Chcesz przenieść biznes do internetu? Wyceń: Strona www | e-Sklep | B2B |SEO/SEM | Administracja | napisz: studio@thenewlook.pl

Działalność nierejestrowana 2024 – jak sklep internetowy bez działalności?

działalność nierejestrowana sklep internetowy bez działalności

Założenie pierwszego sklepu internetowego to bardzo poważny krok prowadzący do niezależności w zakresie zatrudnienia i zarabiania. Wiele osób boi się związanego ryzyka z prowadzeniem sklepu, ale i ogromu formalności oraz biurokracji. Sprawdź, jak założyć sklep internetowy bez działalności gospodarczej krok po kroku i przekonaj się, czy Twój pomysł na biznes w internecie wypali.

Comiesięczna konieczności opłacania wysokich składek ZUS, prowadzenia księgowości skutecznie zniechęca do stworzenia sklepu internetowego i rozpoczęcia realizacji własnego pomysłu na e-Biznes. Prawo nie nakłada na przedsiębiorców chcących prowadzić sklep internetowy żadnych szczególnych wymagań. Jest oczywiście kilka formalności, które trzeba spełnić, aby sklep internetowy działał w pełni legalnie.

Czy każda osoba prowadząca sklep internetowy musi założyć firmę? Czy istnieje konkretny poziom dochodów ze sprzedaży, przy uzyskaniu których nie jesteś zobowiązany do rejestrowania działalności? W jakim przypadku musisz zarejestrować działalność Twojego sklepu?

Prowadzisz bloga, na którym chcesz zarabiać, masz własny produkt lub okazjonalnie chcesz sprzedawać coś przez internet. Naprzeciw oczekiwaniom takich młodych przedsiębiorców stworzono rozwiązanie prawne, którym jest działalność nierejestrowana.

Nowe rozwiązanie działalności nierejestrowanej pozwala na założenie sklepu internetowego bez konieczności prowadzenia firmy, czyli bez uiszczania dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia ZUS oraz odprowadzania podatków od dochodów sklepu. Takie rozwiązanie pozwoli Ci przetestować Twój pomysł na biznes internetowy i rozwinąć sklep bez generowania dodatkowych kosztów.

Przeczytaj nasz poradnik, który odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz przeprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z prowadzenie sklepu internetowego. Dowiesz się, czy możesz skorzystać z przepisów o działalności nierejestrowej lub nie rejestrować działalności gospodarczej.


Działalność nierejestrowana w 2024 – sklep internetowy bez działalności poradnik

Szacowany czas czytania: 23 minuty

 1. Czy trzeba zarejestrować działalność gospodarczą?
 2. Działalność nierejestrowana
 3. Działalność gospodarcza
 4. Działalność nierejestrowana sklepu internetowego
 5. Płatności w sklepie internetowym
 6. Księgowość w sklepie internetowym
 7. Jak założyć sklep internetowy bez działalności?
 8. Ile kosztuje sklep internetowy?
 9. Podsumowanie

Czy musisz zarejestrować działalność gospodarczą?

Masz pomysł na biznes e-Commerce i chcesz pracować na własny rachunek? Założenie działalności gospodarczej to jeden z pierwszych kroków, jakie powinieneś podjąć. Są jednak wyjątki od tego wymogu, czyli tzw. działalność nieewidencjonowana.

Istnieją oczywiście sytuacje, gdy zakładanie firmy nie jest konieczne. Mowa tu o sprzedaży na aukcjach internetowych albo w serwisach z ogłoszeniami, jeśli sprzedaż ta ma charakter incydentalny, czyli ma małe znaczenie, zdarza się bardzo rzadko i nie jest prowadzona w sposób zorganizowany.


Działalność nierejestrowana – definicja

Działalność nierejestrowana (nierejestrowa lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. Taka działalność nie wymaga rejestracji firmy.

Ustawa Prawo Przedsiębiorców z 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 646) reguluje między innymi kwestie związane z tzw. działalnością nieewidencjonowaną (nierejestrowaną). Zgodnie z jej zapisami można prowadzić działalność zarobkową sklepu internetowego na własny rachunek bez konieczności jej rejestracji w CEIDG, jeśli:

 • uzyskiwane przychody sklepu (kwoty należne, nawet jeśli nie zostaną faktycznie otrzymane) nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty przewidzianego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • dana osoba fizyczna w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej

Działalność nieewidencjonowana dla sklepu internetowego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które planują rozkręcać swój e-biznes powoli, zaczynając przygodę z e-Commerce lub jest to tylko dodatkowy dochód. W innych przypadkach, chcąc prowadzić działalność zarobkową w sklepie internetowym, trzeba ją formalnie zarejestrować. Własna działalność gospodarcza jest więc niezbędna do rozpoczęcia sprzedaży e-Commerce na większą skalę.


Działalność gospodarcza – definicja

Działalnością gospodarczą, według art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest:
„zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”

Działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu.

Przepisy nie definiują jednoznacznie momentu, w którym sprzedawca musi zarejestrować działalność gospodarczą. Określone są jednak cztery warunki, po których spełnieniu należy to zrobić. Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzenie sprzedaży w tym w sklepie internetowym wymaga zarejestrowania działalności, jeśli jest ona:

 1. w celu zarobkowym
 2. w sposób zorganizowany
 3. w sposób ciągły
 4. na własny rachunek, we własnym imieniu

Sklep internetowy oczywiście spełnia te wszystkie warunki. Sprzedaż w sklepie internetowym jest oczywiście nastawiona na zysk i jest też wykonywana w sposób zorganizowany. Właściciel sklepu podjął określone czynności, aby ją zorganizować, np. założył stronę internetową, zamówił i kupił towar, określił sposób dostawy itd. Prowadzenie sklepu internetowego to także prowadzenie sprzedaży w sposób ciągły. Sprzedaż w sklepie internetowym nie ma charakteru incydentalnego ani przypadkowego i jest prowadzona na zasadzie powtarzalnego procesu. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w sklepie we własnym imieniu, nie jest pracownikiem zatrudnionym jedynie do obsługi klienta.


Działalność nierejestrowana sklepu internetowego

Działalność nierejestrowana to taka, która nie jest formalnie zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym ani w innych instytucjach takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku sklepu internetowego, prowadzenie sklepu internetowego jest możliwe w ramach tzw. działalności nierejestrowanej.

Pamiętaj, że prowadząc sklep w takiej formie, oznacza to, że jako osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną, nie posiada oficjalnego statusu przedsiębiorcy, a tym samym nie ma prawa do korzystania z wielu przywilejów, takich jak na przykład ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne.

Warto wiedzieć, że działalność nierejestrowana może być nielegalna, jeśli nie są przestrzegane wymagania ustawowe i podatkowe, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym grzywien, zakazu prowadzenia działalności lub innych kar przewidzianych prawem.

Jeśli planujesz rozpocząć działanie sklepu internetowego i nie jesteś pewien czy spełniasz wymogi działalności nierejestrowanej, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednim doradcą, księgową lub instytucją, która reguluje taką działalność i przekaże Ci niezbędnych informacji w tym zakresie. To zapewni to legalność Twojej działalności i ochroni przed nieprzyjemnymi konsekwencjami.


Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrowaną

Działalność nierejestrowa, nawet jeśli spełnia warunki działalność gospodarcza, czyli jest zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu, to ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Dlatego, żeby prowadzić działalność nierejestrowaną, nie trzeba mieć wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrowana to każda drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrowaną:

 • jeżeli przychody z Twojej działalności nie przekroczą 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, czyli w 2024 roku, w żadnym miesiącu nie przekroczą 2121 zł
  – minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wynosi 4242 zł brutto.
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś lub nie wykonywałaś działalności gospodarczej.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, nawet jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach była zawieszona. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej liczone jest jak jej niewykonywanie.


Jakie rodzaje działalności trzeba zarejestrować

Musisz zarejestrować firmę, nawet jeśli planujesz niewielkie przychody, ale działalność, którą chcesz prowadzić.

 1. Wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.
  Przykłady działalności gospodarczych, do których prowadzenia potrzebne jest zezwolenie, koncesja albo wpis do rejestru działalności regulowanej to np. sprzedaż alkoholu.
 2. Została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.
  Przykłady działalności, które zostały zdefiniowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy, to:
  – pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych (zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń)
  – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

W takich przypadkach działalność nie może być wykonywana jako działalność nierejestrowa.


Kto może prowadzić działalność nierejestrową

Działalność nierejestrową może prowadzić włącznie osoba fizyczna. Pewne ograniczenia w tym zakresie mogą jednak wynikać ze specyficznego statusu osoby, która chce wykonywać działalność nierejestrową.

Co do zasady osoby fizyczne mogą prowadzić działalność nierejestrową, podlegają jednak one dodatkowym ograniczeniom, jeżeli są to:

 • Osoby niepełnoletnie
 • Bezrobotni
 • Urzędnicy
 • Rolnicy

Korzyści z działalności nierejestrowej

Prowadzenie sklepu internetowego w ramach działalności nierejestrowanej wiąże się z kilkoma ważnymi korzyściami dającymi pewną przewagę nad konkurencją.

Korzyści prowadzenia sklepu internetowego w ramach działalności nierejestrowanej:

 • nie trzeba zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS
 • nie jest wymagany numerów identyfikacyjnych NIP i REGON
 • sprzedawca nie płaci składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne (ZUS) z tytułu działalności gospodarczej
 • nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości, tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży
 • nie trzeba płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek
 • nie trzeba płacić podatku VAT – obejmuje cię zwolnienie podmiotowe, bo przychody z działalności nierejestrowej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku
 • sprzedawca wykonujący umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca – podmiot zawierający umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki.

Obowiązki w działalności nierejestrowej

Podejmując prowadzenie sklepu internetowego w ramach działalności nierejestrowej, sprzedawca ma obowiązek:

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży
 • rozliczać przychody z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej
 • przestrzegać praw konsumentów
 • wystawiać faktury lub rachunki na prośbę kupującego.

Pamiętaj, że osoba prowadząca sklep internetowy w ramach działalności nierejestrowanej, jest przedsiębiorcą w świetle prawa cywilnego. Oznacza to, że prowadząc sklep internetowy w relacjach z konsumentami, jesteś traktowany jako przedsiębiorca i masz z tego tytułu obowiązki związane z reklamacją, zwrotem, czy naprawą. Dotyczy to również prawa konsumenta do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość.


Oliczenie przychód sklepu internetowego

Prowadząc sklep na zasadach działalnoci nierejestrowanej należy pilnować czy Twój przychód nie przekracza limitu.

O mozliwości prowadznia skleptu internetowego w ramach działalność nierejestrową, decyduje kwota miesięcznego przychodu. To znaczy, że w żadnym miesiącu przychód sklepu nie możesz przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jak obliczyć czy przychód nie przekracza limitu?

Do ustalania comiesięcznego przychodu będzie ci służyć ewidencja sprzedaży.

Do obliczenia, czy kwota miesięcznego przychodu mieści się w tym limicie, musisz wziąć pod uwagę otrzymane oraz należne kwoty ze sprzedaży towarów bądź usług.

 • Kwoty otrzymane to te, które dostajesz w momencie sprzedaży produktu lub usłuigi w sklepie internetowym lub przed sprzedażą (zaliczki).
 • Kwoty należne to te, których w momencie sprzedaży jeszcze nie otrzymałeś, czyli sprzedałeś produkt bądź wykonałeś usługę i wystawiłeś dokument sprzedaży (rachunek, fakturę), ale klient Ci jeszcze nie zapłacił.

Do przychodu nie zaliczasz wartości towarów, które zostały ci zwrócone.

Co jeżeli przekroczysz miesięczny limit przychodu?

Pamiętaj, że jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu, to Twoja działalność w sklepie internetowymzostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu, masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Warto w tym momencie pamietać, że jako początkującemu przedsiębiorcy, przysługuje Ci prawo do zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne tzw. mały ZUS.


Ewidencja sprzedaży sklepu internetowego

Jeżeli prowadzisz działalność nierejestrową, podlegasz obowiązkowi prowadzenia uproszczonej ewidencję sprzedaży. Możesz to robić jednakowo w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznie, na przykład w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Prowadzenie dokładna ewidencja sprzedaży w sklepie internetowym pozwoli Ci na bieżąco ustalić, czy nie przekroczyłeś progu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowej.

W ewidencji sprzedaży zapisywana jest sprzedaż za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Oznacza to, że po sprzedaniu produktu następnego dnia, nie możesz wpisywać sprzedaży z dnia poprzedniego, ponieważ są one numerowane tzw. liczbę porządkową.

Co powinna zawierać ewidencja sprzedaży?

Przepisy nie regulują, jakie dokładnie elementy powinien zawierać uproszczona ewidencja sprzedaży. Zazwyczaj ewidencja sprzedaży sklepu internetowego zawiera:

 • liczbę porządkową
 • datę sprzedaży
 • wartość sprzedaży
 • wartość sprzedaży narastająco.

Przykładowe zapisy ewidencji sprzedaży w formie tabeli:

Lp.Data sprzedażyKwota sprzedażyKwota narastająco od początku roku
1.2.01.2024300,00 zł300,00 zł
2.4.02.2024250,00 zł550,00 zł

W ewidencji sprzedaży możesz również dopisywać również inne informacje np. o numerz dowodu sprzedaży albo informacje o rodzaju transakcji.

Pamiętaj, że jeżeli Twoja ewidencja będzie prowadzona w sposób nierzetelny lub nie będzie prowadzona w ogóle, a na podstawie dokumentacji nie będzie możliwe ustalenie wartości sprzedaży. W takim przypadku Urząd Skarbowy sam określi wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego.


Rachunki i faktury w działalności nierejestrowej

Jako sprzedawca sklepu internetowego w działalności nierejestrowanej masz obowiązek na żądanie kupującego wystawić mu rachunek.

Taki rachunek powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

 • numer kolejny
 • datę wystawienia
 • dane sprzedawcy i nabywcy
 • nazwę usługi
 • kwotę do zapłaty.

Prowadząc działalność nierejestrową, jesteś zwolniony z obowiązku wystawiania faktur. Musisz jednak wystawić fakturę, jeżeli twój klient tego zażąda.

Twoja faktura musi zawierać co najmniej:

 • datę wystawienia
 • numer kolejny
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem.

Przy sprzedaży nierejestrowej w sklepie internetowym wystarczy, że podasz na rachunku lub fakturze swoje imię i nazwisko. Nie musisz na dokumencie podawać numeru PESEL, czy adresu zamieszkania.


Rozliczenie z urzędem skarbowym

Jak rozliczać się z działalności nierejestrowanej sklepu z Urzędem Skarbowym? Jeżeli uzyskujesz przychody z działalności nierejestrowej w sklepie internetowym, to takie przychody z działalności nierejestrowej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. W formularzu jest tam dodatkowa rubryka „działalność nierejestrowana”, w której wykażesz przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek.

Pamiętaj, że kwotę przychodu w celu opodatkowania go podatkiem dochodowym obliczasz inaczej niż kwotę przychodu na potrzeby weryfikacji, czy mieścisz się w limicie określonym dla działalności nierejestrowej.

Na potrzeby rozliczeń PIT z US przychodem z Twojej działalności nierejestrowej są pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do twojej dyspozycji w roku kalendarzowym. Oznacza to, że twoim przychodem podatkowym z tej działalności są tylko kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę.

W zeznaniu rocznym PIT możesz dodatkowo odliczyć koszty, które poniosłeś w związku z wykonywaną działalnością. Wszystkie koszty i dowody zakupów powinny być udokumentowane i przechowywane do kontroli. Najlepiej, jeśli na dowodach zakupu będą podane twoje imię, nazwisko czy miejsce zamieszkania.

Uzyskiwanie przychodów z działalności nierejestrowej:

 • nie musisz płacić zaliczek na podatek
 • masz prawa do wspólnego rozliczenia małżonków

Działalność nierejestrowa, a umowy zlecenia

Jeżeli prowadzisz działalność nierejestrową i jednocześnie świadczysz usługi (wykonujesz umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenia) to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot zawierający z tobą taką umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek i opłacać składki ZUS.

Będąc studentem, który nie ukończył 26 lat i wykonujesz zlecenie, to nie podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom i zleceniodawca nie musi odprowadzać składek ZUS.

Jeżeli nie świadczysz usług, a sprzedajesz własnoręcznie wykonane produkty, rękodzieło, to w związku z taką działalnością nie masz obowiązku opłacania składek społecznych ani zdrowotnych (nie świadczysz pracy i nie podlegasz ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej).


Działalność nierejestrowa, a VAT

Podatnicy, którzy prowadzą niewielkich rozmiarów działalność, w tym działalność nierejestrową, bardzo często korzystają ze zwolnienia z VAT. Jest to możliwe, jeżeli sprzedaż w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekracza kwoty 200 tys. zł. Zwolnienie dotyczy także podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, i przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 200 tys. zł.

Zwolnienie z VAT nie przysługuje, jednak jeśli Twoja działalność obejmuje takie towary lub usługi, które wymagają zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT niezależnie od wartości sprzedaży. W takim przypadku stajesz się płatnikiem podatku VAT, z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Na przykład, masz obowiązek uzyskać numer NIP oraz prowadzić rejestr sprzedaży i zakupów.


Działalność nierejestrowa, a kasa fiskalna

Sprzedawcy, u których obrót zrealizowany na rzecz klientów – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie przekroczy lub przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej. Ta zasada dotyczy również działalności nierejestrowej.

Wymóg używania kasy fiskalnej zazwyczaj nie obowiązuje przy prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej przez sklep internetowy. Wyjątek stanowią towary, które nie są objęte zwolnieniem z fiskalizacji.

Kasa fiskalna w sklepie internetowym będzie jednak potrzebna w przypadku sprzedaży towarów lub usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Są to, między innymi sprzęt RTV, perfumy. Jeżeli sprzedajesz takie towary, musisz ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotu.


Kontrole działalności nierejestrowej

Fakt, że prowadzisz sklep internetowy i nie musisz rejestrować działalności w CEIDG, nie oznacza, że nie będziesz mieć do czynienia z działaniami kontrolnymi sklepu. Działalność nierejestrowana może podlegać kontroli przede wszystkim na podstawie Ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej.

Nawet jeżeli Twoja działalność nierejestrowa jest zwolniona z VAT, to prowadząc taką działalność, masz obowiązek ewidencjonować sprzedaż. Dzięki prowadzeniu ewidencji można udokumentować, że zwolnienie z VAT jest prawidłowe. Prowadzona ewidencja sprzedaży w sklepie może zostać skontrolowana przez US.

Prowadząc działalność nierejestrową, można podlegać kontroli związanej z rodzajem i sposobem prowadzenia takiej działalności. Na przykład kontroli Sanepidu przy produkcji żywności.

Prowadząc sklep internetowy, masz obowiązek przestrzegać przepisów o prawach konsumentów i RODO. W takim przypadku sklep internetowy podlega kontroli przez Prezesa UOKiK.


Płatności w sklepie internetowym

Płatności to ważny element sklepu internetowego, który sprawia kłopot osobom początkującym. Wydaje się, że dodanie metod płatności do sklepu jest trudne i skomplikowane. Jest to jednak niezbędny i bardzo ważny element każdego sklepu internetowego. Płatności w sklepie internetowym mogą odbywać się za pomocą trzech metod przelewu na konto bankowe sklepu, za pomocą bramki płatności online, przy odbiorze w siedzibie sklepu oraz płatność za pobraniem (realizowana w momencie doręczenia).

Konto bankowe

Jeśli zamierzasz otworzyć sklep internetowy i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą to przepisy prawa nie zabraniają osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą korzystania z rachunku prywatnego. Ze względów praktycznych zdecydowanie warto oddzielić transakcje w sklepie internetowym od prywatnych.

Tworząc konto bankowe, warto założyć w placówce banku tzw. Profil Zaufany, czyli bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe online i podpiszesz dokumenty elektronicznie.

Bramki płatności on-line

Bramka płatności to system pozwalający wykonywać szybkie i bezpieczne przelewy online. Usługa ta świadczona jest przez agenta rozliczeniowego, która pozwala przyjmować płatności sklepom internetowym oraz innym podmiotom pobierającym płatności przez Internet. Bramka płatności może być dostarczana przez wyspecjalizowanego dostawcę usług finansowych (operatora płatności) lub udostępniana przez bank. Bramki płatności zazwyczaj oferują płatności za pomocą kart płatniczych, szybkich przelewów bankowych (pay-by-link), BLIK, Apple Pay, Google Pay i innych metod płatniczych.

Płatności online znacznie usprawniły funkcjonowanie sklepu internetowego oraz ułatwia i przyspiesza zakupy przez klientów. Dzięki nim możliwe jest znacznie szybsze finalizowanie transakcji w sklepie internetowym. Zanim pojawił się ten rodzaj płatności, sprzedawca musiał oczekiwać, aż klient wykona tradycyjny przelew, a ten zostanie zaksięgowany przez obydwa banki. Dopiero wtedy środki wpływały na konto sklepu.

Płatności w sklepie WooCommerce
Decydując się na korzystanie z platformy WooCommerce, masz do wyboru gotowe wtyczki do płatności internetowych. Ich konfiguracja jest prosta, jednak wymaga złożenia zamówienia testowego czy cały proces przebiega pomyślnie.

Masz do wyboru całą gamę możliwości bramek płatności popularnych na terenie Polski oraz płatności używanych w Europie i na świecie. Twój sklep internetowy możesz zintegrować z wszystkimi występującymi na polskim rynku bramek płatności jak PayUTpayPrzelewy24, eService. Jeżeli planujesz sprzedawać produkty w Europie i na świecie możesz używać wbudowanych w WooCommerce międzynarodowych płatności jak PayPal lub innych alternatyw płatności jak AmazonPayStripe, Sofort (DE), Klarna, czy Apple Pay.

płatności w sklepie internetowym

Metody płatności w sklepie

Jakie metody płatności wybrać dla Twojego sklepu? Metody płatności to kluczowy element e-sklepu. Czytaj poradnik o metodach płatności...


Jak założyć sklep internetowy bez działalności?

Wejście na rynek e-Commerce i otworzenie własnego sklepu internetowego nie jest trudne i nie wymaga w większości przypadków dużego budżetu. Na pewno będzie to wymagało podjęcia kilku ważnych decyzji i zdobycia pewnej wiedzy w temacie e-Commerce.

Jeżeli zdecydowałeś się, co chcesz sprzedawać, powinieneś poznać otaczający rynek i przeanalizowanie konkurencję. Jeśli zaś masz swój unikatowy produkt warto przeanalizować najważniejsze funkcjonalności, które są istotne dla Twoich odbiorców. Pamiętaj o sukcesie w e-Commerce bardziej niż od umiejętności przedsiębiorcy, często zależy od jego pasji, zapału i ciekawego pomysłu.

Wdrożenie sklepu internetowego to proces, który możesz wykonać zarówno samodzielnie lub zlecić agencji e-Commerce. Proces wdrożenia prostego sklepu opiera się na kilku podstawowych elementach.

Po przejściu tych kroków sklep internetowy jest już w pełni gotowy do sprzedaży. Aby jednak e-Commerce odniósł sukces w dzisiejszych czasach, trzeba od razu przenieść do kolejnych kroków: pozycjonowanie SEO i marketingu oraz codziennego prowadzenia sklepu i obsługi klienta. Te elementy pomogą wypromować sklep, budować markę oraz jak najszybciej pozyskać klientów.

jak założyć sklep internetowy

Jak założyć sklep internetowy?

Przeczytaj nasz poradnik jak założyć sklep internetowy krok po kroku: wybór platformy e-commerce, logistyka, płatności, marketing i SEO, kwestie prawne…


Ile kosztuje założenie sklepu internetowego?

Założenie własnego sklepu internetowego w dzisiejszych czasach jest znacznie tańsze i prostsze niż założenie małego sklepu osiedlowego. Profesjonalny i w pełni funkcjonalny sklep internetowy może powstać już za kwotę 2500 zł przy założeniu podstawowych funkcjonalności.

Od czego zatem zależy koszt utworzenia sklepu internetowego? Ostateczny koszt sklepu internetowego składa się kilka kwestii jak wybór platformy e-commerce, roczny koszt hostingu i domeny, instalacja i konfiguracja sklepu oraz koszt funkcjonalności takich jak bramki płatności, wysyłki itd. Wszystko, o czym musisz wiedzieć na temat kosztów założenia sklepu internetowego, opisaliśmy w naszym innym tekście.

ile kosztuje sklep internetowy

Ile kosztuje sklep internetowy?

Zastanawiasz się ile kosztuje założenie sklepu oraz jaki jest koszt funkci i integracji. Przeczytaj nasz poradnik na temat kosztów stworzenia i prowadzenia e-Commerce...


Sklep internetowy a działalność gospodarcza – najczęstsze pytania

Formy prowadzenia sklepu internetowego

Sklep internetowy można prowadzić na podstawie: działalności nierejestrowanej, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki cywilnej, spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz spółki jawnej. Najczęściej spotykanymi w sklepach internetowych formami prawnymi są działalności nierejestrowanej, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. Dla początkującego sklepu wystarczy jednoosobowa działalność gospodarcza, która nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Czyli umożliwia przedsiębiorcy samodzielne, nieskomplikowane rozliczanie z Urzędem Skarbowym.

Jakie są wymagania prawne przy prowadzeniu sklepu internetowego?

Prawo nie nakłada na przedsiębiorcę chcących prowadzić sklep internetowy żadnych szczególnych wymagań. Jest oczywiście kilka formalności, które trzeba spełnić, aby sklep internetowy działał w pełni legalnie:
1. Podstawowy numer PKD dla sklepu internetowego to 47.91.Z, czyli „sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet”. W zależności od asortymentu lub specyfiki biznesu będą się one różnić.
2. Konieczność odprowadzania podatku VAT obowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego sklepu internetowego w przypadku sprzedaży produktów objętych obowiązkowym VAT-em, a także każdorazowo, po osiągnięciu obrotu przekraczającego 200 000 zł rocznie.
3. Wymóg używania kasy fiskalnej zazwyczaj nie obowiązuje przy prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej przez sklep internetowy. Wyjątek stanowią towary, które nie są objęte zwolnieniem z fiskalizacji.

Jeżeli sklep internetowy sprzedaje asortyment podlegający specjalnym rygorom wymagane będzie ponad to:
1. Zgłoszenie do Sanepidu w przypadku sprzedaży żywności w sklepie internetowym.
2. Uzyskaniem koncesji na towary takie jak alkohol.
3. Odpowiednie standardy przechowywania i transportu artykułów medycznych sprzedawanych w aptekach online.


Podsumowanie

Otworzenie i prowadząc sklep internetowy, wymaga na Tobie spełnienia kilku warunków związanych działalność nierejestrowana lub zarejestrowania działalności gospodarczej i związanych z nią formalności. Działalność nierejestrowana pozwala na prowadzenie sklepu internetowego bez zakładania firmy. Niedopełnienie obowiązków związanych z prowadzenie sklepu internetowego może się wiązać z kłopotami, a nawet karami ze strony Urzędu Skarbowego i ZUS.

Jeśli trafiłeś/aś na ten tekst i szukasz twórcy Twojego sklepu internetowego lub po prostu chcesz wycenić projekt, prosimy o kontakt. Decydując się na współpracę z nami, otrzymasz nie tylko atrakcyjny graficznie, zbudowany zgodnie z zasadami UX i UI oraz w pełni responsywny sklep internetowy, ale także funkcjonalny i przejrzysty system zarządzania sklepem oparty o WordPress, dzięki któremu zarządzanie Twoim sklepem internetowym będzie proste i intuicyjne.

Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę sklepu, zadzwoń lub wypełnij formularz, w którym podasz podstawowe informacje, a bezpłatną wycenę Twojej przyszłego sklepu prześlemy w 48h.


Czytaj również:

Jak założyć sklep internetowy?

Myślisz nad założeniem e-sklepu? Przeczytaj nasz poradnik jak zalożyć sklep internetowy krok po kroku: wybór platformy e-commerce, logistyka, metody płatności, pozycjonowanie SEO, marketing, kwestie prawne…

4.9/5 - (141 votes)
Agencja interaktywna:
Projektujemy strony internetowe WordPress, sklepy internetowe WooCommerce, pozycjonujemy w Google, dbamy o media społecznościowe. Tworzymy kompleksowe kreacje, projekty graficzne i identyfikacje wizualne. Zadzwoń 730 170 330, wyślij brief, albo napisz do nas, aby otrzymać informację cenową.
Kontakt przez messenger