjonujemy w Google, dbamy o media społecznościowe. Tworzymy kompleksowe kreacje, projekty graficzne i identyfikacje wizualne. Zadzwoń 730 170 330, wyślij brief, albo napisz do nas, aby otrzymać informację cenową.
Kontakt przez messenger