Chcesz przenieść biznes do internetu? Wyceń: Strona www | e-Sklep | B2B |SEO/SEM | Administracja | napisz: studio@thenewlook.pl

Headless commerce co to jest?

Headless commerce

Jest wiele sposobów na zbudowanie dedykowanego sklepu internetowego, aplikacji sprzedażowej, czy platformy e-Commerce. Jeśli chcesz, żeby rozwiązanie było w pełni dopasowane do Twoich oczekiwań, poznaj ciekawą technologię, jaką jest Headless commerce.

Szukając technologii dla profesjonalnego sklepu internetowego, czy rozwiązania e-Commerce spotykasz wiele rozwiązań, frameworków, platform, które ułatwią to zadanie. Jedną z ciekawych technologii jest Headless commerce. Chcesz wiedzieć, dlaczego to najlepszy możliwy wybór dla Twojego projektu e-Commerce? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedź się, co to jest Headless commerce.

Sklepy e-Commerce działają bardzo konkurencyjnym rynku. Właściciele sklepów muszą zadbać o to, by ich platformy sprzedaży były responsywne i atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim szybkie pod względem prędkość ładowania strony. Odpowiedzią na takie wyzwania jest nowy trend, jakim jest rozwiązanie Headless commerce i PWA.

Headless commmerce to technologia oddzielenia warstwy front-end i back-end sklepu e-Commerce, co przekłada się na elastyczność i szybkość ładowania. Dostosowania sklepu do PWA pomaga poprawić jego responsywność, a tym samym zapewnić klientom lepsze doświadczenie zakupowe.


Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest Headless commerce?
 • Jak działa Headless commerce?
 • Jakiego rodzaju projekty sklepu wykorzystasz Headless commerce?
 • Na jakie aspekty trzeba zwrócić uwagę przy wyborze technologii Headless commerce?
 • Kto wykona sklep internetowy w technologii Headless commerce?

Stworzenie profesjonalnego sklepu internetowego, czy rozwiązania e-Commerce to pracochłonne zadanie, na które składa się wiele elementów. Żeby wszystkie ze sobą współgrały, w projekt powinien być oparty na nowoczesnej technologii. Jeżeli więc chcesz zainwestować w rozwiązanie najwyższej jakości, wybierz Headless commerce.

Z naszego tekstu dowiesz się, czym jest Headless commerce, jak działa i co go wyróżnia od innego rodzaju technologii oraz kiedy warto go wybrać.


Headless commerce co to jest – poradnik

Szacowany czas czytania: 24 minuty

Przejdź do sekcji:

 1. Headless commerce – definicje
 2. Co to jest Headless commerce?
 3. Architektura Headless commerce
 4. E-commerce vs Headless commerce
 5. Dlaczego Headless commerce
 6. Headless commerce i PWA
 7. Kto wykona projekt Headless commerce
 8. Software house
 9. Gotowe oprogramowanie czy rozwiązania dedykowane?
 10. Jakie oprogramowanie stworzy software house?
 11. Jak rozpocząć współpracę z software house?
 12. Wybór software house
 13. Fixed price i Time & Material
 14. The New Look Software House
 15. Podsumowanie

Headless commerce definicje

Headless commerce to architektura e-commerce, w której front-end jest oddzielony od funkcji back-end commerce, dzięki czemu można go aktualizować lub edytować bez ingerencji w back-end, podobnie jak system zarządzania treścią headless (CMS). 

Front-end development oznacza tworzenie stron internetowych, aplikacji typu front-end, czyli opracowywanie graficznego interfejsu użytkownika, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać tę stronę lub sklep i wchodzić z nią w interakcję.

Front-end development odpowiada za wygląd i zachowanie strony, czyli wszystko to, co widzi użytkownik podczas używania strony. Na front-end może składać się np. menu strony oraz wszystko inne treści i elementy. Główne technologie, w których jest  tworzony front-end to przede wszystkim CSS, HTML oraz JavaScript.

Back-end Development oznacza tworzenie zaplecza technicznego strony internetowej, sklepu lub aplikacji. Back-end odnosi się do procesu tworzenia i utrzymywania serwera, bazy danych oraz logiki biznesowej dla aplikacji lub strony internetowej.

Tworząc część back-end agencja interaktywna lub software house odpowiada za podstawy bezpieczeństwa, architektury systemów, skalowalności, integracji z API, a także muszą być w stanie rozwiązywać problemy techniczne.

Back-end developerzy tworzą aplikacje, które działają na serwerze i zapewniają interakcję z bazą danych oraz integrację z różnymi zewnętrznymi serwisami. Główne technologie i języki programowania to Python, PHP, Ruby, Java oraz frameworki takie jak Django, Flask, Ruby on Rails czy Spring.

Progressive web application (PWA) to rodzaj aplikacji internetowej, która łączy w sobie cechy tradycyjnych aplikacji mobilnych i stron internetowych. PWA może zostać zainstalowana i posiadać własną ikonę na pulpicie oraz działać niezależna od przeglądarki na smartfonie. Rozwiązanie zostało wprowadzone przez Google i stanowią nową kategorię aplikacji internetowych.

PWA są projektowane w taki sposób, aby działać na różnych platformach i urządzeniach, a także w różnych przeglądarkach internetowych, bez konieczności pobierania i instalowania osobnej aplikacji z App Store lub Google Play. Aplikacja PWA charakteryzują się szybkim ładowaniem, możliwością pracy offline, powiadomieniami push, a także łatwą instalacją na ekran startowy urządzenia.

Aplikacja internetowa (webowa) to aplikacja internetowa uruchamiana w przeglądarce, która przez zaprojektowany interfejs dostarcza użytkownikom konkretną usługę. Aplikacje komunikują się z serwerem, by przekazać użytkownikowi treści i reagować na jego akcje. Do używania aplikacji webowej niezbędny jest dostęp do internetu. Aplikacje webowe mają charakter interaktywny i mogą posiadać różnorodne funkcjonalności. Jest to oprogramowanie tworzone zawsze na zamówienie klientów i dopasowywane do indywidualnych potrzeb projektu.

API (Application Programming Interface), czyli interfejs programowania aplikacji to zestaw reguł umożliwiających przesyłanie danych między aplikacjami. Wiele serwisów internetowych oferuje publiczne API, pozwalające każdemu na wysyłanie i odbieranie zawartości z danego serwisu.

CMS to skrót od wyrażenia Content Management System. Polska nazwa dla CMS to System zarządzania treścią. CMS to rodzaj oprogramowania służącego do publikowania treści na stronach internetowych, modyfikowania czy organizowania treści. CMS-y stworzono przede wszystkim w celu ułatwienia obsługi stron internetowych, sklepów internetowych, blogów, szczególnie tych, które są często aktualizowane, uzupełniane, zawierają bardzo dużo treści lub mają skomplikowaną strukturę.

Dzięki rozwiązaniom CMS aktualizacja i rozbudowa stron nie wymagają od użytkowników znajomości języków programowania, a zapoznanie się z ich funkcjami zwykle jest znacznie prostsze niż nauka HTML czy CSS. W założeniu obsługa CMSa powinna być intuicyjna i stosunkowo łatwa dla każdego użytkownika redagującego stronę.

Systemy CMS od strony technicznej najczęściej są napisane w językach takich jak: PHP, ASP, JSP, czy Python. Do samej obsługi CMS-a znajomość tych języków nie jest jednak konieczna.


Co to jest Headless commerce?

Tradycyjnie rozwiązanie e-Commerce składa się z jednej, scentralizowanej platformy, która obsługuje zarówno interfejs użytkownika, czyli to, co widzi klient, jak i logikę funkcji sklepu e-Commerce. Headless commerce innym podejściem w tworzeniu sklepów internetowych, ponieważ oddziela warstwę wyglądu sklepu (front-end) od warstwy funkcjonalnej (back-end). Oznacza to w praktyce, że agencja interaktywna może używać dowolnej technologii lub platformy do tworzenia interfejsu, a następnie łatwo integrować je z back-endem e-Commerce.

Dzięki takiemu podejściu headless commerce umożliwia łatwe dodawanie nowych punktów dostępu dla zewnętrznych integracji, bez wpływu na istniejący interfejs użytkownika oraz logikę biznesową i funkcjonalną sklepu. Headless commerce umożliwia również szybsze wdrożenia, łatwiejszą skalowalność i bardziej elastyczną architekturę rozwiązania e-Commerce.

Zalety Headless commerce

Ogólnie rzecz biorąc, headless commerce oferuje większą elastyczność, skalowalność i sprawność rozwiązań e-Commerce dla firm, które chcą zapewnić swoim klientom nowoczesne i angażujące doświadczenie w handlu elektronicznym.

Jedną z zalet headless commerce jest możliwość stworzenia spójnego i bezproblemowego doświadczenia klienta w wielu kanałach. Dzieje się tak, ponieważ back-end może zapewnić jednolity widok danych klienta i zapasów, które mogą być dostępne dla różnych aplikacji front-end.

Kolejną zaletą headless commerce jest możliwość szybkiej adaptacji nowych technologii i trendów, bez konieczności wprowadzania znaczących zmian w całej platformie e-Commerce. Sklep internetowy może być rozwijany o nowe integracje zewnętrzne bez zakłócania istniejącego systemu front-end lub back-end.


Architektura Headless commerce

Headless commerce to architektura rozwiązań e-Commerce, w których front-end i back-end funkcjonują oddzielnie. Oznacza to, że interfejs sklepu i interakcje z użytkownikiem są rozwijane niezależnie od logiki biznesowej i biznesowej sklepu. Umożliwia to większą elastyczność i dostosowanie aplikacji sklepu do innych rozwiązań.

Architektura Headless commerce przekazuje żądania pomiędzy warstwą wyglądu platformy sklepu a warstwą aplikacji. Warstwa widoczna dla użytkownika jest połączona z funkcjonalnością e-Commerce poprzez REST API.

REST API to interfejsy programowania aplikacji, które definiują interakcje pomiędzy wieloma pośrednikami oprogramowania. REST API stanowią szkielet tej architektury. Pozwala to na zmianę doświadczeń skierowanych do klienta bez zakłócania funkcjonalności back-endu oraz na aktualizację, edycję lub zmianę produktów i dystrybucję poprzez API do wielu front-endów.

Front-end w architekturze headless commerce

 • jest odpowiedzialny za aspekty sklepu internetowego skierowane do klienta, takie jak UI, UX i system zarządzania treścią (CMS)
 • to warstwa prezentacyjna, która korzysta z tych API do wyświetlania danych i interakcji z użytkownikiem

Back-end w architekturze headless commerce

 • zajmuje się logiką biznesową, funkcjonalną, zarządzaniem danymi i integracją z innymi systemami.
 • to zestaw API, które udostępniają wszystkie funkcje e-commerce, takie jak zarządzanie produktami, koszykiem, płatnościami i zamówieniami.

Dzięki temu rozwiązaniu można w prosty sposób zmienić front-end bez ingerencji w back-end. Na przykład, można zmienić wygląd i układ sklepu internetowego lub aplikacji bez wpływu na logikę biznesową, co pozwala na łatwe wdrażanie i testowanie nowych funkcji. Ponadto headless commerce zapewnia większą elastyczność i skalowalność systemu, co jest szczególnie istotne dla dużych przedsiębiorstw, które potrzebują szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby rynku.

W tradycyjnej architekturze e-Commerce front-end i back-end są ze sobą ściśle zintegrowane. Oznacza, że wszelkie zmiany w systemie wymagają ingerencji w obie części aplikacji. W przypadku headless commerce front-end i back-end działają w sposób niezależny od siebie. Dzięki temu zmiany w systemie można dokonywać szybciej i bez wpływu na pozostałe elementy.


E-commerce vs Headless commerce

Headless commerce różni się od tradycyjnych rozwiązań e-Commerce tym, które opierają się na front-endzie i back-endzie, które funkcjonują razem. Podejście headless składa się wyłącznie z back-endu, który komunikuje się z front-endami poprzez API.

Platformy Headless commerce oferują korzyści w stosunku do tradycyjnych platform e-commerce, ponieważ zmiany danych i funkcjonalności muszą być dokonywane tylko w jednym back-endzie, a następnie wszystkie front-endy mają natychmiastowy dostęp do tych zmian. Podobnie, każdy front-end może być zmieniony i wdrożony bez wpływu na back-end. Inną różnicą jest to, że wiele tradycyjnych platform e-commerce pochodzi z predefiniowanych szablonów front-end lub dostosowywania, podczas gdy headless commerce może zasilać dowolny front-end poprzez API.

Platformy headless commerce wymagają więcej pracy i dostosowania niż tradycyjne platformy i często nie są odpowiednie dla mniejszych firm. Takie platformy nie mają wstępnie zaprojektowanych szablonów i nie zapewniają rozwiązań all-in-one. Platformy Headless commerce wymagają również od programistów zbudowania lub zakupu oddzielnego front-endu.

Headless commerce może być preferowany z perspektywy zapewnienia jakości, ponieważ tradycyjne platformy e-commerce stoją w obliczu większego ryzyka wprowadzenia zmian, które mogłyby zakłócić działanie, ponieważ frontend i backend są sprzężone. Ponieważ headless commerce komunikuje się z frontendem za pomocą interfejsów API i nie ma kodu splecionego z bazą danych backendu, która przechowuje zawartość, programiści frontendu mogą dostosować układ punktów końcowych w razie potrzeby bez zakłóceń w doświadczeniu klienta.


Dlaczego Headless commerce?

Elastyczność
Odrębność części front-end i back-end w systemie headless umożliwia zmiana warstwy treści bez zakłóceń w działaniu sklepu internetowego. To sprawia, że jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, które pozwala front- i back-endowi działać niezależnie i tworzyć nowe doświadczenia użytkowników wykorzystując płynnie stare rozwiązanie.

Szybkość
Architektura headless commerce umożliwia programistom dokonywanie szybkich zmian, takich jak wdrażanie nowych funkcjonalności i integracji bez zakłócania działania back-endu.

Personalizacja
Headless commerce pozwala na tworzenie niestandardowych projektów i układów dla różnych punktów końcowych, ponieważ projekt front-end może być zmieniony bez wpływu na back-end.

Ujednolicenie doświadczeń
Headless commerce pozwala łączyć wszystkie punkty sprzedaży. Tworzy to spójne doświadczenie klienta na różnych interfejsach frontend, które umożliwiają klientom ukończenie zakupu w dowolnym miejscu.


Headless commerce i PWA

Headless commerce i PWA to dwa różne podejścia do tworzenia aplikacji internetowych, ale często łączy się je w celu uzyskania lepszej wydajności i elastyczności. Wykorzystanie technologii PWA daje możliwość kupowania towarów na komputerach i urządzeniach mobilnych w sposób niezwykle wygodny i bezpieczny.

PWA (Progressive Web Apps) to zaawansowane aplikacje internetowe, które łączą w sobie funkcje stron internetowych i natywnych aplikacji mobilnych. PWA one projektowane do pracy na różnych platformach, urządzeniach i przeglądarkach, oferując użytkownikom szybsze ładowanie, poprawioną wydajność i lepsze doświadczenia użytkownika.

Technologia PWA jest rozwiązaniem wspieranym przez Google, które ma wpływ na ranking strony SEO, co z kolei ma ogromne znaczenie podczas pozycjonowania. PWA dodatkowo łączy możliwości aplikacji internetowej z rozwiązaniami responsywnej strony daje możliwość kontynuowania zakupów nawet przy ograniczonym dostępie do sieci. Dzięki temu Klienci nie stracą zapisanych koszyków i historii przeglądanych produktów.

Łączenie Headless commerce i PWA pozwala na uzyskanie jeszcze większej elastyczności i wydajności w projektowaniu slepów internetowych i aplikacji. Dzięki temu, że logika biznesowa jest oddzielona od interfejsu użytkownika, projektanci mogą używać dowolnej technologii lub platformy do tworzenia interfejsu. Następnie mogą oni w łatwy sposób integrować je z back-endem e-Commerce. Dodatkowo PWA umożliwia szybsze ładowanie strony i lepszą wydajność na urządzeniach mobilnych, co przekłada się na lepsze wrażenia użytkownika i większą konwersję.

› Headless commerce – poradnik | PWA – poradnik


Kto wykona projekt Headless commerce

Większość firm i osób prywatnych powierza stworzenie sklepu internetowegoj specjalistom. Ma to na celu profesjonalne wykonanie projektu strony. Niestety wybór firmy, która może się podjąć tego zadania, nie jest prosty. Rozwiązanie Headless commerce jest bardzo zaawansowane technologicznie, dlatego też wymaga zaangażowania wyspecjalizowanej firmy projektujące i wdrażające rozwiązania e-Commerce. 

Projekt headless commerce może wykonać dla Ciebie:

 • Agencja interaktywna
 • Agencja e-Commerce
 • Software house

Każda z tych firm ma swoją specyfikę pracy oraz używanych technologii. Pamiętaj, że możliwości danej firmy, można określić po możliwościach jej pracowników.

Agencja interaktywna to firma specjalizująca się w przygotowaniu i wdrożeniu strategii budowy wizerunku przedsiębiorstw w internecie na podstawie założeń marketingowych przedstawionych przez klienta. Do najpopularniejszych usług proponowanych przez agencje interaktywne należą projektowanie serwisów www i stron internetowych.

Agencji e-Commerce to wyspecjalizowana agencja interaktywna w tworzeniu projektów i rozwiązań dla branży e-Commerce. Do najpopularniejszych usług proponowanych przez agencje e-Commerce należą: sklepy internetowe, platformy e-Commerce, platformy i sklepy B2B, sklepy dropshipping i sklepy marketplace.

Software house to wyspecjalizowana firma zajmujące się tworzeniem oprogramowania. W typowych projektach realizowanych przez software house dużą wagę przykładana się do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.


Fixed Price i Time & Material

Wdrożenie projektu na Headless commerce może być rozliczone za pomocą dwóch różnych metod rozliczania pracy programistycznej i projektowej są to: Fixed Price i Time & Material.

Fixed Price to model współpracy najczęściej używany pomiędzy Software house a klientem, który polega na tym, że cena za realizację projektu ustalana jest na podstawie stałego cennika usług. Pozwala to na bardzo precyzyjne dopasowanie budżetu do zleconego projektu. Wycena dotyczy zakresu prac, a nie tego, ile czasu zajmie jego wykonanie.

Natomiast w modelu pracy Time & Material jest częściej używany w pracy z software house. Jest to rozliczenie, które opiera się na podstawie ilości godzin przeznaczonych przez developera na realizację projektu. Klient płaci więc za efektywne roboczogodziny. Cena za usługi jest elastyczna, ponieważ w każdym momencie możemy zlecać wykonanie poprawek, który zostaną uwzględnione i nie będzie to miało wpływu na cenę projektu.

Więcej o Fixed Price i Time & Material


Software house

Software house to przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania, testowania funkcjonalności narzędzi internetowych. Ich specjalizacja to aplikacje webowe, aplikacji mobilnych i automatyzacja procesów mających usprawnić działanie oprogramowania.

Projekty realizowane przez software house bazują głównie na dedykowanych rozwiązaniach umożliwiających tworzenie wysoko spersonalizowanych aplikacji webowych, systemów CRM oraz wielu innych rozwiązań. Realizacja projektów przez software house może być na początku droższa, ale można to traktować jako inwestycję w oprogramowanie lub aplikację. Biorąc jednak pod uwagę możliwości personalizacji i rozwoju dedykowanego projektu w dłuższej perspektywie może być to wydatek racjonalny.

co to jest software house

Co to jest Software House?

Chcesz stworzyć profesjonalną stronę internetową, sklep e-Commerce, aplikację mmobilną? Przeczytaj nasz poradnik nt. Software House…


Gotowe oprogramowanie czy rozwiązania dedykowane?

Rozpoczynając projekt biznesowy często stajemy przed wyborem pomiędzy gotowym oprogramowaniem a rozwiązaniem dedykowanym, czyli potocznie nazywanym szytym na miarę.

Gotowe rozwiązania, szczególnie rozwiązania typu SaaS mają ograniczone możliwości rozwoju i dostosowania. Takie rozwiązania sprawdzają się tam, gdzie nie jest potrzebne indywidualne podejścia i klient jest w stanie pogodzić się z brakiem pewnych funkcjonalności. Zaletą gotowych rozwiązań jest zwykle niższy koszt oraz krótszy czas wdrożenia i realizacji projektu. Potencjalne problemy mogą się pojawić, gdy wraz z rozwojem biznesu gotowe funkcjonalności przestają być wystarczające. W przypadku gotowych rozwiązań rozwój funkcjonalności lub dodanie nowych może okazać się stosunkowo kosztowne a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe.

Rozwiązania dedykowane mają w zasadzie nie ograniczone możliwości, a ich jedynym ograniczeniem może być w zasadzie wyskość budżetu, jaki można przeznaczyć na projekt. Rozwiązania dedykowane i ich wdrożenia to domena firm typu software house, które mogą wykonać każdy rodzaj dedykowanej aplikacje lub oprogramowania. To podejście i możliwości software house pozwala na dostosowanie aplikacji, oprogramowania do indywidualnych potrzeb i jego rozwoju wraz z rozwojem projektu i jego potrzeb biznesowych.


Jakie oprogramowanie stworzy software house?

Zaletą software house jest wszechstronność, poparta doświadczenie w projektowaniu oprogramowania i aplikacji. Dzięki temu, że pracują w niej osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach IT, możesz zgłosić do software house praktycznie każdy projekt i mieć pewność, że wykonają go profesjonalnie. Nie ogranicza ją żadna branża ani forma czy funkcjonalność.

Pod względem funkcjonalności możemy wyróżnić następujące rodzaje oprogramowania dedykowanego:

Aplikacja webowa (internetowa)

Aplikacja webowa (web application) to aplikacja internetowa uruchamiana w przeglądarce, która przez zaprojektowany interfejs dostarcza użytkownikom konkretną usługę. Aplikacje komunikują się z serwerem, by przekazać użytkownikowi treści i reagować na jego akcje. Do używania aplikacji webowej niezbędny jest dostęp do internetu. Aplikacje webowe mają charakter interaktywny i mogą posiadać różnorodne funkcjonalność. Jest to oprogramowanie tworzone zawsze na zamówienie klientów i dopasowywane do indywidualnych potrzeb projektu.

Rodzaje aplikacji webowych to m.in.:

 • aplikacja e-Commerce – umożliwiaja dokonywania zakupów, przeprowadzanie aukcji i innych transakcji sprzedażowych
 • aplikacja e-Learning – służy do wykonywania kursów i nauki online, ćwiczeń, powtórzeń, testów oraz kontrolowania postępów
 • aplikacja bookingowa – umożliwia dokonanie rezerwacji, wizyt, a także dokonanie płatności
 • system CRM – oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem (Customer Relationship Managmet)
 • system ERP – oprogramownaie do planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning)
 • aplikacja HR – wykorzystywana do rekrutacji pracowników
 • aplikacja ogłoszeniowa – aplikacja do zamieszczania ofert dotyczących wykonywania usług, sprzedaży produktów oraz nieruchomości
Strona internetowa premium

Opiera się na najnowszych trendach graficznych i rozwiązaniach UX (User Experience – doświadczenie użytkownika). Jest to strona z niestandardowymi funkcjonalnościami oraz z szeregiem rozwiązań ułatwiających pozycjonowanie w Google’u i zachowanie bezpieczeństwa danych.

Sklep e-Commerce

To rozwiązanie idealne dla przedsiębiorcy, który potrzebuje profesjonalnego, w pełni funkcjonalnego rozwiązania e-Commerce.

Możliwości na stworzenie własnej przestrzeni o internecie i zintegrowanych narzędzi do sprzedaży produktów i usług jest wiele. Profesjonalna software house wdroży rozwiązania i zaproponuje indywidualne projekty, które będziesz mógł modyfikować.


Jak rozpocząć współpracę z software house?

Jeżeli, Twój projekt biznesowy wymaga dedykowanego rozwiązania, zapewne zastanawiasz się jak rozpocząć współpracę przy tego typu projektach. Od czego zacząć proces współpracy i na co zwrócić uwagę wybierając odpowiedni software house?

Na początku warto zastanowić się, na czym ma polegać oprogramowanie lub aplikacja, jakie będą jej najważniejsze funkcjonalności, na czym polega jej innowacyjność. Projekty dedykowane ze względu na swoje skomplikowanie oraz pracochłonność są kosztowne. Przed kontaktem z software housem, warto zastanowić się, jaki masz budżet na wdrożenie projektu. Wyznaczenie budżetu jest szczególnie ważny aspektem pracy nad projektem, ponieważ wysokość budżetu pozwoli dokładnie zaplanować projekt i dobrać odpowiednie technologie.

Jeżeli masz pomysł dedykowany program lub aplikacje i potrzebujesz pomocy, możesz uzyskać bezpłatną wycenę i konsultację projektu, podczas której uzyskasz wsparcie. Po skompletowaniu wymagań dotyczących oprogramowania, aplikacji należy przesłać brief projektu lub skontaktować się z przedstawicielem software houseu, z którym możesz porozmawiać na temat projektu i razem przeanalizujecie pomysł. Następnie software house zweryfikuje projekt i zaproponują odpowiednie rozwiązanie techniczne.


Wybór software house

Ze względu na rozwój internetu, aplikacji mobilnych i e-Commerce w ostatnich latach, powstaje coraz więcej firm software house świadczących usługi z zakresu projektowania dedykowanych stron, sklepów e-Commerce, oprogramowania i aplikacji. Na co więc zwrócić uwagę przy składaniu zlecenia? Jest kilka czynników, które powinieneś wziąć pod uwagę przy wyborze dobrego partnera.

Doświadczenie i profesjonalizm

Software house powinien móc pochwalić się bogatym portfolio z projektami o różnym stopniu trudności. Od aplikacji mobilnej na platformę iOS i Android oraz różne aplikacje webowe i oprogramowanie dedykowane. Bogate portfolio developerskie podkreśla indywidualne podejście do klienta i dużą elastyczność, jeśli chodzi o projektowanie i wprowadzanie modyfikacji w strukturze oprogramowania.

Ciągłość współpracy

To ważny aspekt pracy z software house, który odróżnia ją zasadniczo od wszystkich freelancerów. Dlatego że po wykonaniu zlecenia, gdy będziesz chciał rozwinąć oprogramowanie lub aplikację, możesz liczyć na dodatkową wsparcie techniczne i pomoc administracyjną. Kontakt telefoniczny i mailowy, stałe godziny to ogromny plus w przypadku współpracy.

Zespół specjalistów

Stworzenie oprogramowania lub aplikacji to proces składający się z kilku etapów. W pierwszej kolejności klient kontaktuje się z software house drogą mailową, wysyła zapytanie, które jest analizowane i na tej podstawie otrzymuje ofertę z wyceną realizacji projektu. Następnie w zależności od modelu współpracy wysyła wymagania biznesowe i ewentualnie materiały niezbędne do realizacji projektu. Po wdrożeniu rozwiązań i wymaganych funkcjonalności następuje etap finalny, czyli testowanie działania oprogramowania.

Zdecydowanie lepiej jest zlecić wykonanie tej czasochłonnej pracy zespołowi złożonemu z doświadczonych specjalistów w swojej dziedzinie: grafik, projektant UX, developerzy. Zgrany zespół, mający doświadczenie przy wielu projektach, którym zarządza sprawny manager, będzie mógł znacznie szybciej wykonać zlecenie od jednej osoby pracującej na własne konto.

Regularne publikacje na blogu

Prowadzenie bloga na temat pracy software house to świetny sposób na budowanie pozycji merytorycznego eksperta w dziedzinie projektowania dedykowanego oprogramowania i aplikacji. To potwierdzenie wiarygodności i kompetencji każdego z członków zespołu. Poza tym blog może stanowić poradnik dla osób, które chciałyby skorzystać z usług software house, ale nie są do końca pewne, jaki byłby to zakres.

Cennik usług

Profesjonalny software house jest w stanie po przeanalizowaniu potrzeb i na podstawie wysłanego przez Ciebie briefu i w krótkim czasie wycenić koszt stworzenia oprogramowania lub aplikacji. W cenie projektu otrzymasz gotową oprogramowanie dedykowane, wliczając w to: indywidualny projekt graficzny, wdrożenie, gwarancję właściwego funkcjonowania i wsparcie techniczne. W ofercie niektórych software housów możesz liczyć wsparcie merytoryczne, biznesowe i marketingowe oraz możliwość współpracy w przypadku potrzeby rozbudowy oprogramowania lub aplikacji.

Przybliżony czas powstania oprogramowania

Jak wspominaliśmy wcześniej działanie oprogramowania, jego wygląd i funkcjonalność, uzależnione jest od pracy zespołu specjalistów. W związku z tym zlecając wykonanie oprogramowania, aplikacji możesz mieć pewność, że gotowy projekt zostanie oddany w terminie.


The New Look Software House

Szukasz zaawansowanych możliwości rozwoju sklepu internetowego w headless commerce? Jesteśmy software housem specjalizującym się w rozwiązaniach e-Commerce. Pomagamy firmom, startupom, agencjom w rozwoju projektów sprzedaży elektronicznej.

Dzięki Headless commerce niemożliwe staje się proste. Projektujemy, programujemy, rozwijamy produkty, które kochają klienci i użytkownicy. W ramach naszego software housu rozwijamy dwa zespoły specjalistów: WordPress Development oraz Wsparcie WordPress.

Doświadczenie naszych pracowników pozwala na sprawną realizację rożnorodnych projektów. Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem stron WordPresssklepów WooCommerce, konsultingiem internetowym, doradztwem dotyczącym hostingu, pozycjonowaniem stron internetowych SEO oraz prowadzeniem mediów społecznościowych.

Celem działań naszego Software House jest nie tylko zaprojektowanie i wdrożenie dedykowanego projektu WordPress, ale również widoczność Twojej firmy, produktów i usług w Internecie. Wszystkie nasze projekty dopasowujemy do Twoich potrzeb oraz końcowego odbiorcy. Specjalizujemy się w kreacji profesjonalnego wizerunku poprzez projektowanie graficzne oraz dobór wartościowych treści.

E-commerce Software House

Szukasz zaawansowanych możliwości rozwoju e-Commerce? Jesteśmy software housem specjalizującym się w rozwiązaniach e-Commerce. Pomagamy firmom, startupom, agencjom w rozwoju projektów e-Commerce.


Podsumowanie

Jak sam widzisz korzyści z headless commerce obejmują zwiększoną skalowalność, lepszą wydajność, możliwość personalizacji interfejsu, szybszy czas wprowadzenia produktu na rynek oraz ułatwienie integracji z różnymi narzędziami i systemami zewnętrznymi. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym dynamicznym środowisku e-commerce, gdzie szybkość adaptacji i innowacje są kluczowe dla sukcesu.

Jednakże, wprowadzenie headless commerce może być wyzwaniem z perspektywy zarządzania treścią, integracji systemów i złożoności technologicznej. Konieczne jest odpowiednie zrozumienie tego modelu oraz dostosowanie strategii biznesowej, aby efektywnie wykorzystać jego potencjał.

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego artykułu już wiesz, dlaczego warto korzystać z Headless commerce, gdy chcesz stworzyć dedykowany projekt e-Commerce. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu powstawania dedykowanej aplikacji internetowej hederless lub sklepu e-Commerce, wyślij do nas maila na adres: studio@thenewlook.pl lub zadzwoń pod nr telefonu: 730 170 330 albo wypełnij brief, opisując czego potrzebujesz, a my odpowiemy na niego w ciągu 48 godzin.


Czytaj również:

Agencja interaktywna

Potrzebujesz wspacia profesjonalnej agencji interaktywnej do stworzenia Twojej strony internetowej, e-sklepu lub pozycjonowania SEO? Poznaj nas i pracuj z nami...

5/5 - (33 votes)
Agencja interaktywna:
Projektujemy strony internetowe WordPress, sklepy internetowe WooCommerce, pozycjonujemy w Google, dbamy o media społecznościowe. Tworzymy kompleksowe kreacje, projekty graficzne i identyfikacje wizualne. Zadzwoń 730 170 330, wyślij brief, albo napisz do nas, aby otrzymać informację cenową.
Kontakt przez messenger