Chcesz przenieść biznes do internetu? Wyceń: Strona www | e-Sklep | B2B |SEO/SEM | Restauracja | napisz: studio@thenewlook.pl

Sklep internetowy a działalność gospodarcza

Sklep internetowy działalność gospodarcza

Założenie pierwszego sklepu internetowego to bardzo poważny krok prowadzący do niezależności w zakresie zatrudnienia i zarabiania. Wiele osób boi się związanego ryzyka związanego z prowadzeniem sklepu, ale i ogromu formalności oraz biurokracji. Zwykle są to jednak bezpodstawne obawy. Sprawdź, jak założyć działalność gospodarczą krok po kroku i przekonaj się, że formalności związane z otworzeniem sklepu internetowego wcale nie muszą być przytłaczające.

Czy każda osoba prowadząca sklep internetowy musi założyć firmę? W jakim przypadku trzeba zarejestrować działalność? Czy istnieje konkretny poziom dochodów ze sprzedaży, przy uzyskaniu których nie jesteśmy zobowiązani do rejestrowania działalności? Przeczytaj nasz poradnik, który odpowie na wszystkie te i inne pytania oraz przeprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z prowadzenie sklepu internetowego i związaną z tym działalnością gospodarczą.

Kwestie formalno-prawne związane z prowadzeniem sklepu internetowego

Prawo nie nakłada na przedsiębiorców chcących prowadzić sklep internetowy żadnych szczególnych wymagań. Jest oczywiście kilka formalności, które trzeba spełnić, aby sklep internetowy działał w pełni legalnie.

Zanim rozpoczniesz pozyskiwanie klientów i sprzedaż w sklepie internetowym musisz wypełnić kwestie formalno-prawne związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najważniejsze formalności związane ze sklepem internetowym to:

Forma organizacyjno-prawna
Posiadając sklep internetowy, możesz prowadzić firmę w różnych formach prawnych jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka handlowa.

Forma opodatkowania
Sklep internetowy jest działalnością opodatkowaną. Poza wyjątkowymi przypadkami będziesz płacił podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT lub podatek od osób prawnych CIT.

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności
Zakładając działalność do prowadzenia sklepu jesteś zobowiązany do określenia rodzaju wykonywanej działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD.

Działalność regulowana
Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Sklep internetowy a działalność gospodarcza krok po kroku

Szacowany czas czytania: 22 minuty

 1. Czy trzeba zarejestrować dzialalność gospodarczą?
 2. Działalność nieewidencjonowana
 3. Działalność gospodarcza
 4. Czy istnieje poziom dochodów, który zwalnia z obowiązku rejestracji działalności?
 5. Kto może prowadzić firmę w Polsce?
 6. Jak zacząć działalność gospodarczą?
 7. Formy prowadzenia sklepu internetowego
 8. Działalność gospodarcza a forma opodatkowania
 9. Nazwa firmy
 10. Kod PKD
 11. Jak zarejestrować działalność gospodarczą?
 12. Sklep internetowy a specjalne wymogi
 13. Płatności w sklepie internetowym
 14. Księgowość w sklepie internetowym
 15. Jak założyć sklep internetowy?
 16. Ile kosztuje sklep internetowy?
 17. Podsumowanie

Czy musisz zarejestrować działalność gospodarczą?

Masz pomysł na biznes e-Commerce i chcesz pracować na własny rachunek? Założenie działalności gospodarczej to jeden z pierwszych kroków, jakie powinieneś podjąć. Są jednak wyjątki od tego wymogu, czyli tzw. działalność nieewidencjonowana.

Istnieją oczywiście sytuacje, gdy zakładanie firmy nie jest konieczne. Mowa tu o sprzedaży na aukcjach internetowych albo w serwisach z ogłoszeniami, jeśli sprzedaż ta ma charakter incydentalny, czyli ma małe znaczenie, zdarza się bardzo rzadko i nie jest prowadzona w sposób zorganizowany.


Działalność nieewidencjonowana – definicja

Ustawa Prawo Przedsiębiorców z 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 646) reguluje między innymi kwestie związane z tzw. działalnością nieewidencjonowaną (nierejestrowaną). Zgodnie z jej zapisami można prowadzić działalność zarobkową sklepu internetowego na własny rachunek bez konieczności jej rejestracji w CEIDG, jeśli:

 • uzyskiwane przychody sklepu (kwoty należne, nawet jeśli nie zostaną faktycznie otrzymane) nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty przewidzianego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • dana osoba fizyczna w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej

Działalność nieewidencjonowana dla sklepu internetowego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które planują rozkręcać swój e-biznes powoli, zaczynając przygodę z e-Commerce lub jest to tylko dodatkowy dochód. W innych przypadkach, chcąc prowadzić działalność zarobkową w sklepie internetowym, trzeba ją formalnie zarejestrować. Własna działalność gospodarcza jest więc niezbędna do rozpoczęcia sprzedaży e-Commerce na większą skalę.

› Działalność nieewidencjonowana (nierejestrowana) – poradnik


Działalność gospodarcza – definicja

Działalnością gospodarczą, według art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest:
„zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”
Przepisy nie definiują jednoznacznie momentu, w którym sprzedawca musi zarejestrować działalność gospodarczą. Określone są jednak cztery warunki, po których spełnieniu należy to zrobić. Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzenie sprzedaży w tym w sklepie internetowym wymaga zarejestrowania działalności, jeśli jest ona:

 1. w celu zarobkowym
 2. w sposób zorganizowany
 3. w sposób ciągły
 4. na własny rachunek, we własnym imieniu

Sklep internetowy oczywiście spełnia te wszystkie warunki. Sprzedaż w sklepie internetowym jest oczywiście nastawiona na zysk i jest też wykonywana w sposób zorganizowany. Właściciel sklepu podjął określone czynności, aby ją zorganizować, np. założył stronę internetową, zamówił i kupił towar, określił sposób dostawy itd. Prowadzenie sklepu internetowego to także prowadzenie sprzedaży w sposób ciągły. Sprzedaż w sklepie internetowym nie ma charakteru incydentalnego ani przypadkowego i jest prowadzona na zasadzie powtarzalnego procesu. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w sklepie we własnym imieniu, nie jest pracownikiem zatrudnionym jedynie do obsługi klienta.


Czy istnieje poziom dochodów, który zwalnia z obowiązku rejestracji działalności?

Nie ma granicy dochodowych, po której przekroczeniu trzeba zarejestrować działalność, albo która zwalniałaby sprzedawcę z takiego obowiązku. Zgodnie z ustawą sprzedawca nie musi nawet osiągać dochodu i wystarczy sama chęć zarabiania, czyli prowadzenie sprzedaży w celu zarobkowym.

Warto też pamiętać, że kwota wolna od podatku nie ma nic wspólnego z obowiązkiem rejestracji działalności. Dotyczy ona jedynie obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego.


Kto może prowadzić firmę w Polsce?

Zanim otworzysz działalność gospodarczą, upewnij się, czy spełniasz wszystkie wymagania. Ograniczenia w tym zakresie są minimalne. Przede wszystkim musisz być osobą pełnoletnią. Przed ukończeniem 18 roku życia można skorzystać z pomocy swojego ustawowego przedstawiciela (najczęściej rodzica).

Ponadto prawo do założenia i prowadzenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki mają:

 • obywatele Polski – bez dodatkowych ograniczeń
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – na takich samych zasadach jak obywatele Polski
 • obywatele państw spoza UE lub EOG – pod warunkiem posiadania w Polsce odpowiedniego tytułu na pobytowego

Ustawa o Prawie przedsiębiorców umożliwia podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych warunkach. Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach mogących występować w określonych przypadkach.

 • założenie działalności gospodarczej może być niemożliwe ze względu na wyrok sądu
 • niektóre formy działalności wymagają koncesji, czyli zgody odpowiedniego organu na jej założenie i prowadzenie działalności
 • inne formy działalności mogą wymagać zezwolenia, czyli wiązać z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków

Jak zacząć działalność gospodarczą?

Pierwszym krokiem prowadzącym do faktycznego zarejestrowania firmy jest wybór jej formy prawnej. Możesz wybierać spośród form działalności takich jak:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółki prawa handlowego
  – spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna
  – spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

Warto dobrze zapoznać się z wadami, zaletami i przeznaczeniem poszczególnych form działalności, zanim zaczniesz załatwiać formalności. Jeżeli nie wiesz, czym różnią się poszczególne typy firm, informacje na ich temat znajdziesz między innymi na stronach rządowych.

› Formy prowadzenia działalności gospodarczej


Formy prowadzenia sklepu internetowego

Sklep internetowy można prowadzić na podstawie: działalności nierejestrowanej, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki cywilnej, spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz spółki jawnej.

Najczęściej spotykanymi w sklepach internetowych formami prawnymi są działalności nierejestrowanej, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. To najprostsze formy prawne, które mogą być bez większego problemu zakładane i prowadzone nawet przez osoby niedoświadczone w zakresie biznesu.

Dla początkującego sklepu wystarczy jednoosobowa działalność gospodarcza, która nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Czyli umożliwia przedsiębiorcy samodzielne, nieskomplikowane rozliczanie z Urzędem Skarbowym.


Działalność gospodarcza a forma opodatkowania

Kolejnym krokiem jest wybór formy opodatkowania działalności. Jest to przywilej dostępny dla osób zakładających jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną albo jedną ze spółek osobowych.

Tworząc sklep internetowy do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych, z różnymi formami opodatkowania, tj. zasady ogólne (KPiR) – skalę podatkową lub tzw. podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.
 • RPE – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli uproszczona forma opodatkowania, bez możliwości korzystania z odliczeń, dostępna dla osób fizycznych i niektórych spółek osobowych
 • karta podatkowa – uproszczona forma opodatkowania, brak konieczności prowadzenia ksiąg, dostępna dla niektórych typów działalności prowadzonych w formie jednoosobowej lub spółek cywilnych
 • CIT – forma opodatkowania dla przedsiębiorstw prowadzących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne

Warto sprawdzić, czy masz możliwość skorzystania z rozliczenia w formie karty podatkowej lub ryczałtu, szczególnie jeśli zależy Ci na zminimalizowaniu formalności związanych z prowadzeniem sklepu. Jeśli samodzielnie nie wybierzesz formy opodatkowania, będziesz musiał się rozliczyć na zasadach ogólnych.

Podatek VAT

Konieczność odprowadzania podatku VAT obowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego sklepu internetowego w przypadku sprzedaży produktów objętych obowiązkowym VAT-em, a także każdorazowo, po osiągnięciu obrotu przekraczającego 200 000 zł rocznie.

Każdy przedsiębiorca musi zarejestrować się jako płatnik VAT, chyba że:

 • jego sprzedaż nie przekracza wartości 200 tys. zł rocznie
 • sprzedaje wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT

Do płacenia podatku VAT można też zarejestrować się dobrowolnie. Taka forma opodatkowania ma swoje zalety szczególnie w przypadku świadczenia usług sklepu B2B na rzecz klientów biznesowych.

Ważną kwestią podatkową jest wybór dobrego biura rachunkowego. Warto zająć się tym jak najwcześniej, szczególnie że wielu księgowych podpowiada również swoim klientom, jak założyć działalność gospodarczą i pomaga w dopełnieniu wszystkich związanych z tym formalności.


Nazwa firmy

Przed przystąpieniem do rejestracji firmy warto jeszcze zastanowić się nad jej nazwą. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa firmy musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy, do których można dodać również inne elementy. Zazwyczaj są to słowa opisujące rodzaj prowadzonej działalności lub dowolne nazwy, które następnie reprezentują daną markę.

Warto pamiętać, że jedna osoba fizyczna może zarejestrować na swoje nazwisko tylko jedną firmę jednoosobową, zajmującą się dowolną ilością typów działalności. Jeśli więc zamierzasz prowadzić poza sklepem internetowym różne rodzaje działalności gospodarczej, najlepiej jak Twoja nazwa przedsiębiorstwa będzie uniwersalna. Nazwa firmy oczywiście nie musi być nazwą sklepu internetowego, który chcesz prowadzić.


Kod PKD

Co to takiego kod PKD? To numer odpowiadający konkretnemu rodzajowi działalności. PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności. Znajduje się w niej spis różnorodnych usług. Twój kod PKD możesz ustalić i wybrać, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki kodów PKD.

Każda działalność musi być oznaczona przynajmniej jednym kodem głównym. Można jednak do niej przypisać również dowolną liczbę kodów dodatkowych. Jaki kod wybierzesz, może mieć duże znaczenie, a niektóre z nich mogą być powiązane z określonymi przywilejami lub obowiązkami. W przypadku wątpliwości warto się poradzić księgowego, prawnika. Oczywiście w późniejszym okresie kod PKD możesz zmienić, dodać lub wykreślić ze swojej działalności.

Podstawowy numer PKD dla sklepu internetowego to 47.91.Z, czyli „sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet”. W zależności od asortymentu lub specyfiki biznesu będą się one różnić.


Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Założenie firmy jako jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo proste i sprowadza się do kilku kroków.

Wniosek do CEIDG

Założenie działalności gospodarczej wymagane wypełnienia i złożenia tylko jednego wniosku o wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to zrobić przez internet na stronie biznes.gov.pl, lub w Urzędzie Miasta lub Gminy z pomocą urzędnika.

Wniosek do CEIDG jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpisanie do rejestru REGON
 • zgłoszenie identyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie numeru NIP
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • zgłoszenie albo zmiana zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Pamiętaj, zarejestrowanie firmy i uzyskanie wpisu do CEIDG nie wiąże się z żadnymi opłatami. Po przyjęciu wniosku dane będą wprowadzone do systemu najpóźniej następnego dnia roboczego, a działalność gospodarcza będzie mogła oficjalnie wystartować w dniu wskazanym na formularzu jako data jej rozpoczęcia.

Rejestracja do VAT

W przypadku gdy chcesz być płatnikiem VAT konieczne jest złożenie wniosku VAT-R w Urzędzie Skarbowym. Przy rejestracji w US wymagane jest potwierdzenie własności do lokalu, w którym będzie wykonywana działalność gospodarcza.

Rejestracja w ZUS

Rozpoczęcie działalności związane jest ze złożeniem formularza zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Jeżeli chcesz załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniem ZUS przez internet musisz dodatkowo zarejestrować się do systemu PUE (Platforma Usług Elektronicznych).

Z chwilą rejestracji przedsiębiorca zobligowany jest do odprowadzania co miesiąc składek na ZUS, tzw. mały ZUS bez dobrowolnej składki zdrowotnej lub duży ZUS + składka zdrowotna. Warto przy tym pamiętać, że osoby zatrudnione na umowę o pracę i zarabiające co najmniej minimalną krajową nie muszą odprowadzać składek ZUS – opłacają jedynie składkę zdrowotną.


Sklep internetowy a specjalne wymogi

Jeżeli sklep internetowy sprzedaje asortyment podlegający specjalnym rygorom, wymagane będzie ponadto:

 • Zgłoszenie do Sanepidu w przypadku sprzedaży żywności w sklepie internetowym.
 • Uzyskaniem koncesji na towary takie jak alkohol.
 • Odpowiednie standardy przechowywania i transportu artykułów medycznych sprzedawanych w aptekach online.
Kasa fiskalna

Wymóg używania kasy fiskalnej zazwyczaj nie obowiązuje przy prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej przez sklep internetowy. Wyjątek stanowią towary, które nie są objęte zwolnieniem z fiskalizacji.


Płatności w sklepie internetowym

Płatności to ważny element sklepu internetowego, który sprawia kłopot osobom początkującym. Wydaje się, że dodanie metod płatności do sklepu jest trudne i skomplikowane. Jest to jednak niezbędny i bardzo ważny element każdego sklepu internetowego. Płatności w sklepie internetowym mogą odbywać się za pomocą trzech metod przelewu na konto bankowe sklepu, za pomocą bramki płatności online, przy odbiorze w siedzibie sklepu oraz płatność za pobraniem (realizowana w momencie doręczenia).

Konto bankowe

Jeśli zamierzasz otworzyć sklep internetowy i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą to przepisy prawa nie zabraniają osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą korzystania z rachunku prywatnego. Ze względów praktycznych zdecydowanie warto oddzielić transakcje w sklepie internetowym od prywatnych.

Tworząc konto bankowe, warto założyć w placówce banku tzw. Profil Zaufany, czyli bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe online i podpiszesz dokumenty elektronicznie.

Bramki płatności on-line

Bramka płatności to system pozwalający wykonywać szybkie i bezpieczne przelewy online. Usługa ta świadczona jest przez agenta rozliczeniowego, która pozwala przyjmować płatności sklepom internetowym oraz innym podmiotom pobierającym płatności przez Internet. Bramka płatności może być dostarczana przez wyspecjalizowanego dostawcę usług finansowych (operatora płatności) lub udostępniana przez bank. Bramki płatności zazwyczaj oferują płatności za pomocą kart płatniczych, szybkich przelewów bankowych (pay-by-link), BLIK, Apple Pay, Google Pay i innych metod płatniczych.

Płatności online znacznie usprawniły funkcjonowanie sklepu internetowego oraz ułatwia i przyspiesza zakupy przez klientów. Dzięki nim możliwe jest znacznie szybsze finalizowanie transakcji w sklepie internetowym. Zanim pojawił się ten rodzaj płatności, sprzedawca musiał oczekiwać, aż klient wykona tradycyjny przelew, a ten zostanie zaksięgowany przez obydwa banki. Dopiero wtedy środki wpływały na konto sklepu.

Płatności w sklepie WooCommerce
Decydując się na korzystanie z platformy WooCommerce, masz do wyboru gotowe wtyczki do płatności internetowych. Ich konfiguracja jest prosta, jednak wymaga złożenia zamówienia testowego czy cały proces przebiega pomyślnie.

Masz do wyboru całą gamę możliwości bramek płatności popularnych na terenie Polski oraz płatności używanych w Europie i na świecie. Twój sklep internetowy możesz zintegrować z wszystkimi występującymi na polskim rynku bramek płatności jak PayUTpayPrzelewy24, eService. Jeżeli planujesz sprzedawać produkty w Europie i na świecie możesz używać wbudowanych w WooCommerce międzynarodowych płatności jak PayPal lub innych alternatyw płatności jak AmazonPayStripe, Sofort (DE), Klarna, czy Apple Pay.

płatności w sklepie internetowym

Metody płatności w sklepie

Jakie metody płatności wybrać dla Twojego sklepu? Metody płatności to kluczowy element e-sklepu. Czytaj poradnik o metodach płatności...


Księgowość w sklepie internetowym

Ważną kwestią przy zakładaniu sklepu internetowego jest optymalizacja codziennej pracy. Prowadzenie firmy i sklepu internetowego bez wsparcia biura księgowego (rachunkowe) może być dla początkujących osób trudne. Tym bardziej że przepisy notorycznie się zmieniają i prowadząc sklep internetowy trudno za nimi nadążyć. Teoretycznie sam możesz prowadzić księgowość dla sklepu internetowego, jednak możesz to zadania powierzyć w specjalistycznym biurze rachunkowym w twojej okolicy lub używać tzw. system księgowy on-line.

Zanim wybierzesz biuro księgowe do obsługi Twojego sklepu, sprawdź kilka aspektów: 

 • czy biuro specjalizuje się w e-Commerce i obsługuje sklepy internetowe? 
 • czy będziesz miał przypisanego do siebie dedykowanego księgowego, z którym będziesz mieć stały kontakt mailowy i telefoniczny?
 • jakie usługi księgowe obejmuje miesięczny abonament i jak się będzie zmieniał wraz z rozwojem sklepu?
 • czy i jakie są limity ilości faktur VAT lub rachunków rozliczanych przez biuro księgowe? Biura rachunkowych często pobierają opłaty za przekazanie dodatkowych faktur przekraczających ustalony limit.
 • czy biuro księgowe jest ubezpieczone i posiada odpowiednią polisę?
 • jakie są terminy i zasady przekazywania dokumentów do biura rachunkowego? 

Systemy księgowe

Sklep internetowy może automatycznie wstawiać i wysyłać faktury do klientów Twojego sklepu. Za pomocą integracji możesz pobierać NIP od klientów oraz sprawdzania jego poprawności. Zintegruj sklep z systemem faktur, który uporządkuję księgowość Twojego sklepu.

Księgowość w sklepie WooCommerce

Sklep WooCommerce umożliwia automatyczne wstawianie i wysyłanie faktury do klientów Twojego sklepu z poziomu panelu Zamówień lub za pomocą integracja z systemami fakturowymi: iFirma, wFirma, Fakturownia.

WooCommerce jest najbardziej konfigurowalną i elastyczną platformą e-Commerce do budowania biznesu i sklepów internetowych. Dzięki integracjom możesz uzyskać dodatkowe funkcjonalności i optymalizować codzienną pracę. Koniecznie wyposaż Twój sklep w możliwie automatycznego wstawiania i wysyłania faktur VAT z poziomu sklepu. Za pomocą integracji możesz pobierać NIP od klientów oraz sprawdzać jego poprawność.

Najbardziej znane integracje systemów księgowo to:

iFirma – integracja pozwala na automatyczne wystawianie rachunki i faktury VAT w sklepie. Dostęp do biura rachunkowego ze wsparciem księgowych

Fakturownia – integracja pozwala na automatyczne wystawianie faktury VAT i rachunków w sklepie. Dwustronna synchronizacja stanów magazynowych w Twoim sklepie

wFirma – integracja pozwala na automatyczne wystawianie faktury VAT i rachunków. Zaawansowany system księgowy z obsługą magazynu.

inFakt – to biuro rachunkowe i automatyczne wystawianie faktur VAT z poziomu Twojego sklepu internetowego WooCommerce.

Integracje systemów księgowych i automatycznych faktur


Jak założyć sklep internetowy?

Wejście na rynek e-Commerce i otworzenie własnego sklepu internetowego nie jest trudne i nie wymaga w większości przypadków dużego budżetu. Na pewno będzie to wymagało podjęcia kilku ważnych decyzji i zdobycia pewnej wiedzy w temacie e-Commerce.

Jeżeli zdecydowałeś się, co chcesz sprzedawać, powinieneś poznać otaczający rynek i przeanalizowanie konkurencję. Jeśli zaś masz swój unikatowy produkt warto przeanalizować najważniejsze funkcjonalności, które są istotne dla Twoich odbiorców. Pamiętaj o sukcesie w e-Commerce bardziej niż od umiejętności przedsiębiorcy, często zależy od jego pasji, zapału i ciekawego pomysłu.

Wdrożenie sklepu internetowego to proces, który możesz wykonać zarówno samodzielnie lub zlecić agencji e-Commerce. Proces wdrożenia prostego sklepu opiera się na kilku podstawowych elementach.

Po przejściu tych kroków sklep internetowy jest już w pełni gotowy do sprzedaży. Aby jednak e-Commerce odniósł sukces w dzisiejszych czasach, trzeba od razu przenieść do kolejnych kroków: pozycjonowanie SEO i marketingu oraz codziennego prowadzenia sklepu i obsługi klienta. Te elementy pomogą wypromować sklep, budować markę oraz jak najszybciej pozyskać klientów.

jak założyć sklep internetowy

Jak założyć sklep internetowy?

Przeczytaj nasz poradnik jak założyć sklep internetowy krok po kroku: wybór platformy e-commerce, logistyka, płatności, marketing i SEO, kwestie prawne…


Ile kosztuje założenie sklepu internetowego?

Założenie własnego sklepu internetowego w dzisiejszych czasach jest znacznie tańsze i prostsze niż założenie małego sklepu osiedlowego. Profesjonalny i w pełni funkcjonalny sklep internetowy może powstać już za kwotę 2500 zł przy założeniu podstawowych funkcjonalności.

Od czego zatem zależy koszt utworzenia sklepu internetowego? Ostateczny koszt sklepu internetowego składa się kilka kwestii jak wybór platformy e-commerce, roczny koszt hostingu i domeny, instalacja i konfiguracja sklepu oraz koszt funkcjonalności takich jak bramki płatności, wysyłki itd. Wszystko, o czym musisz wiedzieć na temat kosztów założenia sklepu internetowego, opisaliśmy w naszym innym tekście.

ile kosztuje sklep internetowy

Ile kosztuje sklep internetowy?

Zastanawiasz się ile kosztuje założenie sklepu oraz jaki jest koszt funkci i integracji. Przeczytaj nasz poradnik na temat kosztów stworzenia i prowadzenia e-Commerce...


Sklep internetowy a działalność gospodarcza – najczęstsze pytania

Formy prowadzenia sklepu internetowego

Sklep internetowy można prowadzić na podstawie: działalności nierejestrowanej, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki cywilnej, spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz spółki jawnej. Najczęściej spotykanymi w sklepach internetowych formami prawnymi są działalności nierejestrowanej, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. Dla początkującego sklepu wystarczy jednoosobowa działalność gospodarcza, która nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Czyli umożliwia przedsiębiorcy samodzielne, nieskomplikowane rozliczanie z Urzędem Skarbowym.

Jakie są wymagania prawne przy prowadzeniu sklepu internetowego?

Prawo nie nakłada na przedsiębiorcę chcących prowadzić sklep internetowy żadnych szczególnych wymagań. Jest oczywiście kilka formalności, które trzeba spełnić, aby sklep internetowy działał w pełni legalnie:
1. Podstawowy numer PKD dla sklepu internetowego to 47.91.Z, czyli „sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet”. W zależności od asortymentu lub specyfiki biznesu będą się one różnić.
2. Konieczność odprowadzania podatku VAT obowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego sklepu internetowego w przypadku sprzedaży produktów objętych obowiązkowym VAT-em, a także każdorazowo, po osiągnięciu obrotu przekraczającego 200 000 zł rocznie.
3. Wymóg używania kasy fiskalnej zazwyczaj nie obowiązuje przy prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej przez sklep internetowy. Wyjątek stanowią towary, które nie są objęte zwolnieniem z fiskalizacji.

Jeżeli sklep internetowy sprzedaje asortyment podlegający specjalnym rygorom wymagane będzie ponad to:
1. Zgłoszenie do Sanepidu w przypadku sprzedaży żywności w sklepie internetowym.
2. Uzyskaniem koncesji na towary takie jak alkohol.
3. Odpowiednie standardy przechowywania i transportu artykułów medycznych sprzedawanych w aptekach online.


Podsumowanie

Otworzenie i prowadząc sklep internetowy wymaga na Tobie spełnienia kilku warunków opisanych w tekście jako działalność nierejestrowana lub zarejestrowania działalności gospodarczej i związanych z nią formalności. Niedopełnienie obowiązków związanych z prowadzenie sklepu internetowego może się wiązać z kłopotami, a nawet karami ze strony Urzędu Skarbowego i ZUS.

Jeśli trafiłeś/aś na ten tekst i szukasz twórcy Twojego sklepu internetowego lub po prostu chcesz wycenić projekt, prosimy o kontakt. Decydując się na współpracę z nami, otrzymasz nie tylko atrakcyjny graficznie, zbudowany zgodnie z zasadami UX i UI oraz w pełni responsywny sklep internetowy, ale także funkcjonalny i przejrzysty system zarządzania sklepem oparty o WordPress, dzięki któremu zarządzanie Twoim sklepem internetowym będzie proste i intuicyjne.

Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę sklepu, zadzwoń lub wypełnij formularz, w którym podasz podstawowe informacje, a bezpłatną wycenę Twojej przyszłego sklepu prześlemy w 48h.


Czytaj również:

Jak założyć sklep internetowy?

Myślisz nad założeniem e-sklepu? Przeczytaj nasz poradnik jak zalożyć sklep internetowy krok po kroku: wybór platformy e-commerce, logistyka, metody płatności, pozycjonowanie SEO, marketing, kwestie prawne…

4.9/5 - (139 votes)
Agencja interaktywna:
Projektujemy strony internetowe WordPress, sklepy internetowe WooCommerce, pozycjonujemy w Google, dbamy o media społecznościowe. Tworzymy kompleksowe kreacje, projekty graficzne i identyfikacje wizualne. Zadzwoń 730 170 330, wyślij brief, albo napisz do nas, aby otrzymać informację cenową.
Kontakt przez messenger